Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

OPIKKO – oppien kuntoutuksesta koulutukseen

Olemme kehittäneet yhteistyöhön ja sopimiseen perustuvan toimintamallin. Mallin tavoitteena on mahdollistaa ammatilliset opinnot osana kuntoutumisen prosessia, huomioida yksilön elämäntilanne ja kokonaisvaltaisen tuen tarve.

Kohderyhmänä olivat peruskoulun jälkeen ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet tai ammatilliset opintonsa keskeyttäneet nuoret ja aikuiset. Pirkanmaalla pääasiallisena kohderyhmänä olivat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme oli kehittää oppilaitoksen ja palveluntuottajan yhteinen toimintamalli. Yhteistyön toimintamallissa on huomioitu ammatillisen koulutuksen lainsäädännön määrittämät ja velvoittavat tehtävät.

Yhteistyön toimintamallin vakiintuessa voidaan hyödyntää monenlaisia oppimisympäristöjä, kun on yhdessä sovittu yksilöllinen tuen tarve, vaativa erityinen tuki, henkilöstön koulutus ja työnjako. Toimintamallissa huomioidaan yksilön elämäntilanne ja toimeentulo, kun koko- tai osa-aikainen opiskelu oppilaitoksessa ei aina ole mahdollista. Hankkeen aikana pilotointiin osallistuville kertyi ammatillista osaamista ja opiskelutaitoja. Osa heistä jatkoi opiskeluja oppilaitoksissa tai oppisopimuksella, osa siirtyi työelämään ja osa jäi työpajalle jatkamaan seuraavan tutkinnon osan osaamisen hankkimista osana kuntoutumisen prosessia.

Yhteistyön toimintamalli: Ammatilliset opinnot osana kuntoutumisen prosessia

Tutustu alla olevasta linkistä yhteistyön toimintamalliin Sway-esityksessä (avautuu uuteen välilehteen).

Tarinoita hankkeesta

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Valo-Valmennusyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Silta-Valmennusyhdistys ry, Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä Ammattiopisto Live. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka myönsi Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

Irene Konttinen
hanketoiminnan asiantuntija
irene.konttinen@luovi.fi
040 319 3232