OPIKKO – oppien kuntoutuksesta koulutukseen

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kokonaisvaltaisen tuen ja vaiheittaisen ammatillisen koulutuksen suorittamisen malli koulutuksen ulkopuolelle jääville vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Tarve kumpuaa toimijoiden kokemuksen sekä tutkimustiedon pohjalta, jonka mukaan heikko-osaisuuden kasautumisen seurauksena koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävän nuoren ongelmat usein kertyvät ja muodostavat pysyviä esteitä yhteiskunnalliselle osallistumiselle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat peruskoulun jälkeen vailla toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet tai ammatilliset opinnot keskeyttäneet nuoret ja aikuiset, jotka ovat toimeentulonsa varmistamiseksi jonkun yhteiskunnallisen palvelun piirissä ja tarvitsevat vaativaa erityistä tukea selviytyäkseen ammatillisista opinnoistaan.

Ammattiopisto Luovin tavoitteena on kehittää oppilaitoksen näkökulmasta toimintamalli, kun kumppanina on palveluntuottaja, johon kohderyhmään kuuluvalla on olemassa asiakkuus. Toimintamallissa huomioidaan nykyinen lainsäädäntö ja kehitetään yhteinen toimintatapa vaativan erityisen tuen varmistamiseksi palveluntuottajan koordinoimissa oppimisympäristöissä. Toimintatavan vakiintuessa erilaiset oppimisympäristöt voidaan hyödyntää, kun on yhdessä sovittu yksilöllinen tuen tarve, vaativa erityinen tuki, hankkeessa mukana olevan henkilöstön koulutus ja työnjako. Toimintatavassa huomioidaan yksilön elämäntilanne ja toimeentulo, jolloin koko- tai osa-aikainen opiskelu oppilaitoksessa ei aina ole mahdollista. Hankkeen aikana mukana oleville kuitenkin kertyy ammatillista osaamista ja opiskelutaitoja, joiden avulla on mahdollisuus jatkaa opintoja oppilaitoksessa tai työllistyä.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Pirkanmaalla Ammattiopisto Luovin, Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Valo-Valmennusyhdistys ry:n ja Uudellamaalla Stadin ammattiopiston, Ammattiopisto Liven ja koko hanketta koordinoivan Valo-Valmennusyhdistys ry:n toimesta. Projekti toteutetaan 1.5.2018-31.12.2020 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.