Tietoa kaikille!

Ammatillinen koulutus on muutoksessa, jossa korostuvat mm. osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys, työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen ja monipuolistamisen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Myös tutkinnot muuttuvat ja rahoituksessa tullaan painottamaan aiempaa enemmän suorituksia ja vaikuttavuutta.

Muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa tarvitaan monenlaista tietoa koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten kaikilla tasoilla ja toiminnoissa. Jotta olisimme tietoisesti menossa kohti haluttuja muutoksia ja asetettuja tavoitteita, on tärkeää, että myös henkilöstöllä, opiskelijoilla ja muilla sidosryhmillä on riittävästi tietoa toiminnasta ja sen tuloksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi on tärkeää, että jokainen oppilaitoksessa työskentelevä on tietoinen siitä, miten hän voi omalla panoksellaan vaikuttaa tuloksiin ja vaikuttavuuteen.

Mitä tietoa tarvitsemme, mitä tietoa meillä jo on ja mitä meiltä mahdollisesti puuttuu? Mihin käytämme arviointi-, palaute- ja tulostietojamme sekä eri lähteistä saatavaa ennakointitietoa ja mihin näitä voisi käyttää? Näihin asioihin paneudutaan Tietoa kaikille! -hankkeessa yhdessä hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien oppilaitosten henkilöstöjen ja opiskelijoiden kanssa.

Tietoa kaikille! -hankkeen päätavoitteet olivat:

  • arviointi-, palaute-, tulos- ja ennakointitiedon käyttö on vakiintunut arjen toimintaan
  • laatukulttuurin merkitys laadunhallinnassa ja erinomaisen laadun saavuttamisessa lisääntyy

Hankkeen osatavoitteet ja tavoitellut tulokset

Osatavoitteet Tulokset
Koulutuksen järjestäjän omat strategiakartat, tuloskortit, mittarit ja seurantatiedot sekä arviointi-, palaute-, tulos- ja ennakointitiedot arkeen. Käsittely henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa on tehty. Henkilöstö ja opiskelijat kokevat saaneensa hyötyä käsittelystä ja on saatu palautetta tiedon keruun ja saannin kehittämiseen
Ammatillisten erityisoppilaitosten yhteiset mittarit, AMEOn tuloskortti ja tulos- ja vertailutiedot arkeen sekä tiedon saatavuuden edelleen kehittäminen ja varmistaminen. Käsittely ja tiedottaminen on tehty. AMEO-mittariportaalin edelleen kehittämisestä on tehty suunnitelma ja aloitettu suunnitelman mukainen toiminta.
Tiimien/työryhmien tms. ja tiimien jäsenten tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen ja mittarit tiimien ja tiimien jäsenten oman työn arvioinnin tueksi (Tavoitteet, tekeminen ja tekemisen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi) Toimintatapoja on kuvattu. On tuotettu esimerkkejä mittareista ja tiedon käytöstä omassa työssä ja organisaation toiminnassa.
Opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen ja mittarit Toimintatapa on kuvattu. On tuotettu esimerkkejä mittareista ja tiedon käytöstä henkilökohtaistamisessa
Laatukulttuurin tila-arviointi ja vertaaminen AMEO oppilaitosten kesken Arviointityökalu on valittu. Itsearviointi tehty. Tulosten vertaaminen on tehty. On määritetty organisaatiokohtaiset ja yhteiset kehittämistarpeet ja –toimet.
Arviointi-, palaute- ja tulostietojen julkaisemisen tehostaminen. Suunnitelma on päivitetty. Tietojen julkaiseminen on aloitettu päivitetyn suunnitelman mukaisesti.

 

Hankekumppanit

  • Ammattiopisto Luovi (hankkeen koordinoija)
  • Aitoon koulutuskeskus
  • Bovallius-ammattiopisto
  • Keskuspuiston ammattiopisto
  • Kiipulan ammattiopisto
  • Validia Ammattiopisto

Projektin toiminta-aika on 1.1.-31.12.2017 ja sen päärahoittaja on Opetushallitus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.