14.12.2021

Opiskelijoiden työllistyminen on parantunut viime vuodesta

Luovissa toteutettiin syys-lokakuun aikana sijoittumiskysely työvuoden 2020–2021 aikana valmistuneille opiskelijoille. Kyselyn tulosten mukaan valmistuneiden opiskelijoiden palkkatyöhön työllistyminen on noussut viime vuodesta.

Perustutkinnoista valmistuneista opiskelijoista 35 % oli palkkatyössä kyselyhetkellä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista työllistyminen on noussut 86 %:iin. Kyselyn tulosten mukaan ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA) opiskelijoista 91 % jatkoi opiskelua. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (TELMA) palkkatyöhön työllistyi 8 % ja muuhun kuin palkkatyöhön työllistyi 38 % opiskelijoista.

Parhaiten työllistyivät logistiikan perustutkinnosta valmistuneet opiskelijat. Työpaikat olivat pääasiassa niitä, joissa opiskelijat hankkivat osaamistaan jo opiskeluaikanaan. Myös Luovin henkilöstön työllä on iso merkitys työpaikkojen löytymisessä. Jatko-opintopaikat löytyivät pääasiassa koulutuskokeilujen ja Luovin henkilöstön avulla.

Valmistuneiden opiskelijoiden jatkosijoittumiskysely toteutetaan vuosittain ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Kyselyssä haastatellaan edellisen työvuoden aikana valmistuneita opiskelijoita ja selvitetään heidän jatkosijoittumisen tilannettaan ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Lue lisää kyselyn tuloksista blogista sekä Luovi-laatu -sivulta, kohdasta Palautteet.