Olemme Luovissa mallintaneet vertaisoppimisen ja vertaisvalmennuksen käytäntöjä työelämässä oppimisen ja työelämäyhteistyön toteuttamisessa Yhdessä parasta -hankkeen aikana. Luovin työelämäkoordinaattorit ja keskeiset työelämäyhteistyön toteuttajat eri paikkakunnilla ovat toimineet vertaisvalmentajien roolissa. Vertaisvalmennus pitää sisällään ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä. Olemme tehneet vertaisvalmennusta jalkautumalla opetus- ja ohjaushenkilöstön keskuuteen perehdyttäen työelämäasiakkuuksien hoitamiseen ja käytössämme olevaan asiakkuudenhallintajärjestelmään, Open Day ja Open Partner -toimintamalleihin, oppisopimuksen erityiskysymyksiin sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevan työllistämisen tukimuotoihin.

Vertaisvalmennusten toteutustavoista sovimme toiminta-alueittain: olemme toteuttaneet perehdytyksiä koko työyhteisölle, jalkautuneet tiimeihin ja sopineet yksittäisiä perehdytyksiä opettajien ja ohjaajien kanssa. Ajallisesti vertaisvalmennus voi siis olla vaikka vain puolen tunnin ohjaus yksittäisissä kysymyksissä vertaisvalmentajan toteuttamana tai päivän koulutus koko työyhteisölle. Vertaisvalmennukset jatkuvat edelleen keväällä 2022. Työelämäasiakkaille olemme antaneet ohjausta ja tietoa erityisesti koulutus- ja oppisopimusmahdollisuuksista sekä vaativan erityisen tuen opiskelijan työllistämisen tukimahdollisuuksista.

Oppilaitosyhteistyötä paikallisesti ja kansallisesti

Yhdessä Koulutuskuntayhtymä OSAOn, Suomen Diakoniaopiston, Oulun Palvelualan Opiston ja PSK-Aikuisopiston kanssa olemme käynnistäneet Pohjois-Pohjanmaan alueellisen oppilaitosverkoston työelämäyhteistyön. Olemme myös toteuttaneet kansallisia webinaareja hankeverkostossa, muun muassa työllistymisen tukimuodoista ja moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä henkilökohtaistamisessa. Nämä kaikki siis vertaisoppimista ja -valmennusta parhaimmillaan oppilaitosten välillä, työelämäyhteistyön kehittämisen äärellä.

WorkPilots – tekijä ja työnantaja kohtaavat

Luovin Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan toiminta-alueilla aloitimme keikkatyöpalvelu WorkPilotsin pilotoinnin syksyllä 2021. WorkPilots mobiilipalvelun avulla työantajan on mahdollista saada apua arjen kiireisiin, lyhytkestoisiin työtehtäviin tai sesonkityöhön. Samalla se tarjoaa opiskelijoillemme mahdollisuuden tienata rahaa ja saada arvokasta työkokemusta. Luovin mobiilipalvelu on kehitetty yhteistyössä WorkPilotsin kanssa. Työnantaja eli tilaaja voi tarjota yhdestä tunnista useampaan päivään kestäviä työtehtäviä. Opiskelija eli työn tekijä laatii palveluun oman profiilin ja voi lisätä sinne myös lyhyen videon osaamisestaan liittyen haussa oleviin työtehtäviin. Sopimukset ja maksuliikenne hoituvat WorkPilotsin kautta. Vastaanotto yritysten puolelta on ollut erittäin myönteistä: nuorille osaajille ja innokkaille oppijoille on tänä päivänä kysyntää!

Yhdessä Parasta -hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa tavoitteena on Parasta – kehittämisohjelmassa tuotettujen ammatillisen koulutuksen prosessien ja toimintamallien sekä materiaalien levittäminen ja toimeenpano.

Nina Räihä
asiakaspäällikkö
Yhdessä parasta -hankkeen hankepäällikkö