OPIKKO – oppien kuntoutuksesta koulutukseen

Hankkeessa on kehitetty toimintamalli, joka perustuu aina yhteistyöhön ja sopimiseen. Yhteistyön toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa ammatilliset opinnot osana kuntoutumisen prosessia, huomioida yksilön elämäntilanne ja kokonaisvaltaisen tuen tarve.

Hanketta rahoittavat

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Hankkeen kohderyhmä

Kohderyhmänä on peruskoulun jälkeen ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet tai ammatilliset opinnot keskeyttäneet nuoret ja aikuiset. He ovat toimeentulonsa varmistamiseksi jonkun yhteiskunnallisen palvelun piirissä ja tarvitsevat vaativaa erityistä tukea selviytyäkseen ammatillisista opinnoistaan. Pirkanmaalla pääasiallisena kohderyhmänä on ollut kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat.

Luovin tavoitteet

Tavoitteenamme oli kehittää oppilaitoksen ja palveluntuottajan yhteinen toimintamalli. Yhteistyön toimintamallissa on huomioitu ammatillisen koulutuksen lainsäädännön määrittämät ja velvoittavat tehtävät.

Yhteistyön toimintamallin vakiintuessa voidaan hyödyntää monenlaisia oppimisympäristöjä, kun on yhdessä sovittu yksilöllinen tuen tarve, vaativa erityinen tuki, henkilöstön koulutus ja työnjako. Toimintamallissa huomioidaan yksilön elämäntilanne ja toimeentulo, kun koko- tai osa-aikainen opiskelu oppilaitoksessa ei aina ole mahdollista. Hankkeen aikana pilotointiin osallistuville kertyi ammatillista osaamista ja opiskelutaitoja. Osa heistä jatkoi opiskeluja oppilaitoksissa tai oppisopimuksella, osa siirtyi työelämään ja osa jäi työpajalle jatkamaan seuraavan tutkinnon osan osaamisen hankkimista osana kuntoutumisen prosessia.

Tutustu yhteistyön toimintamalliin Sway-esityksessä. Mallia päivitetään 18.12 asti. Päivitettävät tiedot näkyvät tekstissä kursivoituna.

Yhteistyössä

Yhteishankkeen toteuttavat Pirkanmaalla Ammattiopisto Luovi, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Valo-Valmennusyhdistys ry sekä Uudellamaalla Stadin ammattiopisto, Ammattiopisto Live ja koko hanketta koordinoiva Valo-Valmennusyhdistys ry. Hanke toteutetaan 1.5.2018-31.12.2020 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Ammattiopisto Luovin logo.
Silta-valmennuskeskuksen logo.
Valo-valmennuskeskuksen logo.
Stadin ammattiopiston logo.
Ammattiopisto Liven logo.

Lisätietoja

Rauni Aaltonen
Erityisopetuksen asiantuntija
040 319 3312
rauni.aaltonen@luovi.fi