Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Vetovoimala

Kehitimme erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palveluja.

Tuloksena syntyi valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan ja opiskelijan ohjaukseen.

Tavoitteemme

  • Erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen
  • Ohjaavien tahojen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen hakeutumisvaiheen ohjauksessa
  • Selvitys WHO:n toimintakykyajatteluun (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) perustuvien ohjaus- ja arviointimenetelmien soveltuvuudesta opiskelukyvyn ja erityisen tuen tarpeen arviointiin ja HOKS-laadintaan

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

Sähköiset ohjausmateriaalit

Sähköisiä, koulutusalakohtaisia ohjausmateriaaleja voi hyödyntää ohjauksen tukena hakeutumisvaiheeseessa. Ohjausmateriaalit tuovat näkyväksi alan pätevyysvaatimuksia sekä toimintakykyä, jota alalla tarvitaan tai joka on eduksi alan opinnoissa. Materiaalit on tuotettu Thinglink-alustalle.

Muuta materiaalia

Vetovoimala-hankkeessa toteutettiin myös tämä video yhteistyössä Oulun kaupungin nuorten työpajan kanssa. Voit katsoa videon Luovin Youtube-kanavalta.

Yhteistyössä

Yhteishankkeen toteuttivat Ammattiopisto Luovi, Oppimis- ja Ohjauskeskus Valteri ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Hanke toteutettiin 1.2.2018-31.12.2020 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Riina Karvonen
Hankepäällikkö
040 319 3312
riina.karvonen@luovi.fi