Beyond the classroom walls: Learning in different environments

“Beyond the classroom walls: learning in different environments” Norplus rahoitteinen projekti, jossa on mukana neljä ammatillista oppilaitosta.

Hanketta koordinoi liettualainen Vocational training centre of Panevezys. Kumppaneina hankkeessa on Latviasta Daugavpils Trade Vocational Secondary School, Suomesta Brahen koulutuskeskus sekä ammattiopisto Luovi. Hankkeen keskuksena toimii Muhoksen Luovi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on kehittää opettajien ammattitaitoa parantamalla pedagogisia ja didaktisia menetelmiä. Tavoitteena on kehittää yleisten aineiden opettajien ammatillisuutta tuomalla arkeen innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hankkeen painopisteenä on edistää opetusta monipuolisissa ympäristöissä, mukaan lukien ulko- ja integroitu oppiminen.

Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa ja kehittää yhteistyötä liettualaisten, latvialaisten ja suomalaisten koulujen välillä ja edistäen pohjois-baltialaista kulttuurillista ymmärrystä.

Pääkohderyhmä ovat yleissivistävien (ydin) aineiden opettajat ja muiden kumppaneiden pedagoginen henkilökunta. Hankkeen kesto on 2 vuotta. Hankkeen toiminnot toteutetaan verkossa ja liikkuvuuksien kautta lähiaktiviteeteissa. Hankkeella edistetään pedagogisten ja didaktisten menetelmien parantamista, kuten sekoitettu oppiminen (blended learning), yhteistyössä tapahtuva oppiminen, yhteisopetus, pelaaminen oppimisessa ja crossover-oppiminen. Se kannustaa myös oppimaan eri ympäristöissä varsinaisen luokkahuoneen ulkopuolella.

Yhteistyökumppanit

Vsl Panevézio profesinio rengimo Centras -logo.
Koulutuskeskus Brahen logo.
DTS-logo.

Lisätietoja

Miia Tolonen
Kansainvälisyyskoordinaattori
miia.tolonen@luovi.fi
+358 40 319 3183