Digitukea areenalla – Erityistä osaamista

Digitukea areenalla – erityistä osaamista -hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien erityispedagogisia tietoja ja taitoja ohjata tukea tarvitsevia opiskelijoita asiakaslähtöisesti. Hanke antaa myös tutkimusperusteista tietoa osallistujille oman opetuksen ja ohjauksen tueksi sekä lisää osallistujien osaamista digitaalisten välineiden hyödyntämisessä.

Hanketta rahoittaa

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset

Hankkeen koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti osallistavina verkkototeutuksina, jolloin taataan hankkeen valtakunnallinen kattavuus, saavutettavuus ja osallistumisen esteettömyys. Verkkokoulutusten lisäksi järjestetään alueellisia työpajoja.

Koulutusosiot

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Digitukea areenalla -hankkeen sivuilla. Sieltä löydät myös yksityiskohtaiset tiedot hankkeesta ja sen tarjoamista koulutuksista.

Yhteistyössä

Hankeverkosto koostuu AMEO-verkoston oppilaitoksista (Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima) sekä opettajakorkeakouluista (HAMK ja TAMK). Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Spesia, ja se toteutetaan ajalla 13.4.2019 – 31.12.2020. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Ameon logo.
Ammattiopisto Luovin logo.
Aitoon koulutukeskuksen logo.
Kiipulan logo.
Spesian logo.
Ammattiopisto Liven logo.
Optiman logo.
Tampereen ammattikorkeakoulu.
Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

koulutuskoordinaattori Tarja Järvi, tarja.jarvi@luovi.fi, p. 040 319 3062