Parasta DigiOhjausta

Parasta DigiOhjausta -hanke kuului reformin toimeenpanoa tukevaan, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Parasta-kokonaisuuteen. Hankkeessa tuettiin opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristöjen ja lainsäädännön muuttuessa.

Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -ratkaisuja työpaikalla toteutettavan koulutuksen tueksi opiskelijan ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin. Hankkeen avoitteena on ollut tukea ja vahvistaa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamista opiskelijan ohjauksessa ja erilaisten digitaalisten työvälineiden käytössä sekä opiskelijan ammatillisen osaamisen hankkimisen seurannassa ja arvioinnissa. Lisäksi työpaikkojen tueksi kehitettiin malleja ja ratkaisuja digitaalisten palveluiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyrittiin tehostamaan läpäisyä, tukemaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeen toimenpiteet:

  1. Toimivien digiohjausmallien koonti, nykytilakuvaus ja kehittämistarpeiden tunnistaminen uuden lainsäädännönnäkökulmasta.
  2. Järjestetään asiakaskuuntelut; koulutuksenjärjestäjät, opiskelijat, työelämäkumppanit, sidosryhmätoimijat ja muitaasiantuntijoita.
  3. Digipedagogisten ohjausprosessien ja –ratkaisujen palvelumuotoilu yhdessä koulutustenjärjestäjien ja työpaikkaohjaajien kanssa.
  4. Digitaalisilla palveluilla, ratkaisuilla, toimintatavoilla ja malleilla tuetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä opintopolkuja.Testataan keinoälyn tarjoamia mahdollisuuksia oppimisprofiilin kartoittamiseksi ja opiskelun ohjaamisen välineeksi.
  5. Koulutetaan, perehdytetään ja vahvistetaan opetushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia uudenlaisten digitaalistentoimintatapojen, ratkaisujen ja työvälineiden käyttöön. Käytetään ohjaan.fi -sivustoa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuksessa.
  6. Digimentori-, tutor- ja luotsi-mallien kehittäminen ja käynnistäminen työpaikkaohjaajien ja yritysten tueksi.
  7. Kerätään palautetietoa uusien digitaalisten mallien toimivuudesta.
  8. Luodaan varhaisen puuttumisen malli käyttöön ja tuetaan yksilöllisiä opintopolkuja digiohjauksen keinoihin.

Löydät lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön Parasta-kokonaisuudesta tästä linkistä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Gradia. Hanke toteutettiin 1.1.2018-31.12.2019.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.