Digitukea areenalla – erityistä osaamista

Digitukea areenalla- erityistä osaamista -hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen uudistusten toteutusta lisäämällä osallistujien erityispedagogisia tietoja ja taitoja ohjata tukea tarvitsevia opiskelijoita asiakaslähtöisesti. Hanke antaa myös tutkimusperusteista tietoa osallistujille oman opetuksen ja ohjauksen tueksi sekä lisää osallistujien osaamista digitaalisten välineiden hyödyntämisessä.

Hankkeen koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti osallistavina verkkototeutuksina, jolloin taataan hankkeen valtakunnallinen kattavuus, saavutettavuus ja osallistumisen esteettömyys. Verkkokoulutusten lisäksi järjestetään alueellisia työpajoja.

Hankkeen koulutusosiot:

  1. #ETTA – Erityinen tuki ja tutkimus areenalla -verkkoluentosarja
  2. #YPET1 – Yksilölliset polut ja erityinen tuki 1
  3. #YPET2 – Yksilölliset polut ja erityinen tuki 2
  4. #DET – Digivälineitä erityiseen tukeen
  5. #UTOT – Uraohjaus, työelämässä oppiminen ja työllistyminen

Lisätietoa ja ilmoittautuminen koulutuksiin hankkeen verkkosivuilta tästä linkistä.

Hanke on valtakunnallinen. Hankeverkosto koostuu AMEO-verkoston oppilaitoksista (Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima) sekä opettajakorkeakouluista (HAMK ja TAMK). Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Spesia, ja se toteutetaan ajalla 13.4.2019 – 31.12.2020. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Ammattiopisto Luovin asiantuntijapalvelut

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.