Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Vetovoimala

Kehitämme erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palveluja.

Tuloksena syntyy valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan ja opiskelijan ohjaukseen.

Tavoitteemme

  • Erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen
  • Ohjaavien tahojen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen hakeutumisvaiheen ohjauksessa
  • Selvitys WHO:n toimintakykyajatteluun (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) perustuvien ohjaus- ja arviointimenetelmien soveltuvuudesta opiskelukyvyn ja erityisen tuen tarpeen arviointiin ja HOKS-laadintaan

Yhteistyössä

Yhteishankkeen toteuttavat Ammattiopisto Luovi, Oppimis- ja Ohjauskeskus Valteri ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Hanke toteutetaan 1.2.2018-31.12.2020 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Riina Karvonen
Hankepäällikkö
040 319 3312
riina.karvonen@luovi.fi