Selkeästi meille -hanke arvioi luovi.fi -verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden ja myönsi meille tunnuksen kesäkuussa 2022. Selkeästi meille -tunnus kertoo siitä, että haluamme edistää verkkopalvelumme helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. 

Saimme arvioinnin palautteessa kiitosta, että hakijoille ja opiskelijoille on koottu selkeät tietopaketit ja tekstisisällöt on kirjoitettu lukijaa ajatellen. Sivustolla on vahvuutena myös tiedon löydettävyys niin loogisten valikoiden kuin haun avulla. Erilaiset käyttäjät on huomioitu hyvin. Arvokkainta oli saada tietoa, mitä voisimme vielä kehittää. Otimme vastaan konkreettiset vinkit ja suositukset toimintojen kehittämiseen ja muutostyöt on jo aloitettu.

Selkeästi meille -sivuston vieraskynäartikkelista voit lukea, miten luovi.fi-verkkopalvelua on lähdetty kehittämään arvioinnin pohjalta. Sivu aukeaa uuteen välilehteen.

Mitä tarkoittaa kognitiivinen saavutettavuus?

Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua on mahdollisimman helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää. Kun verkkopalvelu on kognitiivisesti saavutettava, sitä pystyvät käyttämään myös ihmiset, joilla on haasteita oppimisessa, muistamisessa ja hahmottamisessa tai jotka ovat vasta oppimassa verkkopalvelussa käytettävää kieltä.

Lisätietoja arvioinnin kriteereistä voit lukea Selkeästi meille -hankkeen sivuilta (sivu avautuu uuteen välilehteen). 

Mitä viestimme Selkeästi meille -tunnuksella?

Tunnusta käyttämällä viestimme, että Luovissa kognitiivisen saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää ja olemme asiassa edelläkävijä. Tunnus on esillä luovi.fi -verkkopalvelussa ja levitämme samalla tietoa kognitiivisesta saavutettavuudesta entistä laajemmalle ja yhä useammat tahot voivat huomioida kognitiivisen saavutettavuuden verkkopalveluissaan.