Timantti – Tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Jatkoimme ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) aiemmissa yhteishankkeissa hyväksi koettua yhdessä kehittämistä. Kehittämistyö hyödyttää laajemmin koko ammatillista erityisopetusta ja ammatillista koulutusta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

Hankkeessa työskenneltiin neljän tavoitteen äärellä:

1) Kehitetään työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (TELMA) koulutuksen opiskelijoiden tarpeisiin lukemisen ja kirjoittamisen edellytyksistä riippumaton palautteen antamisen tapa nykyaikaisia teknisiä ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Kehitetään myös menettelyt kerätyn tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Kehittämisyhteistyöhön osallistuu AMEO-verkoston oppilaitosten lisäksi Suomen Diakoniaopisto.

2) Kytketään osaamisen arvioinnin suunnitelma osaksi verkoston oppilaitosten laadunhallintajärjestelmiä. AMEO-verkoston opiskelijat ovat erityisopiskelijoita, joiden osaamisen arviointi suurelta osalta toteutuu mukautettuna. Osaamisen arvioinnista merkittävä osa toteutetaan työelämän ympäristöissä, työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa sekä työpaikoilla toteutettavissa näytöissä. Osaamisen arvioinnin suunnitelma sisällytetään osaksi oppilaitoksen ydinprosessia.

3) Otetaan käyttöön AMEO-verkoston tuloskortti ja hyödynnetään sen sekä Amis-palautteen antamaa tietoa verkoston oppilaitosten toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

4) Kehitetään edelleen laadunhallintajärjestelmiä (mm. laadunhallintajärjestelmän päivittäminen, laadunhallinnan vuosikellon toimivuuden parantaminen ja jalkauttaminen, palaute- ja tulostiedon systemaattisen hyödyntämisen parantaminen sekä laatukulttuurin vahvistaminen).

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi ja hankekumppaneina toimivat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto ja Suomen Diakoniaopisto. Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella.

Lisätietoja

Timo Huurinainen, laatupäällikkö, timo.huurinainen@luovi.fi, 040 319 3117