Yhdessä parasta

Kehitämme asiakaslähtöisen ja yhdenmukaisen HOKS- eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaprosessin sekä oppisopimus- ja koulutussopimusprosessin käyttöönottoa Luovin eri paikkakunnilla.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhdenmukaisen palveluprosessin viimeistelyssä Luovin roolina on erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulman tuominen palveluprosessiin.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tavoitteemme

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön Parasta-kehittämisohjelmassa tuotettujen ammatillisen koulutuksen prosessien ja toimintamallien sekä materiaalien levittäminen ja toimeenpano
  • yhteiskehittämisen vertaisvalmentajaverkoston muodostaminen Pohjoisen alueverkostossa, jonka avulla lisätään koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja vertaisoppimista

Yhteistyössä

Pohjoisen alueverkostoa koordinoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. Valtakunnallisesta kokonaiskoordinaatiosta vastaa Tredu. Pohjoisen alueverkostossa Luovin lisäksi kumppaneina toimivat KAO, JEDU, KPEDU, Lappia, OSAO, Brahe, SAKK ja SDO. Hanke toteutetaan 17.6.2020-30.4.2022 Opetushallituksen rahoituksella.

Lisätietoja

Nina Räihä
asiakaspäällikkö
040 319 3700
nina.raiha@luovi.fi