Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta -tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus.

Lakeuden portaat

Kehitimme nuorten työelämään siirtymistä. Tavoitteenamme oli rakentaa sujuvia polkuja koulutuksen nivelvaiheisiin eli koulutuksesta työelämään tai toiseen koulutukseen siirryttäessä. Samalla lisäsimme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista osaamisperusteisen ja työelämälähtöisen koulutuksen sekä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.

Tavoitteemme

  • kehittää ja ottaa käyttöön pedagoginen osuuskuntamalli vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille
  • etsiä rajapintoja osuuskuntatoiminnan hyödyntämiseen opiskelijan osaamisen hankkimisessa ja yrittäjänä toimimisessa
  • rakentaa yrittäjyyskasvatuspolku, joka tulee osaksi jokaisen Luovissa opiskelevan opintoja. Polun rakentamisessa huomioimme tulevaisuuden työelämässä tarvittavat taidot sekä sisäisen yrittäjyyden.

Pedagoginen osuuskunta

Pedagoginen osuuskunta on työelämälähtöinen toimintaympäristö, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tehdä töitä todellisille asiakkaille opintojensa aikana ja työllistää itsensä myös valmistumisen jälkeen. Osuuskunta tarjoaa opiskelijalle myös mahdollisuuden matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Toimiminen yhdistetyssä oppimis- ja  liiketoimintaympäristössä edistää opiskelijan ammattitaidon ja yrittäjyysosaamisen kehittämistä sekä työllistymistä.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Oulun ammatikorkeakoulu ja Kempeleen kunta. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Irene Konttinen
hanketoiminnan asiantuntija
irene.konttinen@luovi.fi
040 319 3232