Areenalla erityistä tukea

Kehitämme ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön erityispedagogista osaamista erityisen tuen opiskelijan etäopinnoissa tukemisessa, työelämässä oppimisessa, uraohjauksessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Hanke tukee osallistujan ammatillista kehittymistä ja kasvua.

Koulutukset on suunnattu pääasiassa ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus

Koulutukset

Koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksina. Koulutukset ovat osallistavia ja ne sisältävät monipuolista verkkotyöskentelyä sekä reflektoivia, omaan työhön tai työyhteisöön liittyviä tai omassa työyhteisössä tehtäviä oppimistehtäviä. Koulutuksia tarjotaan viidessä koulutusosiossa.

Koulutukset alkavat syksyllä 2022 ja niitä toteutetaan vuoden 2023 loppuun.

Koulutusosio 1: Etäopetus ja erityinen tuki

Koulutusten sisältöalueita ovat: digipedagogiikka ja erityinen tuki, hybridipedagogiikka, yksilölliset opintopolut, erityisen tuen tarpeen tunnistaminen, mukauttaminen, poikkeaminen ja arviointi, kielitietoisuus,  mielenterveyden tukeminen, sitouttaminen opiskeluun, läsnäolon edistäminen ja osallisuus sekä minäpystyvyys ja sen vahvistaminen.

Koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksina. Koulutuksia toteutetaan yhteensä 14 vuoden 2022-2023 aikana.

Koulutusosio 2: Uraohjaus ja erityinen tuki

Koulutuksen sisältöjä ovat mm. nivelvaiheen ohjaus, tehostettu ohjaus, osaamisidentiteetti, ammatti-identiteetti, elinikäinen oppiminen, ohjausyhteistyö ja uraohjaus.

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2022-2023 aikana ja se on kolmen opintopisteen laajuinen.

Koulutusosio 3: Työelämäyhteistyö ja erityinen tuki

Koulutuksen sisältöalueita ovat mm. työyhteisöjen monimuotoisuus, täsmätyö, työhönvalmennus koronan jälkeisessä elämässä, vaativan ja erityisen tuen opiskelijan tuen järjestely työpaikoilla ja työllistymisen edistäminen.

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2022-2023 aikana ja se on kolmen opintopisteen laajuinen.

Koulutusosio 4: Mielen hyvinvointi ja erityinen tuki

Koulutuksen sisältöalueita ovat: pedagoginen turvallisuus oppilaitoksissa, positiivinen pedagogiikka, yhteisöllisyys ja kohtaamisen taidot, mielen hyvinvointi, kokonaisvaltainen turvallisuus, tiimiyhteistyö ja moninaisuus oppimisympäristöissä.

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2022-2023 aikana ja se on kolmen opintopisteen laajuinen.

Koulutusosio 5: Erityisen tuen virtuaaliset aamukahvit

Aamukahvien sisältöalueita ovat: erityinen tuki ja uraohjaus, erityinen tuki ja työelämäyhteistyö, mielen hyvinvointi oppilaitoksissa ja opetushenkilöstön työkuvan muutoksen tukeminen.

Osallistavat ja vuorovaikutteiset aamukahvit toteutetaan verkossa. Aamukahvit toteutetaan neljä kertaa vuosien 2022-2023 aikana.

Yhteistyössä

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja hankkeen koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Live, Ammatiopisto Kiipula, Ammattiopisto Spesia, Optima samkommun, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Tarja Järvi
koulutuskoordinaattori
tarja.jarvi@luovi.fi
040 319 3062