Völjyssä

Hankkeen päätavoitteena on erityistä ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen vähentäminen.

Osatavoitteita ovat VÖLJYSSÄ-toimintamallin kehittäminen ja pilotointi sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen mallin mukaisen toiminnan toteuttamiseksi.

Hanketta rahoittaa

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Hankkeen tavoitteet

  • erityistä ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen vähentäminen
  • keskeyttämisvaarassa olevien, erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastaaminen oikea-aikaisesti
  • opiskelijoiden positiivisen opiskelijaidentiteetin ja elämänhallintataitojen tukeminen
  • opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen VÖLJYSSÄ-toimintamallin mukaiseen toimintaan. Malli on otettavissa käyttöön myös muissa ammatillista koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Lisätietoja

VÖLJYSSÄ-valmentaja, hankepäällikkö Henna Ijäs, henna.ijas@luovi.fi, p. 040 319 3128

VÖLJYSSÄ-valmentaja, hanketyöntekijä Maria Halijoki, maria.halijoki@luovi.fi, p. 040 319 3915