Kestävä tulevaisuus Luovissa

Me Luovissa edistämme yhteiskunnallista vastuuta arkitoimintamme kautta ja toimimme kestävän tulevaisuuden periaatteiden mukaisesti.

Kestävän tulevaisuuden periaatteiden mukainen toiminta näkyy myös opiskelijoidemme osaamisen hankkimisessa sekä yhteistyössämme kumppanien kanssa. 

Vaikutamme arkityöllä

Kestävän tulevaisuuden edistäminen on osa arkityömme kautta syntyvää Luovi-laatua. Tavoitteenamme on, että tunnemme oman toimintamme ja valintojemme vaikutukset tulevaisuuteen sekä varmistamme kestävästi toimien nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämisen mahdollisuuksia.

Paras paikka monenlaisten osaajien maailmassa

Otamme huomioon toiminnassamme ja päätöksenteossamme ihmiset, talouden ja ympäristön tasavertaisesti. Näin toimimalla vahvistamme myös sidosryhmiemme näkemystä Luovista yhteiskuntavastuullisena toimijana. Kestävä kehitys ja vastuullisuus on kirjattu Luovin strategiaan.

Viitekehyksenä Agenda 2030

Luovin kestävän tulevaisuuden viitekehyksenä toimii YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Haluamme osaltamme olla mukana toteuttamassa universaaleja Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden avulla halutaan varmistaa, että maailmasta tulee tulevaisuudessa parempi paikka.

Lisätietoja

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi