Keskustelin joitakin vuosia sitten erään eläköityneen rehtorin kanssa, joka muisteli työelämänsä kohokohtia kuvailemalla niitä ”ammatillisen helmiriipuksen helmiksi”. Hän kertoi myös olevansa etuoikeutettu, sillä hänen helminauhansa oli pitkä ja sisälsi lukuisia innoittavia ja aitoja kohtaamisia opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Viimeisen reilun kahden vuoden aikana olemme hanketyöntekijöinä voineet kiinnittää kirkkaana hohtavia muistojen helmiä omiin ammatillisiin kaulanauhoihimme. Olemme kohdanneet VÖLJYSSÄ-hankkeen parissa työskennellessämme lähes 160 opiskelijaa ja yli 70 toimijaa, joiden kanssa olemme saaneet jakaa arkea ja ideoida entistäkin paremmin opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa oppilaitoselämää.

Omaan yhteisöön kiinnittyminen kantaa

”Opiskelijalähtöisesti opintojen tukena” oli hankkeemme motto heti alusta saakka. Varmistaaksemme aidon vuorovaikutuksen opiskelijoidemme kanssa ideoimme varjo-ohjausryhmän, jossa mukana oli parhaimmillaan seitsemän Luovi Oulun tutkinto-opiskelijaa. Heidän viestinsä opiskelija-arjesta ja opiskelumotivaatiota ylläpitävistä ja vahvistavista tekijöistä oli meille äärimmäisen tärkeä.

Osallistuvat nuoret sitoutuivat aktiivisesti myös tiedottamaan opiskelijakavereilleen toiminnastamme ja olivat mukana järjestämissämme oppilaitoksen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevissa tapahtumissa niin säestämässä joululaululevyraatia kuin järjestelemässä kirpputoripöytiä. Nuorten viesti oli selvä: Tarvitaan lisää yhdessä olemista ja tekemistä. Yhteisöllisyys ja tunne siitä, että on yksilönä tärkeä osa opiskelijajoukkoa, auttaa jaksamaan silloinkin, kun motivaatio opittavaan asiaan on hukassa tai elämä muutoin haastaa jaksamisen äärirajoille.

Suurin viisaus tuli jälleen kohderyhmältä itseltään, sillä lukuisat tutkimukset toisen asteen opintojen keskeyttämisen syistä kertovat samaa tarinaa yksinäisyydestä ja erilaisuuden tunteesta. Kaikessa hankkeemme kehittämistyössä punaisena lankana kulki lopulta tarve edistää opiskelijan kiinnittymistä omaan yhteisöön ja elämään sekä vahvistaa paitsi omaa realistista opiskelijaidentiteettiä myös sisäistä motivaatiota.

Kohdataan toisemme aidosti arjenkin keskellä

Koemme, että aitoon läsnäoloon, kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen on aina tarvetta ja myös aikaa se toteuttaa. On arvokasta, että meillä Luovissa työskentelee viljalti kohtaamisen ammattilaisia, mutta vielä tärkeämpää on siirtää tunne- ja vuorovaikutustaitoja opiskelijoille ja ohjata heitä löytämään ja huomioimaan toisensa arjen muuttuvissa sosiaalisissa verkostoissa. VÖLJYSSÄ-räpin sanoin: ”Pidetään toisemme pystyssä – VÖLJYSSÄ.”

Luovi Oulun VÖLJYSSÄ-tilan ovet sulkeutuivat heinäkuussa, mutta tarve tällaiseen toimintaan on pysyvä. Tulemme jatkossakin kehittämään omassa työssämme opiskelijalähtöistä arkea ja vastaamme mielellämme kysymyksiinne VÖLJYSSÄ-keskeyttämisen ennakointilomakkeeseen, GAS-menetelmään tai muuhun materiaaliimme liittyen. Mikäli tämä kaikki on sinulle vielä uutta ja tuntematonta, käythän pikimmiten tutustumassa hankesivuiltamme löytyvään materiaalipankkiin.

Myös meidän toimijoiden on hyvä pitää toisemme ammatillisessa ”VÖLJYSSÄ”, joten keskustellaan, ideoidaan ja inspiroidutaan yhdessä myös jatkossa. Meidän jokaisen ammatilliseen helminauhaan mahtuu vielä innostuksen ja yhteistyön aarteita!

Henna Ijäs
hankepäällikkö

VÖLJYSSÄ-hanke toteutettiin 1.3.2020-31.7.2022 Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.