Yrittäjyyden polku ammatillisissa opinnoissa

Kehitämme ja otamme käyttöön toimintamallin, joka edistää vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistää itsensä täsmätyötehtäviin eri ammattialoille yrittäjyyden kautta. Hyödynnämme tässä muun muassa innovaatioleirejä ja Vuosi yrittäjänä -toimintaa. Kehitämme myös opetus- ja ohjaushenkilöstömme valmiuksia toteuttaa ja tukea erityisen tuen opiskelijoiden yrittäjyyden polkua. Työpaikkojen kanssa teemme yhteistyötä käynnistämällä yrityskummitoiminnan.

Sivun linkit aukeavat uuteen välilehteen.

Otsakorven säätiön tunnus.

Tavoitteemme

  1. Luovi Itä-Suomessa on mallinnettu yrittäjyyden urapolku täsmätyötehtäviin vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.
  2. Luovi Itä-Suomen opiskelijat työllistyvät aiempaa enemmän täsmätyötehtäviin yrittäjinä kevytyrittäjyyden ja Vuosi Yrittäjänä -ohjelman ansiosta.
  3. Opiskelijoiden aiempaa paremmat valmiudet itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja yrittäjyyden ymmärtämiseen edistävät työllistymistä.
  4. Opiskelijoiden erityisosaamisen tuotteistamiseen, markkinointiin ja myymiseen on toimintatavat.
  5. Luovi Itä-Suomen kumppanuudet ja verkostot edistävät opiskelijoiden työllistymistä täsmätyötehtäviin.
  6. Vuoden 2024 aikana Yrittäjyyden urapolku täsmätyötehtäviin vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on juurtunut osaksi Luovi Itä-Suomen perustoimintaa.

Tulokset ja tuotokset

Kuinka aloittaa nuorten yrittäjyys ja talous NYT -toiminta

Keskustele oman esihenkilösi kanssa toiminnan aloituksesta. Tutustu nuortennyt.fi-sivuston materiaaliin, sieltä löydät Vuosi yrittäjänä -ohjelman. Nuoretnyt.fi-sivusto tarjoaa myös henkilöstölle koulutuksia ohjelmien käyttöönottoa varten.

Luovissa henkilöstölle on järjestetty kaksi pidempää perehdytystä Nuorten yrittäjyydestä. NYT-organisaation asiantuntija on ollut kouluttamassa yrittäjyyskasvatusta henkilöstön yhteisessä suunnittelupäivässä, jossa järjestettiin myös pajavalmennusta kiinnostuneille. Tähän mennessä neljä henkilöstön jäsentä on käynyt Vuosi yrittäjänä -koulutuksen.

Valmennamme henkilöstömme jäsenistä yritysagentteja, joilla on osaamista yrittäjyydestä ja Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta. Hankkeessa toimiva yrittäjyysvalmentaja mentoroi ja valmentaa opettajia, jotka osallistuvat omien opiskelijoidensa kanssa Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan.

Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä on teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen. Ohjelma tarjoaa opiskelijalle hauskan ja käytännönläheisen työkalun yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimiseen. Ohjelman aikana opiskelijat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen omien kiinnostustensa ja taitojensa mukaan. Opiskelijat voivat halutessaan osallistua myös kansallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Ohjelma on erinomainen työkalu esimerkiksi Yritystoiminnan suunnittelu ja Yrityksessä toimiminen -tutkinnonosien suorittamiseen.

Ammatillisen koulutuksen opettaja saa ohjelmasta avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen. Ohjelma mahdollistaa osallistumisen myös oppimista tukeviin kilpailuihin ja tapahtumiin sekä pääsyn osaksi opettajaverkostoa.

Ohjelman aikana opiskelijat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen omien kiinnostustensa ja taitojensa mukaan. Opiskelijat voivat halutessaan osallistua myös kansallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Opettaja voi esitellä toimintaa opiskelijoille hyödyntämällä valmista esittelymateriaalia Vuosi yrittäjänä -sivuilta.

Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloittaminen

Vuosi yrittäjänä -ohjelman voi aloittaa kahdella tavalla:

    1. Innovaatioleiri, joka on yhden tai kahden päivän mittainen leiri, jonka aikana oppijat ryhmäytyvät ja ideoivat liiketoimintaa.

    1. Suoraan Vuosi yrittäjänä-sivustolla ilman leiriä. Kirjaudu sisään, luo ryhmä ja kutsu oppijat mukaan koodilla. Ohjaa oppijat moduuleihin ja tutustu opettajan materiaaliin. Ne johdattavat sinut ja oppijat selkeästi yrittäjyyden kiehtovaan maailmaan.

Ohjelman käyttö oppijoiden kanssa kannattaa aloittaa Oppijan moduuleista. Tutustu itse ja ohjaa myös ryhmäsi tutustumaan moduuleihin. Niiden avulla oppijat oppivat ensin yrittäjyyden perusasiat, tutustuvat NYT-yrityksiin ja innostuvat yrittäjyydestä. Sen jälkeen he ovat valmiita aloittamaan NYT-yrityksen perustamisen kautta oman yrittäjyyskokeilun.

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa on kattavat ohjeistukset ja materiaalit yrityksen aloituksesta lopettamiseen.

Lähtökohtana ohjelman aloituksessa on opiskelijoiden oma innostus ja motivaatio yrittäjyyteen. Kuullaan heidän ideansa ja ajatukset, mitä he haluavat lähteä toteuttamaan ja sen jälkeen viedään se käytäntöön, sekä sisällytetään se osaksi opiskeluarkea yhdessä opettajan kanssa.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman sisällöissä on huomioitu ammatillisen koulutuksen perusteiden oppimistavoitteet. Ohjelma on erinomainen työkalu esimerkiksi yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen -tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijat oppivat tekemällä oikeita asioita osana omaa yritystä.

Ohjelmassa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman teoriatieto kytkeytyy käytäntöön aitojen tilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen syventämiseen, yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen, yrittäjyyden ymmärtämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella.

Vuosi yrittäjänä -toiminta Luovi Liperissä

Nuori yrittäjyys toiminta pyörähti käyntiin Luovi Liperissä vuoden 2022 syyskuussa. Toiminta lähti käyntiin Yrittäjyyden polku ammatillisissa opinnoissa -hankkeen myötä. Hankepäällikkö Niina Hämäläinen kävi esittelemässä NYT-toimintaa jokaisessa ryhmässä opiskelijoille ja henkilöstölle.

Liperissä kuusi Ravintola ja caterinpuolen opiskelijaa halusi päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ja perustivat NYT-yrityksen syksyllä 2022.

Kaikilla kuudella opiskelijalla oli selkeä tavoite liikeidean suhteen: he halusivat toteuttaa catering-palveluita. Niina toimi opiskelijoiden valmentajana alusta lähtien, mutta heidän opettajansa on ollut myös tiivisti mukana toiminnassa. Yhdessä oppiminen on ollut parasta! Toiminnassa ollaan huomioitu jokaisen opiskelijan vahvuudet ja mielenkiinnot.

Opiskelijoiden yritys Mokka&Muffini NYT on toiminut hyvin monenlaisissa tehtävissä. He olivat mukana Liperin kunnan Hämärähyssy-tapahtumassa, jossa heidän tehtävänään oli tarjoilla. Lisäksi he ovat järjestäneet kahvituksia Luovin eri tapahtumissa, pitäneet Moctailbaaria Luovifestareilla, järjestäneet tarjoilut syntymäpäiväjuhliin, pitäneet popup-kahvilaa sekä olleet myymässä myyjäisissä omia tuotteita. Nuoret yrittäjät olivat myös myymässä ja esittelemässä omaa yritystä Uskalla yrittää -tapahtumassa. Suurin osa toiminnasta on tapahtunut koulupäivien aikana. Opiskelijat ovat itse saaneet päättää, haluavatko tehdä yritykseen liittyviä keikkoja kouluajan ulkopuolella.

Tapahtumien suunnittelu ja järjestely on ollut opiskelijoiden vastuulla. Henkilöstö on tarpeen mukaan ollut mukana ohjaamassa ja taustatukena, sekä apuna kuljetuksissa, mutta suunnittelun ja toteutuksen ovat tehneet opiskelijat itse.

Työpaikkajaksot opiskelijoilla on pyörinyt yrityksestä huolimatta. Tällöin uusia toimeksiantoja ei ole otettu työpaikkajaksojen ajalle. On ollut myös tilanteita, jolloin osa opiskelijoista on ollut työelämässä ja osa koulussa, jolloin koulussa olleet ovat hoitaneet yritystä, ja toisella kerralla tilanne on ollut taas toisinpäin. Toimintavuoden aikana kaksi opiskelijaa on lähtenyt yritystoiminnasta pois ja uusia tullut tilalle.

Vuoden aikana opiskelijat ovat asiakastöiden lisäksi päässeet harjoittelemaan kirjanpitoa ja sen tärkeyttä, harjoitelleet laskun kirjoittamista, budjetin laskentaa, markkinointia ja asiakaspalvelua. Virheiden tekeminen on myös sallittua, sillä niiden reflektointi on tärkeä osa oppimisprosessia.

Opiskelijat ovat itse tykänneet yrityksessä toimimisesta. Parasta heistä on ollut tiimityöskentely ja se, että on saanut itse päättää yritykseen liittyvistä asioista. Myös vastuunottaminen on karttunut matkan varrella. On opittu, että luvattu asia pitää hoitaa. Parasta on ollut kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti, edistää opintoja ja tienata rahaa!

Mokka & muffini NY-yrityksen tunnus, jossa sininen kahvikuppi, jonka kyljessä kirjaimet M&M ja jonka päällä violetti muffini.

Mokka&Muffini NYT toimii marraskuuhun asti. Syksyllä 2023 Liperissä nousee taas uusia yrityksiä.

Innovaatioleiri

Tavoitteenamme on järjestää kolme innovaatioleiriä. Ensimmäisen leirin järjestimme marraskuussa 2022 Outokummun Kolmikannan leirikeskuksessa. Syksyllä 2024 pilotoimme innovaatioleiriä uudella konseptilla. Kehitämme leirien toteutusta yhteistyössä tutor-opiskelijoiden eli aiemmin innovaatioleirille osallistuneiden opiskelijoiden kanssa.

Innovaatioleiri kannustaa nuoria tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan annetun leirihaasteen pohjalta tuotteen tai palvelun ja esittelemään sen muille. Leiri toimii nuorilta nuorille -periaatteella, sillä leirin vetäjinä toimii tuutorit yhdessä opettajan/ohjaajan kanssa.

Leirin oppimistavoitteet

Leiri tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, tekemisen kautta oppimista, omien vahvuuksien tunnistamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Lisäksi leiri kannustaa nuoria toimimaan yhteistyössä tutoreiden ja mahdollisten työelämän vapaaehtoisten edustajien kanssa.

Menetelmät

Innovaatioleiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppilaslähtöisiin menetelmiin. Innovaatioleirin työskentely rakentuu tiimitoiminta- ja liiketoimintarastitehtävistä, innostavista tarinoista ja yhdessä onnistumisesta. Rastitehtäviä on runsaasti ja niistä opettaja voi valita haluamansa tai noudattaa valmiita malliaikatauluja.

Leiri tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, tekemisen kautta oppimista, omien vahvuuksien tunnistamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Lisäksi leiri kannustaa nuoria toimimaan yhteistyössä tuutoreiden ja mahdollisesti työelämän vapaaehtoisten edustajien kanssa.

Opiskelijoiden kokemuksia leiriltä

”Leiri meni hyvin. Oli mukavaa, kun päästiin pienissä ryhmissä tutustumaan toisiimme. Kaikkia kuunneltiin ja päästiin yhdessä suunnittelemaan meidän oman näköistä yritystä. Saatiin paljon aikaiseksi. Aluksi tehtävän aloitus oli hankalaa mutta sitten yhdisteltiin eri alojen kokemuksia ja siitä saatiin kipinä liikeideaan. Se oli silmiä avaava kokemus. Leirillä oli mukava kuulla erilaisia yrittäjyystarinoita. Leirillä oli illalla vapaa-aikaa, se oli kivaa eikä kukaan jäänyt ulkopuolelle.”

Mikael

” Leirillä oli mukavaa. Meillä tekeminen oli erilaista, kun muilla ryhmillä koska meillä oli jo oma NY-yritys. Me kehitettiin leirillä omaa yritystä. Me panostettiin leirillä pitchauksen tekemiseen ja se oli mukavaa. Leirillä oli minulle paljon tuttuja juttuja, koska me olemme koulussa opiskellut yrittäjyyttä NY-yrityksen tiimoilta. Vapaa-aika oli mukavaa, koska meillä oli tosi hyvä ryhmähenki.”

Laura

Henkilöstön innovaatioleirillä ”in the middle of nowhere”

Henkilöstön ensimmäinen kaksipäiväinen NYT-innovaatioleiri järjestettiin Sallassa maaliskuussa. Leirin tavoitteena oli tutustuttaa Luovin henkilöstö Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -järjestön tarjoamaan yrittäjyysmateriaaliin. Leirillä luovilaiset pääsivät konkreettisesti tutustumaan yhteen tapaan toteuttaa opiskelijoiden innovaatioleiri. He pääsivät miettimään omien vahvuuksiensa kautta liikeideaa, joka voisi toimia myös opiskelijan arjessa.

Leiri toteutettiin toiminnallisesti erilaisten rastitehtävien kautta. Henkilöstö sai koulutuksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan sekä yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaan. Tiimeissä mietittiin myös, miten opiskelijoita voitaisiin innostaa yrittäjyyteen ja kuinka yrittäjyys saataisiin juurrutettua opiskelijoiden arkeen. Pohdinnassa oli myös yrittäjyyden opinnollistaminen opintoihin. Lisäksi leiriläiset pääsivät tutustumaan tiimioppimisen pedagogiikkaan.

Kokemukset leiristä olivat positiivista ja jatkoa leirille toivottiin. Verkostoituminen ympäri Luovi-Suomen koettiin tärkeäksi ja jokainen sai varmasti jotakin arkeen vietäväksi.

Leiri järjestettiin yhteistyössä Yrittäjyyden polku ammatillisissa opinnoissa ja Boostia erityispedagogiikkaan ja erityisopiskelijoiden työllistymiseen -hankkeiden kanssa. Hankkeita rahoittaa Otsakorpisäätiö.

Lisätietoa NYT-toiminnan innovaatioleireistä:

https://nuortennyt.fi/palvelu/innovaatioleiri-toinen-aste/

Yhteistyössä

Kehittämishanke toteutettiin William ja Ester Otsakorven Säätiön rahoituksella ajalla 1.8.2022-30.3.2024. Jatkohanke toteutetaan 1.4.-31.12.2024.

Lisätietoja

Niina Hämäläinen
hankepäällikkö
040 319 3901
niina.hamalainen@luovi.fi