NOPO-opinto-ohjauksen kehittäminen kansalliseksi malliksi

Kehitämme ja vahvistamme Oulun seudun NOPO-opinto-ohjauksen toimintamallia valtakunnalliseksi toimintatavaksi. Mallin avulla edistämme opiskelijatarpeisiin perustuvaa yksilöllistä nivelvaiheen uraohjausta ja sujuvoitamme siirtymiä perusasteen ja toisen asteen välillä.

Yhteisellä kehittämistyöllä vastaamme oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin sekä huomioimme erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on varmistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet ja palvelut erityisen ja vaativan erityisen tuen oppilaiden nivelvaiheessa. Alueilla toteutettavaa verkostoyhteistyötä ja ohjauspalveluiden kehittämistä aloitettiin vahvasti jo Vetovoimala -hankkeessa. Kehittämistä jatketaan edelleen niin, että vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret ohjautuvat opiskelemaan yksilöllisten tavoitteidensa ja tuen tarpeidensa näkökulmasta oikeaan paikkaan.

Peruskouluihin jalkautumalla tavoittamme erityisesti niitä peruskoulun oppilaita, joita yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet eivät tavoita. Henkilökohtainen tukiopinto-ohjaus ja mahdollisuus tutustua alavalintaan ja opintoihin esimerkiksi AmisTET-jaksojen avulla ovat tärkeitä ala- ja uravalinnan varmistamisessa osana opinto-ohjausta.

Lisäksi kehitämme nivelvaiheen ohjaavien tahojen osaamista varmistaaksemme laadukkaan ja tasa-arvoisen ohjauksen sekä sen edellyttämän tietopohjan ammatillisen erityisopetuksen mahdollisuuksista ja koulutusten sisällöistä. Tässä hyödynnämme OpeTET-jaksoja, joiden toteuttamista jatkamme ja kehitämme edelleen.

Pyrimme madaltamaan oppilaitosten ja organisaatioiden välisiä rajoja sekä tiedonsiirron että viestinnän osalta yhteisen työmme onnistumiseksi. Toimintaa pilotoidaan Luovin Muhoksella, Oulussa, Helsingissä ja Seinäjoella.

Kuulumisia NOPO-hankkeesta

NOPO-hankkeen työryhmä kokoontui kesäkuun alussa Oulussa, tulevassa Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Työhön kuului hankkeen tavoitteiden tarkentamista, toiminnan suunnittelua ja NOPO-opinto-ohjauksen mallintamisen käynnistäminen Elina Toiviaisen, Timo Kettusen, Jaakko Helanderin, Anna Juusolan ja Jaana Heikkisen yhteistyönä.

NOPO-työryhmän viisi jäsentä seisovat vierekkäin Oulussa kadulla.

Myös NOPO-hankkeen vaikutusvaltainen ohjausryhmä aloitti työskentelynsä kesäkuussa. Ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden, Luovin, OSAO:n ja HAMK:n kanssa asiantuntijat OKM:stä, OPH:sta, AMKE ry:stä, OAJ:stä, SOPO ry:stä ja OLO-hankkeesta.

Viiden henkilön nyrkit ovat yhdessä tiimityön merkiksi työpöydän yläpuolella.

NOPO-hankkeessa kehitämme esimerkiksi AmisTET- ja OpeTET-toimintaa

Mallissa on kuvauksia NOPO-opinto-ohjaukseen hyväksi havaituista ohjauspalveluista ja työkaluista.

Tällä sivulla kerromme kuulumisia ja jaamme kokemuksia hankkeesta. Pysy mukana ja ole osa NOPO-opinto-ohjauksen kehittämistyötä!

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja

Jaana Heikkinen
opinto-ohjaaja
040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi