Tieto-osaamisen kehittäminen

Kehitämme hankkeessa ennakointitiedon tuottamista ja hyödyntämistä. Tavoitteenamme on saada ennakointitietoa koulutustarjonnan suuntaamista koskevan päätöksenteon tueksi.

Ennakointitietoa tarvitaan mahdollisista opiskelijamääristä ja siitä, mistä löytyy (täsmä)työpaikkoja vaativan erityisen tuen opiskelijoille heidän valmistuttuaan. Keskeistä on myös tunnistaa työpaikkojen alue- ja alakohtainen rakenne sekä niissä edellytettävät osaamistarpeet täsmätyökykyisen näkökulmasta. Opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi myös työnantajille tulee tuottaa tietoa meiltä valmistuvista täsmätyöosaajista.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tavoitteemme

Kehittämistyön tavoitteena on saada ennakointitietoa koulutustarjonnan suuntaamista koskevan päätöksenteon tueksi. Luovi on aloittanut Power BI -kehittämisen Opetushallituksen rahoittamassa Parasta johtamista -hankkeessa vuosina 2018-2020. Nyt tavoitteenamme on luoda keskipitkän tai pitkän aikavälin ennuste opiskelijavuosilaskennasta.

Yhteistyössä

Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja

Timo Huurinainen
laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi