Timantti 2

Kehitimme koulutusta neljällä osa-alueella: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta, jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa sekä tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Hanke perustui Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan 2030, erityisoppilaitosten (AMEO) arvioinneissa ja strategioissa sekä edellisissä hankkeissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin sekä tarpeeseen vastata ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tavoitteemme:

1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista

Laadunhallintajärjestelmien ja laadunhallinnan toimintatapojen edelleen kehittäminen tukemaan ennakoivaa johtamista ja pedagogiikkaa. Hankkeessa varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.

Vertaisarvioinnin toimintamallin edelleen kehittäminen AMEO-verkostossa keventäen vertaisarvioinnin toteutusta ja prosessia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta

AMEO-verkoston koulutuksenjärjestäjät kehittävät ja ottavat käyttöön menettelytavat, jotka varmistavat, että opiskelijat saavat tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista koulutusta, opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppimisympäristöissä tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti.

3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa

Kehitetään seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostiedon hyödyntämisen toimintamalli henkilöstölle, ohje- tai käsikirja ennakoinnin huomioonottamisesta omassa työssä.

Seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostiedon käsittelyn automatisointi ja esittäminen esimerkiksi organisaation intrassa.

4. Tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti

Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin päivittämällä AMEO-mittaristo mittariselosteineen. Koulutuksenjärjestäjän tavoitteiden ja tulosten viestimisestä henkilöstölle, asiakkaille ja keskeisille sidosryhmille suunnitellaan toimintamalli.

Katso hankkeessa tuotetut videot

Näet videot, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Muuta evästeasetuksiasi.

Videolla Erityisen hyvä työntekijä Heidi kertoo työstään hoivakoti Wäinämöisessä.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Kuinka laadunhallinta toteutuu työelämässä

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Hankkeessa tuotettu materiaali

Vertaisarvioinnin opas

Vertaisarviointi on laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen menetelmä, jossa vastaavassa ympäristössä toimivat arvioivat ja antavat palautetta organisaation valitsemasta kohteesta tai kohteista.

Opas on tarkoitettu vertaisarviointiin perehtymiseen. Opasta voivat käyttää arviointiin osallistuvat kuten opiskelijat ja eri sidosryhmien edustajat sekä muut kiinnostuneet. Opasta voi käyttää myös vertaisarviointikoulutuksen itseopiskelumateriaalina.

Vertaisarvioinnin opas Thinglinkissä
(linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen, tukimateriaalia arviointiin

Tukimateriaali on tarkoitettu sovellettavaksi osaamisen arvioinnin mukauttamiseen ammatillisissa tutkinnon osissa.

Laatu-katti vieköön selkeällä kielellä

Laatu-katti vieköön -perehdytysmateriaalista saat tietoa laadunhallinnasta ja laadun jatkuvasta kehittämisestä ammatillisissa oppilaitoksissa. Perehdytysmateriaali on Powerpoint-muodossa. Linkkiä painamalla voit ladata sen itsellesi muokattavaksi omiin käyttötarkoituksiisi soveltuvaksi.

Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyön laadunhallinta Luovissa

Tutustu Ammattiopisto Luovin työelämä- ja sidosryhmäyhteistyön laadunhallintaan alla olevasta linkistä:

Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyön laadunhallinta Luovissa -Thinglink (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista: EFQM-mallin päivitys

Ammattiopisto Luovin toimintajärjestelmä on dokumentoituna intrassamme Satamassa siten, että toimintaamme ohjaavat prosessit ja niihin liittyvät ohjeet on kuvattu ja linkitetty asiayhteyksissään. Samoin käytössä olevat lomakkeet on linkitetty asiayhteyksiin.

Toimintajärjestelmämme on kuvattu EFQM-mallin rakenteen mukaisesti. EFQM-malli on maailmanlaajuisesti tunnustettu viitekehys, laadunhallinnan kriteeristö, joka sisältää modernin näkemyksen siitä, miten erinomaisesti toimiva organisaatio toimii. EFQM-mallin avulla arvioidaan ja analysoidaan toiminnan laatua ja tunnistetaan sen vahvuksia ja kehittämisen kohteita.

Mallin rakenne perustuu kolmen kysymyksen logiikkaan:

  • Miksi organisaatio on olemassa? Perustehtävä ja strategia? (Suunta)
  • Miten organisaatio aikoo toteuttaa tehtäväänsä? (Toiminta)
  • Mitä organisaatio on saavuttanut? Mitä se aikoo saavuttaa tulevaisuudessa? (Tulokset)

Kuva EFQM-mallista Luovissa, kuvassa kolme ympyrää, joissa lukee suunta, tulokset ja toiminta, joiden ympärillä useita numeropainikkeita.

 

Timantti 2 -blogi

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Kumppaneina toimivat AMEO-verkoston oppilaitokset Ammattiopisto Live, Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia ja Aitoon koulutuskeskus. Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella.

Lisätietoja

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi