BitTheSpectrum

Kehitämme autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toiminnanohjausta lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) avulla. Yhdistämme uusien teknologioiden käyttöä ja autisminkirjon asiantuntijoiden osaamista. Lisäämme oppimisen ja opettamisen laatua sekä tuemme autismin kirjolla olevien henkilöiden itsetunnon, arkielämäntaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Sivun linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Tavoitteemme

  • Lisätä autismin kirjolla olevien opiskelijoille suunnatun koulutuksen laatua.
  • Tarjota tarkoituksenmukaisia uudenaikaisia työkaluja (AR/VR) opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä muulle henkilöstölle.
  • Kehittää autismin kirjolla olevien henkilöiden oppimisprosessin laatua, arkielämäntaitojen, sosiaalisten ja tunnetaitojen osalta.
  • Lisätä ammatillisen erityisopetuksen laatua hankkeeseen osallistuvien maissa.
  • Lisätä eurooppalaisten koulutuksen ja teknologiatoimijoiden yhteistyötä.

Tulokset

  • Avoin verkkokoulutus AR- ja VR-teknologioiden käytöstä autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle
  • Human Centered Design -periaatteiden avulla tuotetut AR- ja VR-harjoitteet autismin kirjolla oleville opiskelijoille
  • AR-harjoituksia, joilla tuetaan autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toimintakykyä, arkielämäntaitoja, sosiaalisia sekä tunnetaitoja
  • VR-harjoituksia, joilla tuetaan autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toimintakykyä, arkielämäntaitoja, sosiaalisia sekä tunnetaitoja
  • Tutkimus toteutettujen harjoitusten vaikutuksista autismin kirjolla olevien opiskelijoiden parissa

Yhteistyössä

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelma. Hankkeen toimijat tulevat viidestä eri organisaatioista Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Suomesta.

Otto Von Guericke Universität Magdebur-logo.
Bear-logo.
Skills Divers -logo.
Irsei-logo.
Ammattiopisto Luovi -logo.

Lisätietoja

Piia Jokelainen
Digiasiantuntija
piia.jokelainen@luovi.fi
+358 40 319 3754