Sulautuvan ohjauksen ja oppimisen malli toimii opetus- ja ohjaushenkilöstön työkaluna sulautuvan tuen ennakoinnissa, suunnittelussa, menetelmien valinnassa ja arvioinnissa. Malliin sisältyvään Sulautuvat menetelmät -tarjottimeen on koottu käytännön esimerkkejä, digityökaluja ja materiaalipankki toteutuksen tueksi.  

Tavoitteena on sulautuvan tuen keinoin tukea opiskelijaa opintoihin kiinnittymisessä ja opinnoissa pysymisessä, silloin kun lähiopetukseen osallistuminen ei syystä tai toisesta onnistu. Sulautuvalla tuella mallissa tarkoitetaan virtuaalisen ohjauksen ja oppimisen menetelmiä, joita voidaan yhdistää (sulauttaa) perinteiseen ohjaukseen ja opetukseen.

Löydät sulautuvan ohjauksen ja oppimisen mallin materiaaleineen Luovin nettisivulta: luovi.fi/virtuaalisesti-vierella.

Malli kehitettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa, joka päättyy vuoden 2022 lopussa.