Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

OPIKKO – oppien kuntoutuksesta koulutukseen

Olemme kehittäneet yhteistyöhön ja sopimiseen perustuvan toimintamallin. Mallin tavoitteena on mahdollistaa ammatilliset opinnot osana kuntoutumisen prosessia, huomioida yksilön elämäntilanne ja kokonaisvaltaisen tuen tarve.

Kohderyhmänä olivat peruskoulun jälkeen ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet tai ammatilliset opintonsa keskeyttäneet nuoret ja aikuiset. Pirkanmaalla pääasiallisena kohderyhmänä olivat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme oli kehittää oppilaitoksen ja palveluntuottajan yhteinen toimintamalli. Yhteistyön toimintamallissa on huomioitu ammatillisen koulutuksen lainsäädännön määrittämät ja velvoittavat tehtävät.

Yhteistyön toimintamallin vakiintuessa voidaan hyödyntää monenlaisia oppimisympäristöjä, kun on yhdessä sovittu yksilöllinen tuen tarve, vaativa erityinen tuki, henkilöstön koulutus ja työnjako. Toimintamallissa huomioidaan yksilön elämäntilanne ja toimeentulo, kun koko- tai osa-aikainen opiskelu oppilaitoksessa ei aina ole mahdollista. Hankkeen aikana pilotointiin osallistuville kertyi ammatillista osaamista ja opiskelutaitoja. Osa heistä jatkoi opiskeluja oppilaitoksissa tai oppisopimuksella, osa siirtyi työelämään ja osa jäi työpajalle jatkamaan seuraavan tutkinnon osan osaamisen hankkimista osana kuntoutumisen prosessia.

Tutustu alla olevasti linkistä yhteistyön toimintamalliin Sway-esityksessä.

Tarinoita hankkeesta

  • Ammattiopisto Luovin ja työpajojen yhteistyö
    Tekemällä työtä tuetusti työpajoilla ja työpaikoilla voidaan saavuttaa ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Yhteistyöhön perustuvassa ohjauksessa ja tuessa huomioidaan elämäntilanne ja oikea-aikaisuus. OPIKKO – oppien kuntoutuksesta koulutukseen -hanke on päättynyt Pirkanmaalla, mutta jatkamme Pohjois-Karjalassa toimintamalleja JOT – jatkuvan oppimisen työpolut -hankkeessa.
  • OPIKKO – Ei ole aihetta jollei ole kokemusta
    Kokemuksellisia tarinoita erilaisissa elämäntilanteissa ja oppimisympäristöissä OPIKKO-hankkeen aikana.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Valo-Valmennusyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Silta-Valmennusyhdistys ry, Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä Ammattiopisto Live. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka myönsi Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

Rauni Aaltonen
erityisopetuksen asiantuntija
040 319 3312
rauni.aaltonen@luovi.fi