Parasta DigiOhjausta

Kehitimme ja otimme käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, palveluita ja ratkaisuja työpaikalla toteutettavan koulutuksen tueksi opiskelijan ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin. Tavoitteenamme oli tukea ja vahvistaa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamista opiskelijan ohjauksessa ja erilaisten digitaalisten työvälineiden käytössä sekä opiskelijan ammatillisen osaamisen hankkimisen seurannassa ja arvioinnissa. Lisäksi työpaikkojen tueksi kehitettiin malleja ja ratkaisuja digitaalisten palveluiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

  1. Toimivien digiohjausmallien koonti, nykytilakuvaus ja kehittämistarpeiden tunnistaminen uuden lainsäädännön näkökulmasta.
  2. Asiakaskuuntelujen järjestäminen; koulutuksenjärjestäjät, opiskelijat, työelämäkumppanit, sidosryhmätoimijat ja muut asiantuntijoita.
  3. Digipedagogisten ohjausprosessien ja –ratkaisujen palvelumuotoilu yhdessä koulutustenjärjestäjien ja työpaikkaohjaajien kanssa.
  4. Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen ja vahvistaminen digitaalisilla palveluilla, ratkaisuilla, toimintatavoilla ja malleilla. Keinoälyn tarjoamien mahdollisuuksien testaaminen oppimisprofiilin kartoittamiseksi ja opiskelun ohjaamisen välineeksi.
  5. Opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutus ja perehdytys uudenlaisten digitaalisten toimintatapojen, ratkaisujen ja työvälineiden käyttöön. Ohjaan.fi -sivuston käyttäminen opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuksessa.
  6. Digimentori-, tutor- ja luotsi-mallien kehittäminen ja käynnistäminen työpaikkaohjaajien ja yritysten tueksi.
  7. Palautetiedon kerääminen uusien digitaalisten mallien timivuudesta.
  8. Varhaisen puuttumisen mallin luominen, yksilöllisten opintopolkujen tukeminen digiohjauksen keinoin.

Tuotettu materiaali

Oppimisympäristöjen laajentaminen ja käyttöönotto

Tutustu oppimisympäristöihin Thinglinkissä alla olevista linkeistä (aukeaa uuteen välilehteen).

Yhteistyössä

Parasta DigiOhjausta -hanke kuului reformin toimeenpanoa tukevaan, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Parasta-kokonaisuuteen. Lue lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön Parasta-kokonaisuudesta tästä linkistä.

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Gradia. Hanke toteutettiin 1.1.2018-31.12.2019.

Lisätietoja

Hannu Pekkarinen
suunnittelija
040 319 3388
hannu.pekkarinen@luovi.fi