Tieto-osaamisen kehittäminen

Kehitämme ennakointitiedon hankintaa ja hyödyntämistä varmistaaksemme, että Luovin koulutustarjonta vastaa työelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Selvitämme, millaista täsmäosaamista ja kuinka paljon ravitsemis- ja matkailupalvelut -toimiala Lapissa tulevaisuudessa tarvitsee.

OKM logo

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on kehittää malli ennakointitiedon hankkimiselle, dokumentoimiselle ja hyödyntämiselle. Pilotoimme mallia majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut –toimialalla Lapissa.  

Ennakoimme tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamisesta ja  lisäämme työnantajien tietoisuutta vaativaa erityistä tukea tarvitseville soveltuvista täsmätyötehtävistä. Tämä tukee Luovin koulutusten sisältöjen kehittämistä siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän osaamistarpeisiin.  

Ennakoimme myös koulutuksen määrällisiä tarpeita eli sitä, kuinka paljon ravitsemis- ja matkailupalvelut -toimiala tarvitsee tulevaisuudessa täsmätyövoimaa ammatillisesta koulutuksesta.  Tätä tietoa käytämme Luovin koulutustarjonnan suuntaamisessa. 

Lisäksi hankimme tietoa siitä, kuinka laajasti Lapin kunnissa on tarvetta vaativan erityisen tuen koulutukselle.

Yhteistyössä

Kehitämme ennakointitiedon hankintaamme laajan yhteistyöverkostomme kanssa. Ennakointimallin kehittämiseen ja ennakointitiedon tuottamiseen osallistuu laaja yhteistyöverkosto, joita keskeisimmät ovat Lapin majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut -toimialan yritysten edustajat sekä perusopetuksen toimijat.  Lisäksi teemme yhteistyötä muun muassa eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä Lapin alueviranomaisten ja -kehittäjien kanssa. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja

Timo Huurinainen
laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi