Euroopan unionin osarahoittama -tunnus

TUNTURI – Tunne ja turvataidot osaksi työelämätaitoja

Kehitämme ja kokeilemme tunne- ja turvataitokasvatuksen menetelmiä ja materiaaleja. Opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkojen toimijat harjoittelevat käytännön turvataitoja sekä hyödyntävät digitaalisia ratkaisuja taitojen kehittämisessä. Luomme toimintamallin ennaltaehkäisevään tunne- ja turvataitojen kasvatukseen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Edistämme näin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten osaamisen kehittymistä ja kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään.

Tavoitteemme

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kiinnittyvät vahvemmin yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille, joka osaltaan torjuu huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

Vaativaa erityistä tukea tarvitseva opiskelija

  • vahvistaa omia tunne- ja turvataitojaan sekä vuorovaikutustaitojaan
  • kokee kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vähentyneen, ja hyvinvoinnin lisääntyneen
  • saa lisää voimavaroja oman terveyden ja hyvinvoinnin, opiskelukyvyn sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yhteistyökumppanit kuten työpaikkojen henkilöstö

  • toimii tunne- ja turvataitoja edistävästi
  • osaa tunnistaa, puuttua ja käsittellä tilanteita, joissa henkilön turvallisuutta on loukatta
  • toteuttavat tunne- ja turvataitoja vahvistavaa toimintaa ennaltaehkäisevästi.

Toimintamalli ja saavutettavat materiaalit tunne- ja turvataitojen edistämiseen ammatillisessa erityisopetuksessa lisäävät Luovin valmiuksia toteuttaa tunne- ja turvataitokasvatusta ennakoivana toimintana.

Yhteistyössä

Hanketta toteuttaa Ammattiopisto Luovi Oy. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja

Hanna Komulainen
hankepäällikkö
040 319 3379
hanna.komulainen@luovi.fi