Tietoa kaikille!

Jotta olisimme tietoisesti menossa kohti haluttuja muutoksia ja asetettuja tavoitteita, on tärkeää, että henkilöstöllä, opiskelijoilla ja muilla sidosryhmillä on riittävästi tietoa toiminnasta ja sen tuloksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi on tärkeää, että jokainen oppilaitoksessa työskentelevä on tietoinen siitä, miten hän voi omalla panoksellaan vaikuttaa tuloksiin ja vaikuttavuuteen.

Mitä tietoa tarvitsemme, mitä tietoa meillä jo on ja mitä meiltä mahdollisesti puuttuu? Mihin käytämme arviointi-, palaute- ja tulostietojamme sekä eri lähteistä saatavaa ennakointitietoa ja mihin näitä voisi käyttää? Näihin asioihin paneuduttiin Tietoa kaikille! -hankkeessa yhdessä mukana olevien koulutuksen järjestäjien oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Osatavoitteet

Tulokset

Koulutuksen järjestäjän omat strategiakartat, tuloskortit, mittarit ja seurantatiedot sekä arviointi-, palaute-, tulos- ja ennakointitiedot arkeen.Käsittely henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa on tehty. Henkilöstö ja opiskelijat kokevat saaneensa hyötyä käsittelystä ja on saatu palautetta tiedon keruun ja saannin kehittämiseen
Ammatillisten erityisoppilaitosten yhteiset mittarit, AMEOn tuloskortti ja tulos- ja vertailutiedot arkeen sekä tiedon saatavuuden edelleen kehittäminen ja varmistaminen.Käsittely ja tiedottaminen on tehty. AMEO-mittariportaalin edelleen kehittämisestä on tehty suunnitelma ja aloitettu suunnitelman mukainen toiminta.
Tiimien/työryhmien tms. ja tiimien jäsenten tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen ja mittarit tiimien ja tiimien jäsenten oman työn arvioinnin tueksi (Tavoitteet, tekeminen ja tekemisen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi)Toimintatapoja on kuvattu. On tuotettu esimerkkejä mittareista ja tiedon käytöstä omassa työssä ja organisaation toiminnassa.
Opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen ja mittaritToimintatapa on kuvattu. On tuotettu esimerkkejä mittareista ja tiedon käytöstä henkilökohtaistamisessa
Laatukulttuurin tila-arviointi ja vertaaminen AMEO oppilaitosten keskenArviointityökalu on valittu. Itsearviointi tehty. Tulosten vertaaminen on tehty. On määritetty organisaatiokohtaiset ja yhteiset kehittämistarpeet ja –toimet.
Arviointi-, palaute- ja tulostietojen julkaisemisen tehostaminen.Suunnitelma on päivitetty. Tietojen julkaiseminen on aloitettu päivitetyn suunnitelman mukaisesti.

Yhteistyössä

Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi, ja yhteistyökumppaneina toimivat Aitoon koulutuskeskus, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto.

Lisätietoja

Timo Huurinainen, laatupäällikkö, timo.huurinainen@luovi.fi