Ydinprosesseihin liittyvä osaamisen kehittäminen

Hankkeessa kehitetään Ammattiopisto Luovin toimintaa ja ydinprosesseja edelleen uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaisesti.

Tavoitteena on edistää HOKS- eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaprosessiin sekä koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvää osaamista.

Hanketta rahoittaa

Hankkeen tavoitteet

  • kartoitetaan henkilöstön koulutussopimus- ja oppisopimusosaaminen
  • kartoitetaan omat työelämässä oppimisen palveluprosessin kriittiset pisteet valtakunnallisesti tunnistetuista kehittämiskohteista, tunnistetaan kehittämiskohteet ja tuotetaan niihin asiakaslähtöiset ratkaisut
  • kartoitetaan kattavasti henkilöstön HOKS-prosessiin liittyvä osaaminen
  • analysoidaan osaamiskartoitusten tulokset ja suunnitellaan tarpeelliset osaamisen kehittämisen toimenpiteet
  • kehitetään HOKS-prosessia asiakaslähtöisenä toimintatapana, jossa koulutuksen järjestäjän käyttämät järjestelmät, eHOKS ja muut digitaaliset työkalut tukevat suunnittelua ja toteutusta
  • tehdään yhteistyötä Parasta-hankkeiden ja Johda hyvin -hankkeen toimijoiden sekä muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa
  • otetaan käyttöön ja hyödynnetään Parasta-hankkeiden tuottamia työvälineitä ja tuloksia

Lisätietoja

koulutustoiminnan johtaja Seija Karvonen, seija.karvonen@luovi.fi, p. 040 319 3733