Digitukea areenalla – Erityistä osaamista

Digitukea areenalla – erityistä osaamista -hankkeessa lisättiin osallistujien erityispedagogisia tietoja ja taitoja tukea tarvitsevien opiskelijoiden asiakaslähtöiseen ohjaamiseen. Hanke antoi myös tutkimusperusteista tietoa osallistujille oman opetuksen ja ohjauksen tueksi sekä kehitti osallistujien osaamista digitaalisten välineiden hyödyntämisessä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeessa toteutetut koulutukset

Hankkeen koulutukset toteutettiin pääsääntöisesti osallistavina verkkototeutuksina. Näin taattiin hankkeen valtakunnallinen kattavuus, saavutettavuus ja osallistumisen esteettömyys. Lue lisää koulutuksista ja hankkeesta yhteishankkeen verkkosivulta.

Pedagogisen hyvinvoinnin menetelmiä -materiaali

Menetelmäpankki on koottu Pedagoginen hyvinvointi arjessa –koulutukseen syksyllä 2020 ja keväällä 2021 osallistuneiden jakamista vinkeistä positiivisen pedagogiikan menetelmien käytöstä arjen työssä.

Yhteistyössä

Hankeverkosto koostui AMEO-verkoston oppilaitoksista (Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima) sekä opettajakorkeakouluista (HAMK ja TAMK). Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Spesia, ja se toteutettiin ajalla 13.4.2019 – 30.4.2020. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja

Tarja Järvi
Koulutuskoordinaattori
040 319 3062
tarja.jarvi@luovi.fi