Nuorten liikkumattomuus on tällä hetkellä tikittävä kansanterveydellinen aikapommi. Tutkimusten mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista vain kuusi prosenttia liikkuu suositusten mukaisesti.

Voidaan myös arvioida, että erityistä tukea tarvitsevat nuoret liikkuvat vielä tätäkin vähemmän. Osa erityisopiskelijoiden liikkumattomuudesta johtuu toimintarajoitteista, mutta myös heikosta liikkumisasenteesta ja -tiedosta. Myös mielekkäiden taukoliikuntamahdollisuuksien, vapaa-ajan harrastusten ja toiminnallisten opetusmenetelmien puuttuminen vaikuttavat liikkumattomuuteen.

Terveen elämäntavan tukijana

Oppilaitoksemme ei ole ainoastaan paikka, jossa opitaan ammattia varten vaan myös paikka, jossa opitaan elämäntaitoja. Yksi keskeisimmistä on terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus mahdollistavat myös osaltaan opiskelijoillemme oman väylän työhön ja hyvään elämään.

Liikkeen lisäämisellä on kiistattomia hyötyjä oppimisen kannalta

Liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus parantaa verenkiertoa ja hapen saantia aivoissa ja tämä tekee oppimisesta tehokkaampaa ja keskittymisestä helpompaa. Lisäksi liikunta ja pienikin liike vähentää stressiä ja ahdistusta, mikä on erityisen tärkeää opiskelijoille, jotka voivat kokea suorituspaineita.

Me oppilaitoksen henkilöstö voimme edistää liikuntaa ja liikkeen lisäämistä osana oppimista. Voimme järjestää opiskelupäivän aikana liikettä lisääviä tapahtumia, kuten liikuntahaasteita tai -kilpailuja ja soveltavaa liikuntaa, jossa jokainen voi tuntea liikkumisen iloa ja onnistumista. Voimme sisällyttää liikkumista oppitunneille ja rohkaista opiskelijoita liikkumaan myös taukojen aikana.

Liikkumattomuuden haitat ja puheeksi ottamisen haasteet

Liikkumattomuus on vakava terveysongelma. Se lisää riskiä moniin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen ja lihavuuteen. Lisäksi se voi johtaa fyysiseen heikkouteen ja heikentyneeseen elämänlaatuun.

Liikkumisen puheeksi ottaminen voi olla haastavaa ja saattaa tuntua arkaluontoiselta aiheelta. Se ei kuitenkaan tarkoita syyllistämistä tai arvostelua. Tavoitteena on herättää keskustelukumppanin oma motivaatio liikkumisen lisäämiseen tai uuden liikkumistavan kokeilemiseen. Meidän ei tarvitse olla terveysasiantuntijoita, vaan voimme aloittaa keskustelun liikkumattomuudesta lempeästi ja myötätuntoisesti.

Kuinka voimme ottaa liikkumattomuuden puheeksi

  1. Ole tietoinen: Seuraa opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja kiinnitä huomiota merkkeihin liikkumattomuudesta, kuten kännykän liialliseen käyttöön, istumiseen pitkiä aikoja tai väsymykseen.
  2. Kysy avoimia kysymyksiä: Käytä avoimia kysymyksiä liikkumisen puheeksi ottamiseen. Esimerkiksi, ”Kuinka usein liikut viikossa?” sen sijaan, että kysyisit ”Liikutko tarpeeksi?”
  3. Kannusta positiivisesti: Korosta liikkumiseen liittyviä hyötyjä, kuten parempaa energiaa ja mielialaa.
  4. Tarjoa tukea: Ohjaa opiskelijat liikuntamahdollisuuksien äärelle, erilaisiin lajikokeiluihin ja tarjoa tukea heidän liikkumisensa aloittamiseen.
  5. Ole itse esimerkki: Näytä omalla toiminnallasi, että arvostat liikuntaa ja terveellisiä elämäntapoja.

Liikkumisen edistämisen mini-interventiomalli

Liikkumisen puheeksi ottamiseen on kehitetty työkalu, liikkumisen edistämisen mini-interventiomalli, joka tarjoaa konkreettisen rakenteen tähän keskusteluun.

Malli perustuu motivoivan haastattelun menetelmään ja kolmeen keskeiseen kysymykseen, joita voi tarpeen mukaan syventää lisäkysymyksillä. Tärkeintä on, että liikkumista lähestytään myönteisesti ja asiakaslähtöisesti. Keskustelussa pyritään korostamaan asiakkaan arjessa jo tapahtuvaa liikkumista ja nostamaan esiin kaikki liikkumiseen liittyvät onnistumiset, vaikka ne olisivat kuinka pieniä. Tämä lähestymistapa auttaa vahvistamaan asiakkaan pystyvyyden tunnetta ja motivaatiota muutokseen.

Liikkumattomuuden puheeksi ottaminen ei ole pelkästään terveydellinen velvollisuutemme, vaan myös mahdollisuus edistää opiskelijoidemme hyvinvointia ja oppimista. Liikkumattomuuden puheeksi ottaminen kuuluu meille kaikille, ja se on askel kohti parempaa opiskelu- ja työkykyä.

Ari-Pekka Raudaskoski
Luovi liikkeelle! -hankkeen hankepäällikkö
Ammattiopisto Luovi

Liikkumisen mini-interventiomalli on kehitetty yhteistyössä Liikkuva opiskelu -ohjelman ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Mallia on kokeiltu myös Luovi liikkeelle! -hankkeen aikana hyvin tuloksin. Luovi liikkeelle! -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Aluehallintovirasto.