Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Völjyssä

Kehitämme toimintaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi.

Luomme ja pilotoimme VÖLJYSSÄ-toimintamallin sekä kehitämme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista mallin mukaisen toiminnan toteuttamiseksi.

Tavoitteemme

  • Erityistä ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen vähentäminen
  • Keskeyttämisvaarassa olevien, erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastaaminen oikea-aikaisesti
  • Opiskelijoiden positiivisen opiskelijaidentiteetin ja elämänhallintataitojen tukeminen
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen VÖLJYSSÄ-toimintamallin mukaiseen toimintaan. Malli on otettavissa käyttöön myös muissa ammatillista koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Völjyssä-hanke on Instagramissa

Lisätietoja

Henna Ijäs
VÖLJYSSÄ-valmentaja, hankepäällikkö
040 319 3128
henna.ijas@luovi.fi

Maria Halijoki
VÖLJYSSÄ-valmentaja, hanketyöntekijä
040 319 3915
maria.halijoki@luovi.fi