Suomalaisten liikkumattomuuden kustannukset arvioidaan olevan noin kolme miljardia euroa vuodessa ja tilanne on valitettavasti pahenemassa. Vain harva liikkuu riittävästi ja esimerkiksi toisen asteen opiskelijoista vain alle kymmenen prosenttia täyttää liikkumissuositukset. Viimeisimpien tutkimusten mukaan lähes puolella opiskelijoista fyysinen toimintakyky on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla.

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari järjestettiin Lahdessa huhtikuun lopulla 2023. Seminaarissa keskityttiin lasten ja nuorten liikkumattomuuden ongelmaan ja sen vaikutuksiin terveydelle ja yhteiskunnalle. Seminaariin osallistui lähes tuhat liikunta-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaista sekä asiantuntijapuhujia. Tapahtuma tarjosi yli 80 työpajaa ja luentoja, joissa käsiteltiin erilaisia näkökulmia liikkumisen ja oppimisen edistämiseen.

Seminaarin tavoitteena oli tarjota ideoita, inspiraatiota ja tutkimustietoa liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Osallistujat saivat vahvistusta aiempiin käsityksiin ja kokemuksiin sekä uusia näkökulmia.

Konkreettisia keinoja edistää liikkumista ja oppimista kouluissa ja oppilaitoksissa voivat olla esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn lisääminen koulumatkoilla, välituntitoiminnan monipuolistaminen, oppituntien liikunnallistaminen ja opiskelun toiminnallistaminen. Lisäksi on hyvä pohtia, miten teknologiaa voidaan hyödyntää liikkumisen ja oppimisen tukemisessa, esimerkiksi älylaitteiden ja sovellusten avulla.

Myös yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää. Liikunnan edistäminen vaatii monialaista yhteistyötä koulujen, vanhempien, kuntien, liikuntaseurojen ja muiden toimijoiden kesken. Seminaari tarjosikin oivan tilaisuuden verkostoitua ja jakaa parhaita käytäntöjä eri tahojen välillä.

Kohti liikkuvaa opiskelua

Luovi-Suomi oli edustettuna seminaarissa 11 hengen voimin osana Luovi liikkeelle! -hanketta. Seminaarista osallistujat saivat runsaasti ideoita ja inspiraatiota liikunnan edistämiseen. Näytteilleasettajat esittelivät liikkumista tukevia välineitä ja ratkaisuja, jotka tarjosivat hyviä ideoita esimerkiksi tuleviin liikuntavälinehankintoihin.

Seminaarin luennot ja työpajat tarjosivat monia ajatuksia ja ideoita. Esimerkiksi Sami Jauhojärvi puhui motivaatiosta ja siitä, kuinka innostaa vähemmän liikkuvia nuoria liikkumaan. Katri Saarikivi tarkasteli aivomekanismeja, jotka liittyvät tarkkaavaisuuteen, empatiaan ja hyvään vuorovaikutukseen. Unilääkäri Henri Tuomilehto puhui unen merkityksestä ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin ja oppimiseen. Muita mielenkiintoisia aiheita olivat muun muassa motivaation ja merkityksen johtaminen, teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen hyvinvoinnin edistämisessä sekä liikettä lisäävän toiminnan juurruttaminen osaksi organisaation strategiaa.

Seminaari oli osa laajempaa kansallista Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia kouluissa. Kaiken kaikkiaan seminaari tarjosi osallistujilleen arvokasta tietoa, toimintaideoita, näkökulmia ja konkreettisia käytännön työkaluja liikkumisen edistämiseen. Seminaarin avulla pyrittiin herättämään keskustelua ja toimintaa liikkumattomuuden ongelman ratkaisemiseksi ja liikkuvan elämäntavan tukemiseksi. Seminaari oli tärkeä tapahtuma, joka auttoi edistämään Liikkuva opiskelu -ohjelman toteutumista Suomessa ja merkittävästi myös Luovi liikkeelle! -hankkeen toteutumista.

Tästäpä on hyvä jatkaa, Luovi liikkeelle!

Ari-Pekka Raudaskoski
Kirjoittaja toimii Luovi liikkeelle! -hankkeen hankepäällikkönä ja ammatillisena erityisopettajana Luovin Kuopion toimipisteessä