Digitukea areenalla – Erityistä osaamista

Digitukea areenalla – erityistä osaamista -hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien erityispedagogisia tietoja ja taitoja ohjata tukea tarvitsevia opiskelijoita asiakaslähtöisesti. Hanke antaa myös tutkimusperusteista tietoa osallistujille oman opetuksen ja ohjauksen tueksi sekä lisää osallistujien osaamista digitaalisten välineiden hyödyntämisessä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset

Hankkeen koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti osallistavina verkkototeutuksina, jolloin taataan hankkeen valtakunnallinen kattavuus, saavutettavuus ja osallistumisen esteettömyys. Verkkokoulutusten lisäksi järjestetään alueellisia työpajoja.

Koulutusosiot

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Digitukea areenalla -hankkeen sivuilla. Sieltä löydät myös yksityiskohtaiset tiedot hankkeesta ja sen tarjoamista koulutuksista.

Yhteistyössä

Hankeverkosto koostuu AMEO-verkoston oppilaitoksista (Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima) sekä opettajakorkeakouluista (HAMK ja TAMK). Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Spesia, ja se toteutetaan ajalla 13.4.2019 – 30.4.2020. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja

Tarja Järvi
Koulutuskoordinaattori
040 319 3062
tarja.jarvi@luovi.fi