Osaamislautaset – osaavaa työvoimaa ravintola- ja catering-alalle

Kehittämämme pedagogiset yhteistyömallit perustuvat yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden tunnistamiseen ja yhteistyöhön koulutukseen ohjaavien tahojen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Lähtökohtana koulutuksen markkinoinnille sekä opiskelijan tai tutkinnon suorittajan yksilöllisen opintopolun suunnittelulle on työelämässä tarvittavan osaamisen hankkiminen ja työllistyminen. Työllistymistä korostava näkökulma huomioi sekä opiskelijan osaamistarpeet että työnantajan tarpeet, kun aiemmin painotus on ollut opiskelijan yksilöllisissä osaamistarpeissa.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

Tavoitteenamme oli uudistaa ammatillisen koulutuksen toteutusta osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi. Kehittämisen keskiössä oli yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen joustavasti siten, että sekä opiskelijan että työelämän tarpeet tulevat huomioiduksi. Työllistymisen merkitystä osaamisen hankkimisen lähtökohtana haluttiin nostaa yhä keskeisemmäksi, sillä se on myös merkittävä motivaatiota lisäävä tekijä koulutukseen hakeutumisessa ja osaamisen hankkimisessa.

  • Kartoitettiin ja dokumentoitiin Pohjois-Suomessa toimivien ravintola- ja catering-alan yritysten työvoima- ja osaamistarpeet. Koottiin digitaalisia ”osaamislautasia” havainnollistamaan, mitä tutkintoja tai tutkintojen osia suorittamalla työllistyminen yritykseen / yrityksiin mahdollistuu.
  • Kehitettiin hakeutumisvaihetta ohjaamaan koulutustarjontaa ja hakeutumisvaiheen toimenpiteitä:
    • Koulutustarjonnan ja koulutusmarkkinoinnin suunnittelu yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden sekä ”osaamislautasten” mukaisesti hakijoille ja koulutukseen ohjaaville tahoille.
    • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.
    • Hakeutumisvaiheen neuvonnan ja ohjauksen menettelytapojen ja työvälineiden kehittäminen
  • Suunniteltiin ja toteutettiin yksilöllisiä opintopolkuja yhteistyössä yritysten kanssa
  • Kehitettiin oppimisen ja ohjauksen tukemisen, osaamisen osoittamisen ja arvioinnin digitaalisia ratkaisuja sekä niihin liittyvää osaamista hankeverkostossa ja yhteistyöyrityksissä.
    • Analysoitiin tarpeet ja haasteet, joihin digitaalisilla ratkaisuilla halutaan vastata.
    • Valittiin yhteistyössä opiskelijan ja yrityksen kanssa pilotoitavaksi oppimisen ja ohjauksen tuen välineitä
  • Kuvattiin ja levitettiin hankkeen aikana kehitettyjä yksilöllisten opintopolkujen toteutusmalleja ja pedagogisia yhteistyömalleja.

Tuotettu materiaali

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Osaamislautaset hankkeessa yhteistyössä paikallisen työelämän kanssa tehdyt paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat. Tutkinnon osat ovat käytössä kaikilla hankkeessa mukana olleilla koulutuksenjärjestäjillä. Tutustu tutkinnon osiin alla olevista linkeistä ePerusteet-palvelussa. Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tutkinnonosakortit

Neljä tutkinnonosakorttipakkaa avainnauhoissa.

Jokaisessa tutkinnonosa-kortissa on QR-koodi, joka vie opetuksen järjestäjän e-perusteet sivustolle. Kortteja voi käyttää monipuolisesti sekä markkinoinnin, opinto-ohjauksen että työelämäjakson suunnittelun ja arvioinnin tukena. Kortteja on helppo pitää mukana. Ne ovat myös hyvin havainnollistavia sekä QR-koodin takaa löytyvä tieto on aina ajantasaista. Kortit eivät näin myöskään sisällä vanhaa tietoa ja ovat myös ekologisia.

Osaamislautasissa on tehty kortteja seuraavien tutkintojen tutkinnonosista:

– Ammattiopisto Luovi: Ravintola- ja Cateringala, Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
– Ammattiopisto Lappia: Ravintola- ja Cateringala, Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Matkailuala
– Koulutuskeskus Redu: Ravintola- ja Cateringala, Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Matkailuala

Työpaikkaohjauskortit

Viisi työpaikkaohjauksen korttipakkaa avainnauhoissa.

Työpaikkaohjauskorteissa on QR-koodi, joka vie jokaisen koulutuksenjärjestäjän työelämäjaksojen järjestämisen omalle tietosivulle sekä ohjaan.fi -sivustolle. Korttinippu in kehitetty yhdessä työelämän edustajien kanssa käytännölliseksi aputyökaluksi, joka kulkee työpaikkaohjaajan mukana helposti ja sen avulla on vaivatonta hakea tarvitsemaansa tietoa työelämän arjessa. QR-koodin takaa löytyvä tieto on aina ajantasaista. Kortit eivät näin myöskään sisällä vanhaa tietoa ja ovat myös ekologisia.

Osaamislautasissa tehdyt kortit:
– Työelämäyhteistyö
– Työpaikkaohjaajan rooli
– Työkalupakki
– Arjen ohjaushaasteita

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Yhteistyökumppaneina toimivat Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus REDU. Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella.

Lisätietoja

Minna Keisu
koulutuspäällikkö
040 319 3125
minna.keisu@luovi.fi