Otsakorven säätiön tunnus.

Boostia (erityis)pedagogiikkaan ja erityisopiskelijoiden työllistymiseen

Kehitämme yhteistyössä ammatillisten erityisopettajiemme kanssa erityispedagogiikkaa, tiimipedagogiikkaa sekä opettajien työelämä- ja yritysosaamista Itä-Suomessa. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja otamme käyttöön tiimioppimisen menetelmiä työelämäyhteistyössä.

Mukana kehittämistoiminnassa on noin 30 Luovin erityisopettajaa logistiikan, pintakäsittelyalan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, ravintola- ja cateringalan, rakennusalan, kone- ja tuotantotekniikan ja liiketoiminnan perustutkinnoista sekä tutkintoon valmistavasta koulutuksesta Itä-Suomesta.

Tavoitteemme

Pitkän aikavälin tavoitteemme on lisätä Luovin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä. Tätä edesauttavat kehittämistoimemme, joiden tavoitteena on

  • kehittää ammatillisten erityisopettajien
    • työelämäosaamista (alakohtainen ammattitaito, yleinen työelämäosaaminen, yrittäjyysosaaminen)
    • valmiuksia työllistämisen edistämiseen ja työnantajien tukemiseen täsmätyöntekijän työllistämisessä
    • erityispedagogista osaamista ja tiimipedagogiikan hyödyntämistä
  • yhteistyön tiivistäminen ja tiimioppimisen kehittäminen yhdessä työelämän kanssa.

Kuulumisia

Henkilöstön innovaatioleirillä ”in the middle of nowhere” (3/2024)

Luovin henkilöstön ensimmäinen kaksipäiväinen NYT-innovaatioleiri järjestettiin Sallassa maaliskuussa. Leirin tavoitteena oli tutustuttaa henkilöstö Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -järjestön tarjoamaan yrittäjyysmateriaaliin. Leirillä luovilaiset pääsivät konkreettisesti tutustumaan yhteen tapaan toteuttaa opiskelijoiden innovaatioleiri. He pääsivät miettimään omien vahvuuksiensa kautta liikeideaa, joka voisi toimia myös opiskelijan arjessa.

Leiri toteutettiin toiminnallisesti erilaisten rastitehtävien kautta. Henkilöstö sai koulutuksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan sekä yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaan. Tiimeissä mietittiin myös, miten opiskelijoita voitaisiin innostaa yrittäjyyteen ja kuinka yrittäjyys saataisiin juurrutettua opiskelijoiden arkeen. Pohdinnassa oli myös yrittäjyyden opinnollistaminen opintoihin. Lisäksi leiriläiset pääsivät tutustumaan tiimioppimisen pedagogiikkaan.

Kokemukset leiristä olivat positiivista ja jatkoa leirille toivottiin. Verkostoituminen ympäri Luovi-Suomen koettiin tärkeäksi ja jokainen sai varmasti jotakin arkeen vietäväksi.

Leiri järjestettiin yhteistyössä Yrittäjyyden polku ammatillisissa opinnoissa ja Boostia erityispedagogiikkaan ja erityisopiskelijoiden työllistymiseen -hankkeiden kanssa. Hankkeita rahoittaa Otsakorpisäätiö.

Lisätietoa NYT-toiminnan innovaatioleireistä:

https://nuortennyt.fi/palvelu/innovaatioleiri-toinen-aste/

Tiimioppiva päivä kipinää sytyttämässä (11/2023)

Kokoonnuimme Luovi Itä-Suomen henkilöstön kanssa Käsämään yhteiseen Kipinä-päivään torstaina 9. marraskuuta. Tavoitteena oli lutvikas, innostava ja tiimioppiva päivä, josta jokaiselle jäisi jokin konkreettinen kokeilu omaan arkeen vietäväksi.

Polkaisimme päivän käyntiin yhteisellä aamujumpalla ”Rahan takii” -tahtiin ja hymyssä suin jatkoimme yrittäjyyskasvatuksen teemaan ja siihen, miten voisimme kannustaa nuoria yrittäjyyteen. Itä-Suomen työhönvalmentajat kertoivat työhönvalmennuksen vuosikellosta. Työvuoden aikana työhönvalmentajat järjestävät valmennuksellisia pajoja, joihin opiskelijat voivat osallistua.

Iltapäivällä osallistuimme valitsemiimme työpajoihin. Työelämäpajassa öljyttiin yhdessä työpaikkojen saranoita, toisessa pajassa mietittiin, kohdataanko opiskelija vai kohkataanko. Canva-pajassa harjoiteltiin CV:n tekoa. Koulutuskokeilujen sutjakkuuteen haettiin myös uusia ideoita ja yrittäjyyspajassa mietittiin uskalletaanko yrittää. RATKO-menetelmäpajassa ratkottiin iltajuhlan onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Vahvuuksia tuotiin näkyviksi Voimakehä -pajassa ja Kieltotalous vai oliko se kiertotalous -pajassa puitiin kiertotalouden teemoja. Päivä päätettiin liikuntapajan suunnittelemiin mooveihin Dance Monkeyn tahtiin.

Jaoimme päivän aikana osaamista ja ajatuksia sekä saimme uutta kipinää työhömme. Yhessä hyvä tulloo! Kipinä-päivän järjestelyistä vastasivat Liperi-Joensuun hankehenkilöstö.

Kehitämme Itä-Suomessa yhteistyössä ammatillisten erityisopettajiemme kanssa erityispedagogiikkaa, tiimipedagogiikkaa sekä opettajien työelämä- ja yritysosaamista. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja otamme käyttöön tiimioppimisen menetelmiä työelämäyhteistyössä.

Yhteistyössä

Hanketta toteuttaa Ammattiopisto Luovi William ja Ester Otsakorven Säätiön rahoituksella.

Lisätietoja

Päivi Palviainen
hankepäällikkö
040 319 3377
paivi.palviainen@luovi.fi