VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Olemme mukana laatimassa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaa, joka viitoittaa tietä ammatillisen koulutuksen kestävän kädenjäljen vahvistamiselle ja vihreälle siirtymälle. Kestävyystiekartta pohjautuu hankkeen keskeisiin kehittämisteemoihin.

Luovi koordinoi ammatillisten oppilaitosten hiilijalanjäljen mittaamisen ja seurannan kehittämistä. Määrittelemme yhteisen laskentaperustan ja tunnistamme toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Lisäksi kehitämme työpaikkaohjaajakoulutustamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta. Vahvistamme henkilöstömme ja opiskelijoidemme osaamista toimia kestävän tulevaisuuden tavoitteiden edistäjänä.

VASKI-hankkeen mustavalkoinen logo.
Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.
Ihminen kävelee avojaloin hiekalla, kuvassa olevassa tekstissä lukee "Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta".

Tavoitteemme

Kestävyystiekartan määrittäminen

Poika katsoo karttaa, kuvassa teksti "Ammatillisen koulutuksen kestävyystyökartta".

Osallistumme Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laatimiseen yhdessä koko VASKI-verkoston kanssa.

Kestävyystiekartta toimii työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä tukee vihreää siirtymää.

Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

Ihminen kävelee avojaloin hiekalla, kuvassa olevassa tekstissä lukee "Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta".

Koordinoimme VASKI-hankkeessa hiilijalanjäljen mittaamisen ja seurannan kehittämistä. Tässä työpaketissa on mukana 32 koulutuksen järjestäjää. Toiminta on jaettu ydinryhmän (Luovi, LHKK, SASKY, Sakky ja SYKLI) ja sparrausryhmän toimintaan.

Määritämme ammatillisille oppilaitoksille yhteisen hiilijalanjäljen laskentaperustan ja kehitämme soveltuvan työkalun sen mittaamiseksi. Kehitämme hiilijalanjälkeen liittyvää raportointia oppilaitoskohtaisen ja kansallisen tiedon tuottamiseksi ja siitä viestimiseksi.

Tuemme vaikuttavien ja konkreettisten toimenpiteiden tunnistamista ja toimeenpanoa ammatillisten oppilaitosten hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Laadimme sähköisen julkaisun ammatillisen  oppilaitoksen hiilijalanjäljen laskennasta ja parhaista hiilijalanjäljen pienentämiskäytännöistä, mahdollisesti osana kestävyystiekarttaa.

Järjestämme kaikille avoimia kehittämistyöpajoja seuraavista teemoista (alustavat päivämäärät):

  • Ammatillisen koulutuksen hiilijalanjälki ja siihen vaikuttavat tekijät 23.4.2022, Teams
  • Hiilijalanjäljen laskentaperusta ja työkalu 13.9.2022
  • Hiilijalanjäljen pienentämistoimenpiteet 8.11.2022
  • Raportointi ja viestintä hiilijalanjäljestä 7.2.2023
  • Sähköinen julkaisu, työpaketin tulokset 9.5.2023

Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen

Kättelevät kädet, joiden takana sumeana näkyviä ihmiskasvoja, kuvassa teksti "Innostavaa alueiden ja työelämän kehittämistä".

Vahvistamme työpaikkojen edellytyksiä kehittää toimintaansa kestävästi ja vastuullisesti.

Suunnittelemme Luovin työpaikkaohjaajakoulutukseen sisällytettävän digitaalisen koulutuskokonaisuuden, jolla edistetään työpaikkaohjaajien valmiuksia ottaa huomioon kestävän tulevaisuuden periaatteet työpaikalla tapahtuvassa oppimisen ohjaamisessa ja omassa arkityössään.

Koulutuskokonaisuutta pilotoidaan työpaikoilla, joissa opiskelee vaativan erityisen tuen opiskelijoita.

Opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien tiedon ja osaamisen vahvistaminen

Neljän ihmisen kädet pitävät toisia ranteista muodostaen piirin, kuvassa teksti "Asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön".

Edistämme Luovin kestävää kädenjälkeä ja vihreää siirtymää kehittämällä opiskelijoidemme, henkilöstömme sekä sidosryhmiemme toimijoiden tietoisuutta ja osaamista kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Toteutamme muun muassa sähköisen materiaalin Luovin kestävän tulevaisuuden periaatteista,  #tulevaisuuttatekemässä -tietoiskut sekä selvitämme Luovin kestävän kehityksen sertifioinnin ja erilaisten yhteiskuntasitoumusten tai osaamislupausten mahdollisuuksia.

Kuulumisia

Vaskihaastekampanja

Tee sinäkin oma vastuullisuuden ja kestävän kehityksen lupauksesi ja osallistu haasteeseen!

Jaa lupauksesi sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #vaskihaaste ja #kekelupaus.

Voit jättää lupauksesi myös nettilomakkeella.

Vaskihaastekampanjan kuva, sisältää Opetushallitus rahoittaa ja Vaski-hankkeen tunnukset.

Muista jakaa haastetta myös eteenpäin!

Ammatillisen koulutuksen hiilijalanjalki kiteytymässä | 8/2022

VASKI-hankkeen Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta -työpaketti on käynnistynyt vauhdikkaasti. Keväällä osatoteuttajat saivat käyttöönsä työkalun oppilaitoksensa hiilijalanjäljen laskemiseksi.

Liikkeelle lähdettiin etsimällä tietoja käytettyjen polttoaineiden sekä ostetun lämmön, sähkön ja jäähdytyksen aiheuttamien päästöjen laskemiseksi.

Lue lisää: juttu jatkuu VASKI-hankkeen uusimmassa uutiskirjeessä (avautuu uuteen välilehteen).

Lue koko uutiskirje vaski.info-sivustolta (avautuu uuteen välilehteen).

Ammatillisen koulutuksen hiilijalanjäljen laskenta (Työpaketti 7) | 3/2022

Laskentapohjaksi valitsimme GHG-protokollan, joka on yleisesti käytössä oleva malli ja vapaasti maksutta käytössä oleva metodi.

Työpaketti 7 ydinryhmä on työstänyt hiilijalanjäljen laskentaan soveltuvaa työkalua, jossa lasketaan GHG-protokollan Scope 1 ja Scope 2 -mukaisia organisaation materiaalivirtoja sekä osin haetaan niille päästökertoimia, jolloin hiilijalanjälkeä päästään laskemaan. Scope 1 sisältää organisaation suorat päästöt eli käytettyjen polttoaineiden päästöt ja Scope 2 ostetun energian päästöt (lämpö, sähkö, jäähdytys).

Työpakettimme ensimmäisessä kehittämistyöpajassa 24.3. alustettiin hiilijalanjäljen laskentaa mm. ammattikorkeakouluverkosto Arenen laskentamallilla sekä Sakkyn, Syklin ja Saskyn kokemuksilla hiilijalanjäljen laskemisesta. Lisäksi osatoteuttajat saivat tehtäväkseen laskea materiaalivirrat ja hiilijalanjäljen Scope 1 ja Scope 2 mukaisesti.

Tavoitteena on saada laskenta päätökseen 13.9.2022 mennessä.

VASKI-blogi

Viherpiiperrystä vai arvokasta arkityötä?

8.3.2022 Anne Tornberg, innovaatiojohtaja, Ammattiopisto Luovi

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat aikamme megatrendejä ja aktiivisia keskustelunaiheita. Teemaan liittyy usein vahva tunnelataus ja suorastaan tarkoitushakuinen hypetys.

Yritykset ja organisaatiot ovat huomanneet, että vastuullisuustekoja kannattaa tehdä ja myös viestiä niistä. Ihmiset haluavat toimia ja kuluttaa vastuullisesti ja arvostavat vastuullisia työnantajia.

Keskustelun taso vastuullisuudesta on onneksi jo merkittävästi syventynyt ja jalostunut. Viherpiiperryksestä on siirrytty vaikuttaviin tekoihin.

VASKI-hanke sosiaalisessa mediassa

Linkit aukeavat uudessa välilehdessä ja siirryt palveluiden sivuille.

Yhteistyössä

VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeessa on mukana yhteensä 61 ammatillista koulutuksen järjestäjää, mikä varmistaa yhteiskehittämisen ja tulosten vaikuttavuuden. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Sataedu. Osakoordinaattoreina toimivat Ammattiopisto Luovi, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Optima, Perho Liiketalousopisto ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Lisätietoja

Anne Tornberg
Innovaatiojohtaja
040 319 3675
anne.tornberg@luovi.fi

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi