Luovissa toimii 21 innostunutta liikunta-agenttia eri puolilla Suomea. Kehitämme toiminnasta pysyvää toimintamallia. Liikunta-agentin tehtäviä ovat muun muassa:

  • paikallisen kehittämissuunnitelman laatimiseen osallistuminen ja sen toteuttaminen,
  • henkilöstön kannustaminen ja sparraaminen,
  • liikettä lisäävien oppimisympäristöjen kehittäminen,
  • liikkumisen asenne- ja motivaatioilmapiirin kehittäminen,
  • vähän liikkuvien opiskelijoiden tunnistaminen sekä opiskelijoiden yksilöllinen ohjaus ja liikuntaneuvonta,
  • erilaisten aktiviteettien kokeilujen, liikuntatapahtumien, turnauksien ja haasteiden järjestäminen ja organisointi,
  • taukoliikunnan ja liikunnallisten “välipalojen” järjestäminen sekä
  • paikallinen yhteistyö ja verkostoituminen esimerkiksi oman alueen Liikunnan aluejärjestön, lajiseurojen ja kunnan liikuntatoimen kanssa.

Kysyimme Seinäjoella liikunta-agenttina toimivalta ravintola-cateringalan ohjaajalta Sonjalta, millaisena hän näkee liikunta-agentin työn oman arkityönsä rinnalla.

Mitä mielestäsi kuuluu liikunta-agentin työnkuvaan?

Oma ajatukseni oli, että ensin pitäisi selvittää miten saisimme lisää liikettä opiskelijoille koulupäivien lomaan ilman erillisiä liikuntatunteja ja miten saisimme myös ne helposti sivuun jäävät liikkumaan. Alussa tarvitsimme siis tietoa. Sitä saimme henkilöstölle tehdyn toimipistekartoituskyselyn avulla sekä opiskelijoille Saku Ry:n tekemän ideakyselyn kautta.

Näiden pohjalta saimme tehtyä paikallisen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmaan kokosimme toiveita tapahtumista ja lisäsimme asioita millä saisimme nuoret liikkumaan.

Haluamme myös tehdä erilaiset sovellukset tunnetuksi. Meillä onkin moni ryhmä jo ottanut käyttöön taukosovellus Break Pro:n, joka on huomaamatta tuonut lisää liikettä tuntien väliin. Tämä soveltuu ihan kaikille – hyvä myös niille, jotka joutuvat istumaan paljon koneella päivän aikana.

Yhtenä agentin tehtävänä on myös kehittää ja mahdollistaa toimipaikan vuosikello ja sen toteutuminen. Tähän meillä käytiinkin yhdessä koko henkilöstön kanssa Uutta buugia -koulutus, jonka Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry meille tuli pitämään.

Mitä liikunta-agenttina olemisessa on parasta?

Parasta on ehkä se, kun saa nähdä miten opiskelijat innostuvat erilaisista tapahtumista. Tapahtumia suunnitellessa kysymme opiskelijoilta ideoita mitä he haluaisivat tehdä. Esille nousseista valitsemme ne, mitkä pystymme toteuttamaan – ikävä kyllä ihan kaikkia ei aina pysty. Toteuttamiskelpoisista ideoista opiskelijat saavat itse päättää mihin haluavat osallistua. Mielestäni on tärkeää, että jokainen voi vaikuttaa siihen mitä haluaa juuri silloin tehdä.

Parasta on myös päästä tutustumaan uusiin ihmisiin Luovin sisällä ja vaihtaa ajatuksia muiden agenttien ja alueiden koordinaattorien kanssa. Ilman oman alueemme koordinaattoria Marjoa olisin ollut kyllä ihan hukassa, häneltä olen saanut hyvää tsemppausta ja apuja.

Mikä on ollut haastavinta?

Meidän porukkamme on jo valmiiksi liikkuvaa. On mietittävä, miten saamme luotua myös uutta näkökulmaa erilaisiin tapoihin liikkua. Lisäksi haasteena on ollut oman ajan käyttäminen, miten saada tasapainoon oman ryhmän ohjaaminen ja liikunta-agentin tehtävien toteuttaminen.

Mitä haluat sanoa lopuksi?

On tärkeää, että jokainen paikkakunta voisi ottaa hyväksi havaitut käytänteet pysyviksi toimintatavoiksi. Monelle opiskelijalle jo pelkkä sana liikunta tekee olon epämukavaksi, joten voisimme miettiä, mitä muuta sanaa tai ilmaisua voisi tässä kohtaa käyttää.

Eikä sen liikkumisen tarvitse olla mikään monen tunnin lenkki, vaan kaiken voi aloittaa hyvin pienestä, vaikka koulun kiertämisellä kerran päivässä. Pienilläkin ratkaisuilla saadaan hyvää liikettä jaloille ja mielelle. Myös henkilöstön on tärkeä miettiä omaa jaksamistaan päivän aikana, joten ehkäpä jonkun palaverinkin voisi toteuttaa vaikka ulkona tai kävelylenkillä.

Marjo Kauppinen
aluekoordinaattori Pohjanmaat
Luovi Liikkeelle! -hanke

Toteutamme liikunta-agenttitoimintaa osa Luovi liikkeelle! -hanketta. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Liikkuva opiskelu -avustusta hankkeelle.