Luovi on solminut yhteistyösopimuksia paikallisten nuorten työpajojen ja hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajien kanssa Pohjois-Karjalan alueella. Toimijoiden yhdessä laaditut sopimukset ovat tarjonneet mahdollisuuden ammatillisten opiskelijoiden tuettuihin ja kuntouttaviin koulutussopimusjaksoihin. Samalla mahdollistetaan tuetumpi ja suunnitelmallisempi ohjautuminen opiskelijaksi Luoviin.

Työpajat ovat tarjonneet opiskelijoille tuetumpaa työskentelyä sekä ohjauksellisempaa tukea – etenkin toimintaympäristön ja työpaikkaohjauksen osalta. Työpaikkaohjaajien ohjausosaamisella sekä ohjauksen sisältöjen kehittämisellä on ollut suuri merkitys opiskelijoiden sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Arjen hienoja onnistumisia on tapahtunut Joensuussa toimivan Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry:n asumisyksikön tuetun oppimisen koulutussopimuspaikassa. Kodinomainen valmistuskeittiö tuottaa tuetun asumisen asiakkaiden tarvitsemat päivittäiset ateriat ja täyttää samalla hyvän oppimisympäristön kriteerit vaativan erityisen tuen opiskelijalle. Sosiaalisen kuntoutuksen työskentelyssä keskitytään henkilökohtaiseen ohjaukseen, positiiviseen palautteen antoon ja jatkuvaan tavoitteelliseen seurantaan.  

Suurin merkitys kaikessa on ohjaajan omalla ohjauksella ja vuorovaikutuksella opiskelijan kanssa. Onkin tärkeää ymmärtää, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ja siksi työpajojen tarjonta ja tuki ovat jokaiselle tärkeitä.

Petri Hämäläinen
hankepäällikkö
Jatkuvan oppimisen työpolut -hanke

Kuvassa Joensuun Nuorisoverstaalla vierailemassa Jatkuvan oppimisen työpolut -hankkeen työntekijät Tapio Mustonen ja Petri Hämäläinen Luovista. Toimintaa esittelevät toiminnanjohtaja Sanna Heinonen sekä yksilövalmentaja Iina Friman.