Timantti 2

Kehitämme hankkeen avulla koulutusta neljällä osa-alueella: Laadun kehittäminen, tarpeellisen ohjauksen kehittäminen, vertaisarviointi AMEO-verkostossa sekä selkeät tavoitteet koulutukselle, sen laadulle ja vaadittavuudelle.

Hanke perustuu ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) arvioinneissa ja strategioissa sekä edellisissä hankkeissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin sekä tarpeeseen vastata ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Hanketta rahoittaa

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Hankkeessa on neljä osa-aluetta:

Laadun kehittäminen

Laadunhallintajärjestelmien ja laadunhallinnan toimintatapojen edelleen kehittäminen tukemaan ennakoivaa johtamista ja pedagogiikkaa (miten tuotamme osaamista, jolle on käyttöä nyt ja tulevaisuudessa). Hankkeessa varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.

Varmistetaan tarpeellinen ohjaus

Koulutuksenjärjestäjät ottavat käyttöön menettelytavat, jotka varmistavat, että opiskelijat saavat tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista koulutusta, opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppimisympäristöissä tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti.

Vertaisarviointia kehitetään AMEO-verkostossa

Vertaisarvioinnin toimintamallin edelleen kehittäminen AMEO-verkostossa keventäen vertaisarvioinnin toteutusta ja prosessia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. AMEO:n yhteinen vertaisarviontiraportti, jota käytetään AMEO-verkossa toiminnan kehittämisen työkaluna.

Selkeät tavoitteet

Koulutuksen järjestäjät asettavat selkeät tavoitteet koulutukselle sekä sen laadulle ja vaikuttavuudelle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. Luovin lisäksi yhteistyökumppanina on Kokkotyö-säätiö. Projekti toteutetaan 1.3.2019-30.6.2021 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Keski-pohjanmaan ammattiopiston logo.

Kokkotyö-säätiön logo.

Lisätietoja

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi