NOPO-opinto-ohjauksen kehittäminen kansalliseksi malliksi

Kehitimme ja vahvistimme Oulun seudun NOPO-opinto-ohjauksen toimintamallia valtakunnalliseksi toimintatavaksi. Mallin avulla edistimme opiskelijatarpeisiin perustuvaa yksilöllistä nivelvaiheen uraohjausta ja sujuvoitimme siirtymiä perusasteen ja toisen asteen välillä.

Yhteisellä kehittämistyöllä vastasimme oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin sekä huomioimme erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

NOPO-hankkeen esittelyvideo

Näet videon, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Muuta evästeasetuksiasi.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme oli varmistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet ja palvelut erityisen ja vaativan erityisen tuen oppilaiden nivelvaiheessa. Alueilla toteutettavaa verkostoyhteistyötä ja ohjauspalveluiden kehittämistä aloitettiin vahvasti jo Vetovoimala-hankkeessa ja kehittämistä jatkettiin NOPO-hankkeessa edelleen niin, että yksilöllisen ohjauksen tarpeen näkökulmasta myös vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret ohjautuvat opiskelemaan yksilöllisten tavoitteidensa ja tuen tarpeidensa näkökulmasta oikeaan paikkaan.

Pilottialueilla jalkauduimme peruskouluihin, jossa tavoitimme erityisesti niitä peruskoulun oppilaita, joita yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet eivät tavoita. Henkilökohtainen lisäopinto-ohjaus ja mahdollisuus tutustua alavalintaan ja opintoihin esimerkiksi AmisTET-jaksojen avulla ovat tärkeitä ala- ja uravalinnan varmistamisessa osana opinto-ohjausta.

Lisäksi kehitimme nivelvaiheen ohjaavien tahojen osaamista esimerkiksi OpeTET-päivissä. Näin halusimme varmistaa laadukkaan ja tasa-arvoisen ohjauksen sekä sen edellyttämän tietopohjan ammatillisen erityisopetuksen mahdollisuuksista ja koulutusten sisällöistä. Päivät toteutuivat sekä AmisTET-jaksojen aikana että erillisinä kokemuksellisina yhteistyöpäivinä Luovissa.

Palveluissamme teimme ja teemme jatkossakin tiivistä yhteistyötä peruskoulun toimijoiden, oppilaiden ja huoltajien, Luovin opetus- ja ohjaushenkilöstön ja Luovin opiskelijoiden kanssa. Materiaalit, kuvaukset ja kokemuksia löydätte tältä sivulta.

Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Hanke jatkuu vielä Oulun kaupungin koordinoimana. Me Luovissa olemme kuitenkin saavuttaneet asetetut tavoitteemme hankkeessa, ja jatkamme tästä ohjausyhteistyötä normaalisti.

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen mallintaminen

NOPO -nivelvaiheen opinto-ohjauksen malli on laadittu hankekumppanien yhteistyönä. Mallin graafisesta suunnittelusta vastasi Oulun kaupunki, ja se on saatavilla tällä hetkellä sähköisenä.

Kuuntele NOPO-podcastjaksomme:

  1. Siirtymävaiheen kulmakiviä NOPO-opinto-ohjaajien kertomana
  2. Kokemuksia NOPO-opinto-ohjauksesta nuoren kertomana
  3. Nivelvaiheen opinto-ohjausyhteistyö ammatillisen oppilaitoksen näkökulmasta
  4. NOPO-mallin levittäminen, vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen
  5. NOPO-nivelvaiheen ohjaus erityisen ja vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa

NOPO-hankkeen artikkelit (aukeavat uuteen välilehteen)

Kuulumisia

NOPO-toiminta tarjoaa lisäohjausta ja kokemuksellisuutta oman polun valintaan – NOPO-hankkeen kesäkoulu 2023

Nivelvaiheen opinto-ohjaus- eli NOPO-toiminta on tehokasta ja toimivaa. Näin voitiin todeta NOPO-hankkeen kesäkoulussa Oulussa toukokuussa 2023. Nuorten kokemukset kertovat toiminnan onnistumisesta: he kokevat tulleensa kohdatuksi ja saaneensa henkilökohtaisemmassa ohjauksessa paremmin tukea omien suunnitelmien ja tulevaisuuden pohdintaan.

NOPO nivelvaiheen opinto-ohjauksen mallin kansi pöydän päällä.

Kuulumisia Helsingistä

Oppimisen tuen foorumi 2023 Helsingissä

Yhdessä Vanhempainliiton kanssa esittelimme ohjauksen työkaluja varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle Oppimisen tuen foorumissa Messukeskuksessa huhtikuussa 2023. Jaoimme myös muuta tärkeää tietoa ohjausosaamisen ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamiseksi.

Päiviin osallistui yhteensä noin 450 opetus- ja ohjausalan asiantuntijaa. Päivät pitivät sisällään hyviä luentoja, tärkeitä kohtaamisia ja oivalluksia omaan työhön, kukin omaan arkeensa. Syntyi uusia verkostoja ja ohjauksen työkaluja lähti esittelypisteeltä eri puolille Suomea edistämään opetusta ja ohjausta myös tukea tarvitsevien oppijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa monialaisessa yhteistyössä.

Yhdessä olemme enemmän!

Kaksi ihmistä seisoo esittelypöydän takana, jossa on paljon erilaisia kirjallisia materiaaleja, yksi ihminen seisoo pöydän edessä ja katselee materiaaleja.  Ihmisen kädet, joissa Vetovoimala-kortteja, alla pöytä, jossa myös muuta kirjallista esittelymateriaalia.

Koulutamme perusopetuksen ja ohjauksen ammattilaisia erityisen tuen asioihin ja RUORI-arviointimenetelmän käyttöön

Vantaalla ja Helsingissä koulutettiin perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja ohjausalan ammattilaisia erityisen tuen asioihin ja RUORI -arviointimenetelmän käyttöön talven 2022-2023 aikana. Lue lisää RUORI-käyttöön! -koulutuksesta ja Varhain on parhain -koulutuksesta tapahtumaisivuiltamme. Koulutuksista voi kysyä lisää hankepäällikkö Jaana Heikkiseltä. NOPO -hanke tarjoaa koulutuksia myös kevään 2023 aikana.

AmisMaistis – Tutustumispäivä 8. luokkalaisille Ammattiopisto Luovissa ja Suomen Diakoniaopistossa

Luovi Helsingissä ja Suomen Diakoniaopistossa toteutetaan yhteistyönä Amismaistis -tutustumispäiviä 8. luokkalaisille. Viimeisin Amismaistis -päivä toteutui 1.2. Lue alta viime vuoden kokemuksia.

Helsingissä toteutettiin kevään 2022 aikana vantaalaisille erityisen ja vaativan erityisen tuen kahdeksasluokkalaisille oppilaille AmisMaistis-tutustumispäivä yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston kanssa. Vuoden alku kului uudenlaista toteutusta suunnitellessa ja varsinainen tutustumispäivä toteutettiin maaliskuussa. AmisMaistis-päivä oli kokemuksena erittäin onnistunut niin järjestäjien kuin tutustujienkin mielestä. Päivän toteutuksesta on tulossa oma blogipostaus NOPO-hankkeen sivuille. Loppukevääseen on kuulunut kesäloman odottelun lisäksi ensi vuoden suunnittelua yhdessä SDOn kanssa, sillä hyödylliseksi ja tarpeelliseksi koettu AmisMaistis-päivä tullaan järjestämään myös ensi lukuvuonna.

Katso AmisMaistis-esite tästä linkistä (pdf avautuu uuteen välilehteen)

Lue AmisMaistis-saatekirje opinto-ohjaajille ja opettajille tästä linkistä (pdf avautuu uuteen välilehteen)

NOPO-hanke jalkautui Luovi Helsinkiin

Kaksi NOPOa kahvipöydän vierellä.

Opiskelijat kutsuivat meidät yhteiselle aamupalalle 8.10. ja kertoivat TELMAssa opiskelusta. Saimme kuulla, miten TELMAssa opiskellaan ja miten omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita voi hyödyntää työelämässä oppimisen suunnittelussa.

Tutustuimme Helsingin tiloihin, toimintaan ja saimme kuulla opiskelijan kokemuksista opiskelupolullaan. Oma polku oli löytynyt eri vaiheiden kautta ja tosi tärkeää olivat erilaiset kohtaamiset matkan varrella.

Päivän päätteeksi keskustelimme siitä, miten voisimme kehittää nivelvaiheen opinto-ohjausta niin laajan peruskouluverkoston kanssa ja totesimme, että yhteistyötä muiden AMEO-verkoston oppilaitosten kanssa on todella tärkeää tiivistää. Vain yhdessä voimme vastata laajentuneen oppivelvollisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin, uudistuvan yhteishaun toteuttamiseen ja jatkuvan haun kysymyksiin, jotta jokainen löytää polkunsa kohti omia tavoitteita ja jatkosuunnitelmia.

Kiitos Helsingin opiskelijoille ja henkilökunnalle lämpimästä vastaanotosta.

Opiskelija istuu pöydän ääressä, takanaan suuri näyttö, jossa on näkyvissä esitys, jossa lukee "Ennen ammatillisia opintoja" sekä muuta pienellä kirjasimella kirjoitettua tekstiä, josta ei saa selvää kuvasta.

Terveisin NOPO-hankkeen toimijat Elina Toiviainen ja Seija Iwendorff OSAOsta, Jaakko Helander HAMKista ja Jaana Heikkinen Luovista

Kuulumisia Muhokselta

Luovi tutuksi päivä 28.2.2023 Pitkäkankaan koululla

Luovi Muhoksen Annaliisa-opo esitteli Luovia Pitkäkankaan koululla
yhdessä Luovin opettajien ja opiskelijoiden kanssa ennen hiihtolomaa.Opo seisoo pöydän takana esittelemässä koulutustarjontaa, pöydllä useita erilaisia esitteitä.

7-8. luokkien oppilaat tutustuivat eri aloihin tekemällä tutustumistehtäviä ja kuulemalla opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta yhdessä heidän oppilaanohjaajien ja opettajien kanssa. Noin 250 oppilasta kiersi päivän aikana esittelypisteillä kysymässä opiskelusta kuorma-autonkuljettajilta, varastonhoitajilta, eläintenhoitajilta, kokeilta, sekä ja ympäristönhoitajilta.

”On tärkeää tehdä ammatillista koulutusta tutuksi peruskouluilla. Osa oppilaista hakeutuu jo 8. luokalla Luoviin AmisTET -jaksolle ja osa 9. luokalla koulutuskokeiluun omien suunnitelmien selkeyttämiseksi. Varhain aloitettu ohjausyhteistyö auttaa nuoria
löytämään oman polkunsa jatko-opintoihin,
sellaiseen koulutukseen, tutkintoon ja oppilaitokseen,
jossa voidaan tarjota riittävää tukea omien tavoitteidensa Maatalousalan perustutkinnon esittelymateriaalia kannettavan tietokoneen näytöllä sekä esitteinä pöydällä. Pöydällä lisäksi lyijykyniä.saavuttamiseksi kohti työtä ja hyvää elämää.” Totesivat nivelvaiheen opot Niina Wallenius ja Jaana Heikkinen päivän päätteeksi ja kiittivät Luovi Muhosta päivästä.

Kaksi henkilöä seisoo pöydän toisella puolella ja toisella puolella seisoo kolme nuorempaa henkilöä, osalla on päällään kokin työasu. Pöydällä heidän välissään on esillä erilaisia raaka-aineita, kuten hedelmiä ja vihanneksia.

 

Terveisiä AmisTET-jaksoilta Luovista | blogi

Ammattiopisto Luovin AmisTET-jakso on tarkoitettu 8.-luokkalaiselle vaihtoehdoksi työpaikalle tehtävälle työelämään tutustumisjaksolle. Jakson aikana voi tutustua kiinnostuksen mukaan kahteen tai kolmeen eri ammattiin, joihin tutkinnoista valmistutaan. Lue kokemuksista AmisTET-jaksolta Muhokselta:

Terveisiä AmisTET -jaksoilta Luovista

Esite: Luovin AmisTET-jakso 8.-luokkalaisille Muhoksella

Ammattiopisto Luovin AmisTET -jakso on tarkoitettu 8.-luokkalaiselle vaihtoehdoksi työpaikalle tehtävälle työelämään tutustumisjaksolle. Jakson aikana voit tutustua kiinnostuksesi mukaan 1-3 eri ammattiin, joihin Luovissa voi opiskella.

Lue lisää AmisTET-esitteestä (pdf avautuu uuteen välilehteen).

Luovi tutuksi -päivä 16.2.2022 Haukiputaan koululla

Luovin rekka edestä kuvattuna ovet auki.

Luovin Muhoksen väki järjesti 16.2.2022 Luovi tutuksi -päivän Haukiputaan NOPO-koululla.

Lämmin vastaanotto ja mukavat kohtaamiset peruskoulun arjessa tekivät kaikille päivästä onnistuneen. Yläkoulun oppilaat ja opettajat kävivät moikkaamassa ja jututtamassa Muhoksen opettajaa, opoa sekä opiskelijoita. Päivän aikana kuultiin Luovin koulutustarjonnasta ja innokkaat opiskelijat esittelivät opiskelemaansa tutkintoa ja kertoivat opiskelukokemuksistaan. Oppilaat kävivät kiitettävästi porisemassa ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.

 

Kaksi opettajaa maskit kasvoillaan istuvan pöydän takana peukalot pystyssä. Pöydällä erilaisia raaka-aineita kuten hedelmiä ja vihanneksia sekä muutamia purkkeja.

Lähikouluihin jalkautuva työ nähdään Muhoksella tärkeänä osana ohjausyhteistyötä. Erilaisilla ohjauspalveluilla ja -tapahtumilla haluamme vahvistaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjausta jatko-opintoihin. Käynnissä olevassa NOPO-hankkeessa kehitämme mm. alueellista ja varhaista, jo 8. luokalta alkavaa ohjausyhteistyötä. Päivän aikana 8.-luokkalaisille jaettiin myös tietoa AmisTET mahdollisuudesta Luovissa, joka voi olla vaihtoehto työpaikalla tapahtuvalle työskentelylle TET-viikolla. Päivän jälkeen useampi 8. luokan oppilas päätti hakea Luoviin AmisTET:iin ja ohjausyhteistyömme käynnistyy. Koululta tuli jälkikäteen paljon kiitosta päivän järjestämisestä.

NOPO-hankkeen toimijat OpeTET-päivässä

NOPO -hankkeen työryhmän toimijoita osallistui Luovin Muhoksella 2.9.2021 OpeTET päivään. OpeTET:n tarkoitus on, että opetus- ja ohjaushenkilöstö pääsee tutustumaan Luoviin käytännössä, joko yhdessä ohjattaviensa kanssa tai omana toimintaan.

Oulun kaupungin NOPO-opinto-ohjaaja Kati Säkkinen ohjaa peruskoulun oppilaita toiselle asteelle. Hän on mukana ohjaamassa oppilaita myös AmisTET jaksoilla. Nyt Kati osallistui erikseen järjestettävään OpeTET päivään yhdessä muiden hankkeen toimijoiden kanssa. Kati nosti esiin päivän päätteeksi Luovissa opiskelusta tärkeitä näkökulmia: ”Luovissa työelämälähtöisyys on kaiken A ja O. Opiskelijat pääsevät nopeasti käytännön hommiin. Erityisopetusta ja -tukea saa erinomaisesti ja näin opiskelu on helpompaa. Pääsin kokeilemaan päivän aikana opiskelutehtäviä käytännössä ja opastajana oli opiskelija. Keskustelu antoi minulle paljon. Päivän jälkeen oli upea fiilis.”

Neljä ihmistä keskustelee nurmikolla, takana traktori.

Myös HAMK:n tutkijayliopettaja Jaakko Helander osallistui OpeTET-päivään ja nosti kokemuksissaan erityisesti esiin pienen koulun turvallisuuden ja lämminhenkisyyden – opiskelijoiden yksilöllisen kohtaamisen taidot. ”Päivän aikana kaikki opettajat ja ohjaajat ottivat lämpimästi ja aidon kiinnostuneesti vastaan. Sain kuulla avoimesti ura- ja elämäntarinoita. Opiskelijat olivat avoimia ja ottivat innolla mukaan opiskelutilanteisiin. Vaativa erityinen tuki näyttäytyi Luovissa yksilöllisenä, välittävänä, tarpeisiin vastaavana ja inhimillisenä – huumoria unohtamatta. Sain kuulla, miten aitoa monialaista yhteistä työtä tehdään.”

NOPO-toimijoita jalkautuu seuraavan kerran hankkeen pilottialueille Helsingin ja Seinäjoen Luoviin. Odotamme jo innolla uusia kohtaamisia ja yhteistyötämme. Nivelvaiheen ohjaustyössä voimavaramme on yksilöllisistä tarpeista lähtevä yhteistyö – jotta jokainen nuori löytää reittinsä toiselle asteelle, eikä kukaan jäisi työssään yksin vaan löytäisi tarvitsemansa tiedon ja yhteistyötahon ohjaukseen.

Kuulumisia Oulusta

Erityisen ajankohtaista Amiksessa -tapahtuma 21.10.2022 verkossa

”Eihän se ole kuin kysyä”

21.10.2022

Puheenvuoroja erityiseen ja vaativaan erityiseen tukeen liittyvistä teemoista toisen asteen oppilaitoksissa. Tilaisuuden järjestivät Oulunseudun toisen asteen koulutuksenjärjestäjät.

Lue lisää tapahtumasivultamme.

Tilaisuuden materiaalin löydät OSAOn verkkosivulta.

TELMA-koulutuksen OpeTET-päivä 7.11.2022

Luovi Oulun TELMA-koulutuksen OpeTET-päivä 7.11.2022

Päivän aikana pääsi tutustumaan Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan (TELMA) koulutukseen sekä oppimisympäristöihin ja sai ajankohtaista tietoa millaista ammatillinen erityisopetus on käytännössä. Tilaisuuden maksimimäärä 20 henkilöä.

Lue lisää tapahtumasivullamme.

Syyskoulussa keskusteltiin NOPO-opinto-ohjauksen merkityksestä ja mallintamisesta

Nivelvaiheen opinto-ohjausta kehitetään kansalliseksi malliksi yhteistyössä Oulun kaupungin, Ammattiopisto Luovin, Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Oulussa pidetyt syyskoulupäivät kokosivat NOPO-opinto-ohjauksen keskeiset toimijat yhteen ensimmäistä kertaa 8.-9.9.2022.

Tilaisuudessa keskusteltiin useista ohjaukseen liittyvistä teemoista: selvennettiin taustaa kehittämistyöstä ja sen tavoitteista sekä kerrottiin kokemuksia nivelvaiheen ohjausyhteistyöstä ja erityisestä ja vaativasta erityisestä tuesta nivelvaiheen ohjauksessa. Lisäksi toimijoita eri puolita Suomea esitteli alueidensa NOPO-opinto-ohjauksen kehittämistä.

Lue lisää blogistamme

AmisTET Luovi Oulussa keväällä 2022

Luovi Oulussa saimme vieraaksemme viikolla 17 AmisTET-jaksolle 17 kasiluokkalaista tettiläistä ohjaajineen. He saivat perustietoa Luovista, ja pääsivät ihan käytännössä työskennellen tutustumaan ammatteihin kolmena päivänä. Perjantaisen päätöspäivän kommenttien perusteella viikko koettiin varsin onnistuneeksi:

  • lämminhenkinen inhimillinen ote
  • hyvin sai ohjausta ja tukea asiassa kuin asiassa
  • nuorten tasa-arvoinen kohtelu ja kohtaaminen

… Tästä onnistumisen iloa ja tsemppiä loppukevääseen!

Mikä ihmeen opettajien AmisTET-päivä? | blogi

Oulun Luovissa toteutettiin peruskoulun erityisopettajille ja opinto-ohjaajille oma opettajien AmisTET päivä. Yhdessä valmistetun ja nautitun herkullisen aamupalan jälkeen päivä jatkui erilaisten TELMA-koulutuksen käytännönläheisten työtehtävien parissa ja osallistujat pääsisivät tutustumaan myös Luovin eri oppimisympäristöihin. Lue lisää:

Mikä ihmeen opettajien AmisTET-päivä?

Pop Up -tapahtumia lähikouluissa

NOPO -hankkeen nivelvaiheen opinto-ohjaajat jalkautuvat lähikouluihin tapaamaan erityisesti 8. luokan oppilaita ja heidän opettajiaan ja opoja Pop Up -tapahtumissa.

Kolme opinto-ohjaajaa kasvomaskit kasvoillaan seisovat esittelypöytien takana koulun aulassa.

Tämä kuva on viime viikolta Kaakkurin koulusta. Teemme yhdessä OSAO:n ja Oulun kaupungin opojen kanssa ammatillista koulutusta tutummaksi yhtenä jatko-opiskeluvaihtoehtona peruskoulun jälkeen.  Vierailut luokissa ja juttelut koulun aulassa ja käytävillä koetaan tärkeinä. Nuoret kysyvät itseään kiinnostavista asioista ja me kysymme heidän kuulumisiaan; ”Joko olet miettinyt mitä teet peruskoulun jälkeen?” Kohtaamiset ovat tärkeäitä, opinto-ohjausta parhaimmillaan. Nyt korona-aikana olemme toteuttaneet ohjausta ja esittelyjä myös etänä.

Iso kiitos Luovin innokkaalle henkilöstölle ja opiskelijoille virtuaalisten esittelyjen järjestämisestä. Myös koulujen vierailuilla olemme ottaneet etäyhteyksiä Luoviin ja saaneet kuulla ja nähdä Luovin opiskelun arkea. Tätä toimintaa jatkamme ja kehitämme edelleen NOPO- ja OLO -hankkeissa. PoP Up tapahtumat jatkuvat Oulun seudulla tällä viikolla.

Kuulumisia Seinäjoelta

AmisTET-viikko Seinäjoella keväällä 2023

AmisTET 2023 lukujäjrjestys, jossa kerrotaan viikon ohjelmasta, mm. aamupala, Luovi-info, sekä toimimista Telma-ryhmän, kokkiopiskelijoiden, toimitilahuoltajaopiskelijoiden, TUVA-ryhmän, logistiikan opiskelijoiden ja kiinteistöalan opiskelijoiden mukana. Lisäksi viimeisen päivän ohjelmassa on RUORI-itsearviointi ja palautekysely.

Kevään 2023 AmisTET-viikko järjestettiin Seinäjoella nyt toista kertaa.

Tämän vuoden TETtiläiset kasattiin edellisestä vuodesta poiketen myös Seinäjoen keskustan ulkopuolelta, sillä oppilaita tuli Seinäjoen Lyseon lisäksi myös Toivolanrannan yhteiskoulusta Peräseinäjoelta ja Liuhtarin koulusta Lapualta.

Oppilaille ja ohjaajille oli ennakkoon lähetetty hyvin karkea ”lukujärjestys”, jonka mukaan ryhmä pääsi tutustumaan kokonaisuudessaan Seinäjoen koulutustarjontaan.

Viikon aluksi oppilaat pääsivät kiertämään opintoneuvojien johdolla koulun tilat ja jo aiemmin vierailuilla olleet oppilaat bongasivatkin tutun pelipaikan. Toiveena oli päästä pelailemaan pleikkarilla, mutta taisipa viikon aikataulu olla sen verran tiivis, ettei ohjainta ehtinyt paljon kädessä pitää.

Kaksi henkilöä pesee ikkunoita, yksi henkilö ohjaa heitä työssä. Kuvan etualalla siivouskärryt siivousvälineineen.

Positiivista palautetta annettiin henkilöstölle jo viikon kuluessa ja perjantaina istuttiin oikein ajan kanssa keskustelemaan, mitäs kaikkea sitä oltiinkaan tehty ja millä mielellä lähdettiin viikonlopun viettoon.

AmisTETtiläisten palautteista nousi esiin, miten hyvä viikko Luovissa oli ollut: oli kokkailtu, tehty hommia ja ruoka oli ollut hyvää. Aikuiset on Luovissa mukavia. Luovi on hyvä paikka ja oli mukava tulla tutustumaan Luoviin ensimmäistä kertaa AmisTETin kautta.

Kaksi henkilöä pienen trukin ympärillä työvaatteissa.

Ohjaavan tahon palautteista nousi esille henkilöstön opiskelijalähtöinen työote ja Luovin monipuolisuus. Ohjaajat olivat sitä mieltä, että oppilaiden odotukset viikosta ylittyivät ja kokemus oli kaikin puolin positiivinen. Rakentavaa palautetta annettiin tiedottamisesta ja aikataulusta, teknisten alojen päivä vietettiin työntäyteisesti pihalla, joka taisi olla raskas kokemus useimmille osallistujista.

Luovi Seinäjoki, Joupinraja 45 kiittää ja kuittaa sekä toivottaa AmisTETtiläisiä tervetulleeksi myös tulevana työvuonna 2023-2024!

Opintoneuvojat Marjo ja Päivi sekä opinto-ohjaaja Ansku

Esite: Luovin AmisTET-jakso 8.-luokkalaisille Seinäjoella

Ammattiopisto Luovin AmisTET -jakso on tarkoitettu 8.-luokkalaiselle vaihtoehdoksi työpaikalle tehtävälle työelämään tutustumisjaksolle. Jakson aikana tutustut ammateihin, joihin Seinäjoen Luovissa voi opiskella (toimitilahuoltaja, kokki, kiinteistönhoitaja ja varastonhoitaja).

Lue lisää Seinäjoen AmisTET-esitteestä (pdf avautuu uuteen välilehteen).

AmisTET-viikko Seinäjoella keväällä 2022

Toteutimme AmisTET-viikon Seinäjoella keväällä 2022. Saimme Joupinraja 45:n innokkaat 8-luokkalaiset tutustumaan ammatteihin, joihin meillä Seinäjoella on tarjolla tutkintokoulutusta. Kahdeksan innokasta oppilasta ja heidän luokanvalvojansa ja koulunkäynninohjaajansa olivat maanantaiaamuna klo 8.00 valmiina aloittamaan AmisTET-viikon.

Kaksi henkilöä hallissa selin kameraan, toinen nostaa pienellä trukilla lastia ylähyllylle.

Viikon aikana tutustuttiin kiinteistönhoitajan, varastonhoitajan, toimitilahuoltajan ja kokin ammatteihin. Perjantaina paketoitiin viikko aloittaen yhteisellä aamupalalla, keskusteluilla ja päättäen itsearviointiin Ruorin merkeissä. Palautekyselyn niin oppilaat kuin heidän ohjaajansa tekivät seuraavalla viikolla. Palautteen mukaan 8-luokkalaisten ja heidän ohjaajiensa kokemus oli todella positiivinen ja ammatit nimikkeiden takana avautuivat osallistujille aiempaa paremmin. Lisäksi oppilaat yksilöinä näyttäytyivät uudessa valossa, kun oltiin pois luokkahuoneesta käytännön työympäristössä.

Nuorten into ja halu kokeilla asioita käytännössä korostui – toiminnallisuus, tekemällä oppiminen sekä yhteisöllisyys Luovissa nousivat esiin. Osa nuorista mietti jo 9-luokan koulutuskokeilumahdollisuutta Luovissa osana omaa ammatinvalintaa. Kolme opiskelijaa seisoo selin huoneessa, jossa pyykinpesukoneita ja muita kodinhuoltotarvikkeita.

Luovi Seinäjoen henkilöstö piti viikkoa onnistuneena. Amis-TET nähdään mahdollisuutena, jota tarjotaan jatkossakin kohdennetusti. Niinpä tarjoamme tämän mahdollisuuden jälleen ensi vuoden kahdeksasluokkalaisille! Jos kiinnostuitte, ottakaa yhteyttä! AmisTET-jaksolle tarvitset mukaan oman tutun aikuisen omasta koulusta.

Luovi Seinäjoki, Joupinraja 45 kiittää ja toivottaa uudet Amis-TETtiläiset tervetulleeksi työvuonna 2022 -2023!

Ohjausta nivelvaiheeseen: ”Onneksi Seinäjoki on yksi NOPO-hankkeen pilottialueista”

Viisi Luovin opiskelijaa ja opinto-ohjaaja Anne-Mari Annila istuvat sohvalla.

Nivelvaiheen opinto-ohjauksessa on tärkeää, että jokainen hakija ohjautuu sellaiseen oppilaitokseen, koulutukseen tai tutkintoon, jossa on mahdollista hyödyntää hänen omia vahvuuksiaan ja saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa. Ohjauksen tavoite ei ole suinkaan pieni, se on monen asian yhteissumma. Siksi myös kehittämishankkeet ovat merkittävässä roolissa, kun etsitään uusia ratkaisuja toteuttaa nuorten ja aikuisten yksilöllisiä opiskelupolkuja.

Lue koko juttu blogistamme tästä linkistä

Opinto-ohjaus Luovissa – kokemuksia ja ajatuksia | blogi

Opinto-ohjaaja Anne-Mari Annila avaa Luovi Seinäjoen oven.Luovin haku- ja neuvontapalveluiden ja Luovi Seinäjoen opinto-ohjaajat Jaana ja Anne-Mari juttelivat nivelvaiheen opinto-ohjauksesta Luovissa. Opinto-ohjaus koetaan Luovissa todella monipuolisena ja palkitsevana työnä. Molempien polut opinto-ohjaajaksi ovat rakentuneet erilaisten työtehtävien ja jatkuvan kouluttautumisen kautta. Haku- ja neuvontapalveluissa valtakunnallista ohjausta tehdään pääasiassa hakijoiden, huoltajien ja monien ohjaavien tahojen kanssa. Paikkakunnan ohjaustyö on hieman erilaista.

Lue koko juttu blogistamme tästä linkistä

NOPO-hanke jalkautui Luovi Seinäjoelle

Avaruuden pääkaupunki oli oiva paikka kokoontua 12.10.2021 keskustelemaan ohjauskulttuurista ja NOPO -nivelvaiheen opinto-ohjauksen mallista Oulussa. Ajatuksia ja näkökulmia herättivät ohjauksen kulmakivet, kuten nivelvaiheen opinto-ohjaukseen ohjautuvat nuoret ja heidän monenlaiset tilanteensa ja ohjaustarpeensa.

NOPO-hankkeen toimijoita hymyilemässä kokoushuoneessa.

Luovin Seinäjoen opon Anne-Mari Annilan ja opintoneuvoja Marjo Kauppisen työssä näkyvät niin peruskoulusta ohjautuvat nuoret, kuin opintonsa toisaalla keskeyttävät nuoret, sekä lastensuojelun asiakkaat. Saimme päiväämme mukaan myös Seinäjoen kaupungin nivelvaiheen opinto-ohjaajat; Elina Nyyssölän ja Kirsi Fors:n. Yhdessä saimme aikaan paljon uusia ajatuksia, ideoita ja konkreettisia toimintamalleja, miten yhteistyöllä lähdemme hankkeessa kehittämään myös Seinäjoen alueen nivelvaiheen ohjaustoimintaa. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen ohjaus ei ole tasapäistämistä vaan yksilöllistä ohjausta. Onneksi on vahva ”pohojalaanen” tahtotila olla rakentamassa toimivia käytänteitä alueelle ja toimiva tiimi joka mahdollistaa uusien käytänteiden sisäänajon.

Iso kiitos Seinäjoen yhteistyöverkostolle!

T: Jaakko Helander (HAMK), Elina Toiviainen (OSAO), Kati Säkkinen (OUKA) ja Jaana Heikkinen (LUOVI)

NOPO-hankkeessa kehitimme esimerkiksi AmisTET- ja OpeTET-toimintaa

Vetovoimalan ohjausmallin kuva, jossa lukee "Hakeutumisvaiheen hyviä käytänteitä tukea tarvitsevan ohjaukseen".

Mallissa on kuvauksia NOPO-opinto-ohjaukseen hyväksi havaituista ohjauspalveluista ja työkaluista.

NOPO-ohjausryhmätyöskentely

Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuivat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden, Luovin, OSAO:n ja HAMK:n kanssa asiantuntijat OKM:stä, OPH:sta, AMKE ry:stä, OAJ:stä, SOPO ry:stä ja OLO-hankkeesta.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja

Jaana Heikkinen
opinto-ohjaaja
040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi