Luovi liikkeelle!

Käynnistämme ja kehitämme Liikkuva opiskelu -toimintamallin koko Luovi-Suomeen. Opiskelijoidemme mahdollisuudet liikkumiseen paranevat ja yhdenmukaistuvat. Huomioimme kehitettävissä toimintatavoissa vaativan erityisen tuen opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Keskitymme erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden aktivointiin.

Aluehallintoviraston tunnus
Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnus

Tavoitteemme

  • Liitämme Liikkuva opiskelu -toimintamallin osaksi Luovin arkea. Tuemme tätä aktiivisella tiedottamisella sekä avainhenkilöitä kouluttamalla. Kehitettävä Luovi liikkeelle! -toimintamalli vakiintuu koko Luovin perustoiminnoksi.
  • Aloitamme liikunta-agentti -toiminnan. Liikunta-agentit suunnittelevat käytännön toimenpiteet yhteistyössä opetushenkilöstön ja johdon kanssa.
  • Lisäämme opetushenkilöstön osaamista niin, että kaikessa opetus- ja ohjaustoiminnassa otetaan huomioon opiskelijoidemme hyvinvointi. Opetukseen ja ohjaukseen otetaan mukaan suunnitellusti sellaisia toiminnallisia menetelmiä, jotka tukevat erityisesti vähän liikkuvien nuorten aktiivisuutta.
  • Käynnistämme ja vakiinnutamme Liikunta-tutor toiminnan osaksi Luovin opiskelijavaikuttamisen toimintaa. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvinvointia ja osallisuutta tukevia toimintoja, kuten teemaviikkoja, tapahtumia ja taukoliikuntaa.
  • Varmistamme, että oppilaitoksen tilat mahdollistavat riittävän liikkumisen opintojen lomassa. Kehitämme ja hankimme tarvittaessa opiskelijoiden aktiivisuutta lisääviä oppimisympäristöjä.
  • Vahvistamme Luovin toiminta-alueilla tehtävää yhteistyötä alueen muiden liikuntaa edistävien toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa Luovin opiskelijoiden osallistuminen liikuntaa lisääviin ja hyvinvointia tukeviin harrastuksiin vapaa-ajalla.

Blogi: Luovi liikkeelle!

Yhteistyössä

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Liikkuva opiskelu -avustusta hankkeelle.

Lisätietoja

Ari-Pekka Raudaskoski
ammatillinen erityisopettaja
040 319 3660
ari-pekka.raudaskoski@luovi.fi