Tiesit varmaan, että me suomalaiset käytämme kaikki meille lasketut maapallon luonnonvarat maaliskuun loppuun mennessä ja heitämme jokainen vuosittain 25 kg puhdasta ruokaa roskiin. Noilla luvuilla olemme länsimaiden johtavimpia luonnonvarojen suurkuluttajia sekä maapallon suurimpia kuormittajia – kyseenalainen ykköspaikka.

Kiertotalous on kestävään kehitykseen tähtäävä liiketoimintamalli, joka pyrkii vähentämään resurssien tuhlausta ja minimoimaan jätettä. Se on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Kiertotalous perustuu käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien hyödyntämiseen mahdollisimman pitkään sekä niiden uusiokäyttöön. Omistamisen sijaan hyödynnetään lainaus-, jakamis- ja yhteiskäyttöpalveluita.  

Kiertotalous näkyy ammatillisessa koulutuksessa tutkintojen ja koulutusten sisällöissä vielä varsin heikosti. Kiertotalous ymmärretään myös ”suuren yleisön” keskuudessa helposti vain kierrätykseksi. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on selkeää osaamisvajetta kiertotalouden ajattelussa ja tunnistamisessa. Kiertotalouden toiminnan tunnistamisen ja osaamisen lisääminen oppilaitoksissa auttaa henkilöstöä ja opiskelijoita ymmärtämään, miten liiketoimintamalleja voidaan muokata kestävimmiksi ja miten yhteiskunnassa voidaan siirtyä kohti kestävämpää tulevaisuutta.  

Kiertotalous voi luoda uusia työmahdollisuuksia ja edistää työllistymistä esimerkiksi uusien teknologioiden kehittämisessä, kierrätysprosesseissa ja ympäristöystävällisten ratkaisujen toteuttamisessa. Siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen paitsi luo uusia työpaikkoja myös muuttaa olemassa olevia tapoja tehdä työtä: osa töistä häviää ja monen työn sisällöt muuttuvat. Kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistaminen voi palkkatyöhön työllistymisen lisäksi synnyttää myös uusia työnhakijoille sopivia pienimuotoisia itsensä työllistämisen mahdollisuuksia esimerkiksi kevytyrittäjänä toimien. 

Opiskelijoiden ja henkilöstön innovoinnilla, oppimisen innostuksella sekä työelämässä aktiivisesti mukana olemisella edistämme yhdessä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä – yhteisen maapallomme hyväksi.

Petri Hämäläinen
hankepäällikkö
Osaamista ja työvoimaa kiertotalouteen -hanke

Kehitämme ja pilotoimme tapoja vahvistaa ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien kiertotalousosaamista. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Kumppaneina toimivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Joensuun kaupunki. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.