Luovin haku- ja neuvontapalveluiden ja Luovi Seinäjoen opinto-ohjaajat Jaana ja Anne-Mari juttelivat nivelvaiheen opinto-ohjauksesta Luovissa. Opinto-ohjaus koetaan Luovissa todella monipuolisena ja palkitsevana työnä. Molempien polut opinto-ohjaajaksi ovat rakentuneet erilaisten työtehtävien ja jatkuvan kouluttautumisen kautta. Haku- ja neuvontapalveluissa valtakunnallista ohjausta tehdään pääasiassa hakijoiden, huoltajien ja monien ohjaavien tahojen kanssa. Paikkakunnan ohjaustyö on hieman erilaista.

”Teen Luovissa opinto-ohjausta hakijoiden ja opiskelijoiden kanssa opintojen alusta valmistumiseen ja jatkosijoittumiseen saakka. Seinäjoelle tulee opiskelijoita laajalta Pohjanmaan alueelta ja työpäiviin sisältyy paljon neuvontaa ja ohjausta erilaisissa asioissa. Luovissa vastataan hyvin esiin nousevaan ohjaustarpeeseen: sain juuri uuden kollegan, Katin ja saan myös olla mukana kehittämisessä. On ilo olla luovilainen.”, Anne-Mari kertoo.

Nivelvaiheen opinto-ohjaus Seinäjoella

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen ja sen kehittämisen tavoitteena on, että kukin ohjautuisi sellaiseen oppilaitokseen, koulutukseen tai tutkintoon, jossa on mahdollista hyödyntää omia vahvuuksia ja saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa. Tavoitteena voi olla osaamisen hankkiminen, työllistyminen tai jatko-opinnot sekä itsenäiseen elämään valmentautuminen.

Opojen kokemuksen mukaan nivelvaiheen ohjauksen onnistuminen vaatii monialaista yhteistyötä Luovin eri toimijoiden, hakijoiden lähiverkostojen ja muiden nivelvaiheen toimijoiden kesken. Seinäjoella toimii perusopetuksen nivelvaiheen opinto-ohjaajia ja heidän kanssaan on järjestetty yhdessä esimerkiksi kotiväeniltoja. Illat on koettu onnistuneina ja tärkeinä kohtaamispaikkoina 9. luokkalaisten ja heidän huoltajiensa kanssa. Nivelvaiheen opinto-ohjausta tehdään myös esimerkiksi tutustumis- ja koulutuskokeilujaksoilla, joissa opiskelua tullaan kokeilemaan Luoviin ihan käytännössä.

Anne-Mari kertoo, että nuorten kohtaaminen on erittäin tärkeää ohjaussuhteen syntymiselle: ”Pyrin opon työssäni kohtaamaan mahdollisuuksieni mukaan kaikki tutustujat ja koulutuskokeilijat yhdessä opintoneuvojamme Marjon kanssa. Ensikohtaamisesta alkaen rakentuu ohjaussuhde, joka on ohjaustyömme onnistumisessa todella tärkeää. Ohjaaminen lähtee opiskelijatuntemuksesta, kohtaamisesta ja toimivasta arjesta, jossa Luovin arvot näkyvät aidosti.”

NOPO-hankkeen tavoite

Meidän opinto-ohjaajien työ on olla nuoren ja hänen verkostonsa tukena. Kohtaamiseen ja läsnäoloon on vahva tahtotila, niin paikan päällä, kuin etäyhteyksin. Haluamme kehittää ohjausta ja palveluitamme niin, että tavoittaisimme koko laajan moninaisen kohderyhmämme riittävän varhain, jotta ohjaukseen ja valintojen tekemiseen olisi aikaa.

Seuraavaksi tavoitteenamme on kehittää toimintaa niin, että pääsisimme tarvittaessa aloittamaan ohjaustyön nuorten kanssa jo 8. luokalla ja siihen NOPO-hanke tähtää myös Seinäjoella. Osaava ja innostunut työyhteisö on tarttunut haasteeseen.

Lue lisää hankkeen etenemisestä seuraavasta blogistamme ja tutustu NOPO -hankkeeseen osoitteessa luovi.fi/nopo/.

Anne-Mari Annila
Luovi Seinäjoen opinto-ohjaaja

Jaana Heikkinen
Luovin haku- ja neuvontapalveluiden opinto-ohjaaja

NOPO-opinto-ohjauksen kehittäminen kansalliseksi malliksi -hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella yhteistyössä Oulun kaupungin, Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin kanssa.