Kokeile ja hyödynnä opetuksessa rohkeasti digitaalisia palveluita, VRää, ARää tai muuta pelillisyyttä – vaikka ensimmäistä kertaa

Oppimispelit ovat mukaansatempaavia ja viihdyttäviä sekä opettavia, niillä on pedagoginen tavoite. Oppimateriaalien pelillistämisellä on oppimista tukevia vaikutuksia esimerkiksi havainnointiin, motivaatioon ja tunteisiin sekä oppimistuloksiin. Ammattiopisto Luovi toimii aktiivisesti Bit the Spectrum-hankkeessa, jossa hyödynnetään VR- ja AR -teknologiaa autismin kirjon henkilöiden oppimisen tukemisessa. Hankkeessa tuotetaan myös verkkokurssi tieto- ja viestintätekniikan käytöstä erityistä tukea tarvitsevien kontekstissa.

Digitaalisuus oppimisessa on monipuolinen käsite, joka kattaa teknologian käytön eri yhteyksissä, kuten menetelmien, ohjelmistojen ja laitteiden käytön oppimisprosesseissa. Tavoitteellisilla digitaalisilla ratkaisuilla lisätään opiskelijan mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa oppimistapahtumaan monipuolisemmin lisäten opiskelumotivaatiota ja vastuuta omista opinnoistaan. Oikein hyödynnettynä digitaalisuus tukee oppimista hauskalla ja jatkuvasti uudistuvalla tavalla.

Digiteknologian rooli opetuksessa keskittyy toisinaan kapeasti yksittäisiin näkökulmiin, kuten tietyn ohjelman tai puhelimen käyttöön oppitunneilla. Aiheen käsittelyyn tarvitaan laajempaa tarkastelua myös digiosaamisen näkökulmasta. Hankkeessa on tarkasteltu digitaalisuutta oppimistapahtuman monipuolistamisessa tuottaen VR- ja AR -materiaaleja opiskelijalähtöisesti sekä tarkastelemalla digiosaamista kansalaisen ja työntekijän perustaitona.

Digitaitojen hallinta pedagogisen osaamisen rinnalla on välttämätöntä ja opetus- ja ohjaustyössä tarvitaan tietoa ja kokeiluja uusista ja kehittyvistä teknologioista, kuten tekoälystä. Samanaikaisesti digitaalisten opetusmenetelmien rinnalla voidaan hyödyntää perinteisiä työskentelytapoja. Oleellista on, että opetushenkilöstöllä on rohkeutta kokeilla uutta ja toisaalta olla valmis keskeneräisyyteen digitaalisten palveluiden kehittyessä vauhdikkaasti. Kokeilujen kautta kertynyt osaaminen tuo varmuutta ja tervettä kriittisyyttä ja tieto auttaa käyttämään teknologiaa turvallisesti.

Hyödynnä valmiita VR- ja AR-materiaaleja: esittele itsesi AR-sovelluksella tai ohjaa harjoittelemaan bussilla matkustamista VR-ympäristössä. Nämä ja muut harjoitukset sekä tiedot opiskelijalähtöisestä digitaalisesta oppimateriaalisuunnittelusta löydät Bit The Spectrum -hankesivulta Luovi.fi -sivustolta.

Kehitetään yhdessä lisää ja yhä uudempaa, ole yhteydessä!

Piia Jokelainen, hankepäällikkö BitThe Spectrum -hanke, Luovi