Itä-Suomen alueella halutaan laajentaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutustarjonnan mahdollisuuksia, tukea opintojen läpäisyä ja jatko-ohjausta sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä pedagogisesti. Olemmekin ottaneet tehtäväksemme edistää erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella Riveria ammattiopiston perustutkinnoissa henkilökohtaisella ja tavoitteellisella oppimisen tuella. Yhteistyö tapahtuu Telakka-toimintamallin mukaisesti ESR-rahoitteisen Jatkuvan oppimisen työpolut -hankkeen mahdollistamana.

Telakka-malli on Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Ammattiopisto Luovin kehittämä ja toteuttama pedagoginen yhteistyömalli, joka kehitettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Varustamo-hankkeessa. Näitä onnistuneita kokemuksia Keski-Pohjanmaalta viedään nyt Riverian autoalan koulutuksen kokeiluun Joensuussa.

Miten Telakka toimii?

Valittu ja koulutuskokeilut läpikäynyt erityisen tai vaativan erityisen tuen opiskelija opiskelee Riverian opiskelijaryhmän mukana Luovin tuella ja ohjauksella. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä molempien oppilaitosten kanssa – monipuolisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Riveria vastaa ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta, Luovi pedagogisesta tuesta oppilaitoksessa ja koulutussopimuspaikoilla, opiskelijahyvinvoinnista sekä tarvittavasta jatko-ohjauksesta.

Hallinnollisesti opiskelijat ovat Luovin opiskelijoita, jolloin opiskelijan ammatillisesta opinnoista koituneet kustannukset Luovi korvaa Riverialle erillisellä sopimuksella. Toiminta haastaa mielenkiintoisesti oppilaitosten toimivan henkilöstön ja organisaatiot hakemaan yhteisiä toimivia käytänteitä – inklusiivisessa hengessä opiskelijoiden parhaaksi.

Tätä opiskelijoiden siirtymää voidaan toteuttaa ja tarjota opiskelijoille myös Riveriasta Luoviin, kun opinnot ovat haastavia tai tuen tarve onkin aiemmin havaittua suurempaa. Jos opinnot eivät jostain syystä etene, toimintamallin piirissä olevia opiskelijoita voidaan ohjata myös alueen nuorten työpajoille ja Joensuun kaupungin Taitamo-työpajoille opinnollistetuille tavoitteellisille koulutusjaksoille.

Petri Hämäläinen
hankepäällikkö
Ammattiopisto Luovi

Lisätietoa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta JOT – Jatkuvan oppimisen työpolut -hankkeesta toteuttajien Riverian, Luovin ja Joensuun kaupungin sivustoilta:

Luovi: JOT – jatkuvan oppimisen työpolut, petri.hamalainen@luovi.fi
Telakka-toimintamalli Varustamo-hanke
Riveria: JOT – Jatkuvan oppimisen työpolut, tytti.turpeinen@riveria.fi
Joensuun kaupunki: Taitamo, Työpajat nuorten oppimisen tukena