Parasta DigiOhjausta

Parasta DigiOhjausta -hanke kuuluu reformin toimeenpanoa tukevaan Parasta-kokonaisuuteen, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa tuetaan opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristöjen ja lainsäädännön muuttuessa. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -ratkaisuja työpaikalla toteutettavan koulutuksen tueksi.

Parasta-kokonaisuuden osat tukevat toisiaan ja tarjoavat koulutuksen järjestäjälle tarpeellisen lisäresurssin reformin mukaisen toiminnan järjestämisessä. Kehittämisohjelma kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanokokonaisuuteen, joka tekee tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa. Verkosto koostuu koko maan kattavasta neljästä alueverkostosta, joiden kautta tuetaan sekä uusia että jo toimivia koulutuksen järjestäjiä työpaikalla järjestettävän koulutuksen uusien toimintamallien käyttöönotossa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -malleja työelämän ja opetushenkilöstön yhteistyön tueksi opiskelijan ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamista opiskelijan ohjauksessa ja erilaisten digitaalisten työvälineiden käytössä sekä opiskelijan ammatillisen osaamisen hankkimisen seurannassa ja arvioinnissa. Lisäksi kehitetään malleja ja ratkaisuja työpaikkojen tueksi digitaalisten palveluiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Hankkeen toimenpiteiden avulla tehostetaan läpäisyä,tuetaan opiskelijan yksilöllisiäopintopolkuja ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa:

  1. Toimivien digiohjausmallien koonti, nykytilakuvaus ja kehittämistarpeiden tunnistaminen uuden lainsäädännönnäkökulmasta.
  2. Järjestetään asiakaskuuntelut; koulutuksenjärjestäjät, opiskelijat, työelämäkumppanit, sidosryhmätoimijat ja muitaasiantuntijoita.
  3. Digipedagogisten ohjausprosessien ja –ratkaisujen palvelumuotoilu yhdessä koulutustenjärjestäjien ja työpaikkaohjaajien kanssa.
  4. Digitaalisilla palveluilla, ratkaisuilla, toimintatavoilla ja malleilla tuetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä opintopolkuja.Testataan keinoälyn tarjoamia mahdollisuuksia oppimisprofiilin kartoittamiseksi ja opiskelun ohjaamisen välineeksi.
  5. Koulutetaan, perehdytetään ja vahvistetaan opetushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia uudenlaisten digitaalistentoimintatapojen, ratkaisujen ja työvälineiden käyttöön. Käytetään ohjaan.fi -sivustoa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuksessa.
  6. Digimentori-, tutor- ja luotsi-mallien kehittäminen ja käynnistäminen työpaikkaohjaajien ja yritysten tueksi.
  7. Kerätään palautetietoa uusien digitaalisten mallien toimivuudesta.
  8. Luodaan varhaisen puuttumisen malli käyttöön ja tuetaan yksilöllisiä opintopolkuja digiohjauksen keinoihin.

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Gradia. Hanke toteutetaan 1.1.2018-31.12.2019.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.