Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta -tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus.

Lakeuden portaat

Kehitämme nuorten työelämään siirtymistä. Tavoitteenamme on rakentaa sujuvia polkuja koulutuksen nivelvaiheisiin eli koulutuksesta työelämään tai toiseen koulutukseen siirryttäessä. Samalla lisäämme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista osaamisperusteisen ja työelämälähtöisen koulutuksen sekä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.

Tavoitteemme

  • Kehittää ja ottaa käyttöön pedagoginen osuuskuntamalli vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille
  • etsiä rajapintoja osuuskuntatoiminnan hyödyntämiseen opiskelijan osaamisen hankkimisessa ja yrittäjänä toimimisessa
  • rakentaa yrittäjyyskasvatuspolku, joka tulee osaksi jokaisen Luovissa opiskelevan opintoja. Polun rakentamisessa huomioimme tulevaisuuden työelämässä tarvittavat taidot sekä sisäisen yrittäjyyden.

Pedagoginen osuuskunta

Pedagoginen osuuskunta on työelämälähtöinen toimintaympäristö, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tehdä töitä todellisille asiakkaille opintojensa aikana ja työllistää itsensä myös valmistumisen jälkeen. Osuuskunta tarjoaa opiskelijalle myös mahdollisuuden matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Toimiminen yhdistetyssä oppimis- ja  liiketoimintaympäristössä edistää opiskelijan ammattitaidon ja yrittäjyysosaamisen kehittämistä sekä työllistymistä.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Oulun ammatikorkeakoulu ja Kempeleen kunta. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Katja Koskinen
hankepäällikkö
040 319 3272
katja.koskinen@luovi.fi