Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen toisella asteella

Verkkokurssi 5.4.-27.4.2022, 2 op

Maksuton verkkokoulutus on suunnattu pääasiassa ammatillisen ja lukiokoulutuksen opetus – ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksessa perehdytään mm. osallisuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen oppimisympäristöissä, opiskelijan turvalliseen koulupolkuun, nuoruuteen elämänvaiheena, oppimisen esteisiin, ryhmäytymiseen ja ryhmän merkitykseen oppimisen tukena.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. Koulutus järjestetään uudestaan syksyllä 2022.

Koulutuksen aika ja paikka

Tiistai 5.4.2022 klo 13-16
Tiistai 27.4.2022 klo 13-16

Koulutus toteutetaan Teams-sovelluksella.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Miten lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä oppimisympäristöissä? Mistä muodostuu opiskelijan turvallinen koulupolku? Koulutuksessa perehdytään mm. osallisuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen oppimisympäristöissä, opiskelijan turvalliseen koulupolkuun, nuoruuteen elämänvaiheena, oppimisen esteisiin, ryhmäytymiseen ja ryhmän merkitykseen oppimisen tukena. Teemoja käsitellään sekä teorian että käytännön esimerkkien kautta. Koulutuksen laajuus on 2 op.

Koulutus sisältää kaksi osallistavaa webinaaria sekä ennakkotehtävän ja omaan työhön liittyvän oppimistehtävän.

Kouluttajat

Minttu Oinonen, Aseman lapset ry
Jani Hoviaro, Aseman lapset ry
Riina Karvonen, Ammattiopisto Luovi

Turo 3.0 Turvallinen opiskelu toisella asteella

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Turo 3.0 -hanketta. Lisätietoa hankkeesta ja muista koulutuksista löydät hankkeen sivulta.

otsikko

leipätekstiä

väliotsikko

toisen kappaleen tähän

lissää tekstiä tosi paljon asiaa