Tieto-osaamisen kehittäminen

Kehitimme ennakointitiedon hankintaa ja hyödyntämistä varmistaaksemme, että Luovin koulutustarjonta vastaa työelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Selvitimme, millaista täsmäosaamista ja kuinka paljon ravitsemis- ja matkailupalvelut -toimiala Lapissa tulevaisuudessa tarvitsee.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme oli kehittää malli ennakointitiedon hankkimiselle, dokumentoimiselle ja hyödyntämiselle. Pilotoimme mallia majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelujen toimialalla Lapissa.  

Ennakoimme tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista ja lisäämme työnantajien tietoisuutta vaativaa erityistä tukea tarvitseville soveltuvista täsmätyötehtävistä. Tämä tukee Luovin koulutusten sisältöjen kehittämistä siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän osaamistarpeisiin.  

Ennakoimme myös koulutuksen määrällisiä tarpeita eli sitä, kuinka paljon ravitsemis- ja matkailupalvelujen toimiala tarvitsee tulevaisuudessa täsmätyövoimaa ammatillisesta koulutuksesta.  Tätä tietoa käytämme Luovin koulutustarjonnan suuntaamisessa. 

Lisäksi hankimme tietoa siitä, kuinka laajasti Lapin kunnissa on tarvetta vaativan erityisen tuen koulutukselle.

Yhteistyössä

Kehitimme ennakointitiedon hankintaamme laajan yhteistyöverkostomme kanssa. Ennakointimallin kehittämiseen ja ennakointitiedon tuottamiseen osallistui laaja yhteistyöverkosto, joita keskeisimmät olivat Lapin majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut -toimialan yritysten edustajat sekä perusopetuksen toimijat.  Lisäksi teimme yhteistyötä muun muassa eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä Lapin alueviranomaisten ja -kehittäjien kanssa. Hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja

Timo Huurinainen
laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi

Jari Keisu
työelämäasiantuntija
040 319 3193
jari.keisu@luovi.fi