Henkilöstön kansainvälisyyspolku – merkkejä ja menestystä

Hankkeen tavoitteena oli juurruttaa henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia, mikä lisää osaltaan kansainvälisen toiminnan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Hankkeessa kehitettiin, joka työkalu auttaa tunnistamaan ja tunnustamaan kansainvälistä osaamista ja kansainvälisessä toiminnassa kehittyvää osaamista. Osaamista tehdään näkyväksi kv. polun eri tasojen osaamismerkeillä, joita kehitetään ja testataan ulkomaanjaksoilla ja kotikansainvälisyystoiminnassa.

Vaativaa asiantuntijuutta kehitetään vertaisoppimalla työelämäjaksoilla. Hanke kannustaa osallistumaan niin konkareita kuin aloittelijoita. Hanke lisää kansainvälisen toiminnan tulosten käyttöön ottoa oppilaitoksissa ja mahdollistaa osaamistavoitteiden täsmällisen määrittämisen. Hankkeen materiaalit ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Hanketta rahoittaa

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeessa tuotetut materiaalit

ovat tässä?

Yhteistyössä

Hankkeessa kumppaneina ovat Keskuspuiston ammattiopisto, Optima Samkommun, Kiipulan ammattiopisto ja Ammattiopisto Spesia.

Lisätietoja

Mari Kontturi, kansainvälisyyskoordinaattori, mari.kontturi(at)luovi.fi, 040 319 3264