Areenalla erityistä tukea

Kehitämme ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön erityispedagogista osaamista erityisen tuen opiskelijan etäopinnoissa tukemisessa, työelämässä oppimisessa, uraohjauksessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Hanke tukee osallistujan ammatillista kehittymistä ja kasvua.

Koulutukset on suunnattu pääasiassa ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Areenalla erityistä tukea- hankkeen tunnus.
Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Koulutukset

Koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksina. Koulutukset ovat osallistavia ja ne sisältävät monipuolista verkkotyöskentelyä sekä reflektoivia, omaan työhön tai työyhteisöön liittyviä tai omassa työyhteisössä tehtäviä oppimistehtäviä. Koulutuksia tarjotaan viidessä koulutusosiossa.

Koulutukset alkavat syksyllä 2022 ja niitä toteutetaan vuoden 2023 loppuun. Koulutusten linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Koulutusosio 1: Etäopetus ja erityinen tuki

Koulutusten sisältöalueita ovat: digipedagogiikka ja erityinen tuki, hybridipedagogiikka, yksilölliset opintopolut, erityisen tuen tarpeen tunnistaminen, mukauttaminen, poikkeaminen ja arviointi, kielitietoisuus,  mielenterveyden tukeminen, sitouttaminen opiskeluun, läsnäolon edistäminen ja osallisuus sekä minäpystyvyys ja sen vahvistaminen.

Koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksina. Koulutuksia toteutetaan yhteensä 14 vuoden 2022-2023 aikana.

Tulossa olevat koulutukset: 

22.9.2023 9-14, Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja ohjaaminen nivelvaiheissa 3 op (Ammattiopisto Luovi)

14.11-12.12.2023 Minäpystyvyys ja sen vahvistaminen 3 0p (TAMK:in verkkosivu)

 

Toteutuneet koulutukset:

7.9.-3.10.2023 Pelillisyydellä puhtia opiskeluun! 3 op (Ammattiopisto Liven verkkosivu)

11.-13.9.2023 Opiskelijan kohtaaminen ja haastavat vuorovaikutustilanteet 3 op (Ammattiopisto Liven verkkosivu)

3.5.-26.5.2023 Ei se ole ku tehä – toimimalla osallisuutta 3 op (Ammattiopisto Luovi)

10.3.-28.4.2023 Kielitietoinen opetus oppimisen voimavarana 3 op (Ammattiopisto Spesian verkkosivu)

16.3.-18.4.2023 Pelillisyydellä puhtia opiskeluun! 3 op (Webropol-ilmoittautumislomake / Ammattiopisto Live)

3.10.-25.10.2022 Opiskelijan kohtaaminen ja haastavat vuorovaikutustilanteet 2 op (HAMKin verkkosivu)

22.9.-14.11.2022 Mielen hyvinvoinnin pedagogiikka 2 op (Ammattiopisto Spesian verkkosivu)

7.11.-8.12.2022 Hybridipedagogiikka 3 op

31.1.-17.2.2023 Digipedagogiikka ja erityinen tuki 2 op (HAMKin verkkosivu)

13.2.-15.2.2023 Opiskelijan kohtaaminen ja haastavat vuorovaikutustilanteet 3 op (Webropol-ilmoittautumislomake / Ammattiopisto Live)

Koulutusosio 2: Uraohjaus ja erityinen tuki

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä uraohjauksen ja erityisen tuen kysymyksiin. Koulutuksessa keskitytään uraohjauksen eri vaiheisiin:
– sujuvat siirtymät kouluasteelta toiselle
– opintojen aikainen ohjaus
– työelämään ja jatko-opintoihin ohjaus.

Koulutuksen laajuus on kolmen opintopistettä.

 

Koulutus toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 12.10.-20.11.2023.

Koulutukseen ilmoittautuminen ja lisätiedot tästä linkistä. (HAMKin verkkosivu)

Kevään toteutus on 23.3.-26.4.2023. Ilmoittautuminen 2.3.2023 mennessä.

Koulutukseen ilmoittautuminen ja koulutuksen esite tästä linkistä.  (HAMKin verkkosivu)

 

 

Koulutusosio 3: Työelämäyhteistyö ja erityinen tuki

Koulutuksen sisältöalueita ovat mm. työyhteisöjen monimuotoisuus, täsmätyö, työhönvalmennus koronan jälkeisessä elämässä, vaativan ja erityisen tuen opiskelijan tuen järjestely työpaikoilla ja työllistymisen edistäminen.

Koulutuksen laajuus on kolme opintopistettä.

Koulutus toteutetaan syksyllä 2023.

Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Koulutusosio 4: Mielen hyvinvointi ja erityinen tuki

Koulutuksen sisältöalueita ovat: pedagoginen turvallisuus oppilaitoksissa, positiivinen pedagogiikka, yhteisöllisyys ja kohtaamisen taidot, mielen hyvinvointi, kokonaisvaltainen turvallisuus, tiimiyhteistyö ja moninaisuus oppimisympäristöissä.

Koulutuksen laajuus on kolme opintopistettä.

Samansisältöiset koulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä. Syksyn koulutus järjestetään myös ruotsinkielisenä. Koulutus toteutetaan keväällä 18.4.2023-16.5.2023 ja  syksyllä 12.9.-10.10.2023.

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen Tampereen ammattikorkeakoulun nettisivulla.

 

Koulutusosio 5: Erityisen tuen virtuaaliset aamukahvit

Erityisen tuen virtuaaliset, osallistavat ja vuorovaikutteiset aamukahvit toteutuvat syyskuussa 2023 tiistaiaamuisin Teams-yhteydellä. Aamukahveilla asiantuntija alustaa aiheesta ja sen jälkeen käydään dialogista keskustelua aiheen tiimoilta. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan kahvikupin äärellä!

5.9.2023 klo 8.00–9.30 Uraohjaus ja erityinen tuki

12.9.2023 klo 8.00–9.30 Työelämässä oppiminen ja erityinen tuki

19.9.2023 8.00–9.30 Mielen hyvinvoinnin tukeminen ja erityinen tuki

26.9.2023 8.00–9.30 Opetustyö muutoksessa – miten tuen muuttujaa?

Ilmoittaudu aamukahveille Webropol-lomakkeella (avautuu uuteen välilehteen)

Yhteistyössä

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja hankkeen koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Live, Ammatiopisto Kiipula, Ammattiopisto Spesia, Optima samkommun, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Marjo Vilppola
Koulutuskoordinaattori ja hankepäällikkö
040 319 3062
marjo.vilppola@luovi.fi