Lakeuden portaat

Hankkeessa edistetään nuorten työelämään siirtymistä. Tavoitteena on rakentaa sujuvia polkuja koulutuksen nivelvaiheisiin koulutuksesta työelämään tai toiseen koulutukseen siirryttäessä. Samalla lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista osaamisperusteisen ja työelämäläheisen koulutuksen sekä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.

Hanketta rahoittavat

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta -tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus.

Luovin tavoitteet

Luovin tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön pedagoginen osuuskuntamalli vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Mallin avulla etsitään rajapintoja osuuskuntatoiminnan hyödyntämiseen opiskelijan osaamisen hankkimisessa ja yrittäjänä toimimisessa.

Pedagoginen osuuskunta

Pedagoginen osuuskunta on työelämälähtöinen toimintaympäristö, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tehdä töitä todelliselle asiakkaalle opintojensa aikana ja työllistää itsensä myös valmistumisen jälkeen. Tämä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Toimiminen yhdistetyssä oppimis- ja  liiketoimintaympäristössä edistää oman alan ammattitaidon ja yrittäjyysosaamisen kehittämistä sekä työllistymistä.

Yhteistyössä

Hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella 1.8.2018-31.12.2020. Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO. Hankeverkostoon kuuluvat myös Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Kempeleen kunta.

Lisätietoja

hankepäällikkö Katja Koskinen, katja.koskinen@luovi.fi, p. 040 319 3272