Parasta DigiOhjausta

Parasta DigiOhjausta -hanke kuului reformin toimeenpanoa tukevaan, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Parasta-kokonaisuuteen. Hankkeessa tuettiin opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristöjen ja lainsäädännön muuttuessa.

Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, palveluita ja ratkaisuja työpaikalla toteutettavan koulutuksen tueksi opiskelijan ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin. Tavoitteena oli tukea ja vahvistaa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamista opiskelijan ohjauksessa ja erilaisten digitaalisten työvälineiden käytössä sekä opiskelijan ammatillisen osaamisen hankkimisen seurannassa ja arvioinnissa. Lisäksi työpaikkojen tueksi kehitettiin malleja ja ratkaisuja digitaalisten palveluiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyrittiin tehostamaan läpäisyä, tukemaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeen toimenpiteet:

  1. Toimivien digiohjausmallien koonti, nykytilakuvaus ja kehittämistarpeiden tunnistaminen uuden lainsäädännön näkökulmasta.
  2. Asiakaskuuntelujen järjestäminen; koulutuksenjärjestäjät, opiskelijat, työelämäkumppanit, sidosryhmätoimijat ja muut asiantuntijoita.
  3. Digipedagogisten ohjausprosessien ja –ratkaisujen palvelumuotoilu yhdessä koulutustenjärjestäjien ja työpaikkaohjaajien kanssa.
  4. Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen ja vahvistaminen digitaalisilla palveluilla, ratkaisuilla, toimintatavoilla ja malleilla. Keinoälyn tarjoamien mahdollisuuksien testaaminen oppimisprofiilin kartoittamiseksi ja opiskelun ohjaamisen välineeksi.
  5. Opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutus ja perehdytys uudenlaisten digitaalisten toimintatapojen, ratkaisujen ja työvälineiden käyttöön. Ohjaan.fi -sivuston käyttäminen opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuksessa.
  6. Digimentori-, tutor- ja luotsi-mallien kehittäminen ja käynnistäminen työpaikkaohjaajien ja yritysten tueksi.
  7. Palautetiedon kerääminen uusien digitaalisten mallien toimivuudesta.
  8. Varhaisen puuttumisen mallin luominen, yksilöllisten opintopolkujen tukeminen digiohjauksen keinoin.

Parasta digiohjausta -hankkeessa tuotettua materiaalia:

Kuvallinen tutkintoalusta (puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinto)

Oppimisympäristöjen laajentaminen ja käyttöönotto
Logistiikan perustutkinto, Varastonhoitaja
Piirilevyjyrsin

Loppuraportti

 

Löydät lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön Parasta-kokonaisuudesta tästä linkistä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Gradia. Hanke toteutettiin 1.1.2018-31.12.2019.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.