NOPO – Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen ja mallintaminen skaalattavaksi ja mallinnettavaksi valtakunnalliseksi toiminnaksi

Kehitämme nivelvaiheen opinto-ohjaukseen eli Nopo-toimintaan mallin, jonka avulla edistämme opiskelijatarpeisiin perustuvaa yksilöllistä nivelvaiheen uraohjausta ja sujuvoitamme siirtymiä perusasteen ja toisen asteen välillä. Kehittämistoiminta tukee oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteita.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tavoitteemme

Mallinnamme Oulun seudun NOPO-opinto-ohjauksen valtakunnallisesti skaalautuvaksi toiminnaksi, vastaamme oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin sekä huomioimme erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet.

  1. Toiminnan teoreettisen taustan vahvistaminen
  2. Toimintaympäristön, prosessin sekä NOPO-opinto-ohjaajan työtehtävien ja vastuiden sekä osaamisvaatimusten kuvaaminen
  3. Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen laadun sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin tueksi (muun muassa uudenlaisen raportoinnin ja tiedonkeruumenetelmän kartoittaminen ja testaaminen)
  4. Oppilaitosten, ohjaavien tahojen sekä muiden sidosryhmien välisen tiedonsiirron ja viestinnän kehittäminen
  5. NOPO-toiminnan tunnettavuuden lisääminen sekä opetuksen- ja koulutuksenjärjestäjien että valtionhallinnon tasolla (perusopetus, ammatilliset oppilaitokset, ohjaavat tahot ja sidosryhmät, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus). NOPO-mallin levittäminen ja vakiinnuttaminen

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja

Jaana Heikkinen
opinto-ohjaaja
040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi