Syksyllä tunnekausi iskee ja kehomme on koetuksella. Kun palaamme ihanan kesän jälkeen sisätiloihin, tunteille tarjoutuu oiva tilaisuus levitä ihmisestä toiseen. Perustunteita on viisi: ilo, suru, pelko, viha ja inho. Ne ovat kaikkialla maailmassa tunnettuja. Näiden lisäksi ihmisen tunne-elämää, työyhteisöjä ja koko ihmiskuntaa uhkaa hyvin laaja kirjo perustunteiden muunnelmia sekä erilaisia tunnetiloja. Tunteiden tarttumista voi ehkäistä monella tavalla. Alle on listattu yksinkertaisia vinkkejä, joiden avulla voi välttyä tunteilta ja toisaalta myös ehkäistä tunteiden kulkeutumista itseltä muille.

Päiväkodit, koulut, oppilaitokset ja työpaikat ovat tunteiden tarttumiselle erittäin otollisia paikkoja, koska paljon ihmisiä on sijoitettu samoihin tiloihin ja esimerkiksi työpisteet sekä työkalut ja -välineet saattavat olla yhteiskäytössä. Kannattaa muistaa myös, että tunne tarttuu erittäin helposti kotona, josta se voi kulkeutua mukanasi työpaikalle.

Mikäli mahdollista, pysy kaukana työntekijöistä, jotka tunteilevat. Heillä on todennäköisesti tunne päällä. Vältä paikkoja, joissa liikkuu paljon tunteilevia ihmisiä sekä kohtia, joita tunteilevat todennäköisesti ovat koskettaneet. Näitä voi olla esimerkiksi ovenkahvat, hissien painikkeet ja käsipaperitelineet. Kunnon yöunet ja monipuolinen ruokavalio antavat elimistölle polttoainetta ja lepoa, joita se tarvitsee tunteita vastaan taistellessaan.

Totta puhuen, onneksi nykyään on pääsääntöisesti ymmärretty, että tunteet kuuluvat työpaikalle. Tunteet ovat mukana kaikilla elämän aloilla ja vuorovaikutustilanteissa, myös työyhteisöissä. Vähitellen on myös alettu ymmärtää, että tunne- ja turvataidot eivät ole synnynnäisiä vaan opeteltavia taitoja, joita pitää harjoitella läpi elämän. 

Tunnetaitojen avulla työpaikan epämiellyttäviltäkin tuntuvat tunnemyrskyt voidaan kääntää vahvuudeksi. Työyhteisön vahvuutta on tunnistaa, kohdata ja käsitellä ristiriitatilanteita ja epäkohtia. Avoin ilmapiiri ja kyky käsitellä ristiriitatilanteita lisää hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta työyhteisöissä. 

Tunnerikasta syksyä toivottaen

Hanna Komulainen
hankepäällikkö

Tunturi – tunne- ja turvataidot osaksi työelämätaitoja on Ammattiopisto Luovin hanke, joka on ESR:n osarahoittama. Hankkeen aikana kehitämme tunne- ja turvataitokasvatuksen menetelmiä ja materiaaleja. Tavoitteena on luoda toimintamalli ennaltaehkäisevään tunne- ja turvataitokasvatukseen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.