Ammatillisen oppilaitoksen hiilijalanjäljen laskemiseksi on kehitetty uusi ja ainutlaatuisia osa-alueita sisältävä työkalu Ammattiopisto Luovin johdolla. Hiilijalanjälkilaskurin avulla oppilaitokset voivat laskea hiilijalanjälkensä ja löytää keinoja pienentää sitä. Hiilijalanjäljen selvittäminen ja tulosten läpikäyminen oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa on erinomainen tapa lisätä tietoisuutta kestävän tulevaisuuden edistämisestä. Ammatillisten oppilaitosten hiilijalanjäljen pienentäminen edistää myös Suomen ilmastolaissa olevan Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamista. 

Työkalu perustuu Greenhouse Gas-protokollaan (GHG), joka on yleisesti käytetyin hiilijalanjäljenlaskentastandardi. Oppilaitoksen hiilijalanjäljen tunteminen helpottaa tekemään vastuullisia valintoja ja päätöksiä arkityössä ja opinnoissa. 

”Laskenta itsessään ei ole pääasia, vaan sen antama tuki oppilaitoksille hiilijalanjälkeä pienentävien tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden määrittelyyn ja priorisointiin. Laskentatyökalu tuo näkyväksi, että meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa arkityön kautta kestävän tulevaisuuden edistämiseen”, korostaa Luovin laatupäällikkö Timo Huurinainen. 

”Luovi on sitoutunut YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin ja toteutamme sen tavoitteita osana työtämme. Haluamme edelläkävijöinä edistää ammatillisen koulutuksen kestävää ja vastuullista toimintaa”, painottaa Luovin toimitusjohtaja Hannu Koivula. 

Hiilijalanjälkilaskuri toteutettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa ja Sataedun koordinoimaa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanketta. Hiilijalanjälkilaskurin kehittämistä vastasi Luovin laatupäällikkö Timo Huurinainen. Kehittämistyössä oli mukana 32 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Toiminta jaettiin ydinryhmän (Luovi, LHKK, SASKY, Sakky ja SYKLI) ja sparrausryhmän toimintaan.  

Hiilijalanjäljen laskentaan liittyvät aineistot ovat kaikkien saatavilla Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartassa vaski.info-sivustolla (linkki avautuu uuteen välilehteen). Kestävyystiekartta kuvaa, miten ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat työssään toimia vastuullisesti sekä tukea siirtymää kohti kestävää yhteiskuntaa ja työelämää

Lisätiedot:

Timo Huurinainen
laatupäällikkö
timo.huurinainen@luovi.fi