TURO 3.0 Turvallinen opiskelu toisella asteella

Kehitämme ja lisäämme osallistujien osaamista turvallisen opiskelun luomiseen oppilaitoksessaan. Annamme osallistujille valmiuksia toimia omassa organisaatiossaan turvallisuuden osaajana. Hankkeessa yhdistetään tutkimusperäistä tietoa käytännönläheisiin menetelmiin. Turvallinen opiskelu nähdään laajasti sekä psyykkisenä, sosiaalisena että fyysisenä ympäristönä.

Hanke on suunnattu toisen asteen toimijoille.

Turo 3.0 Turvallinen opiskelu toisella asteella -hankkeen tunnus
Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus

Koulutukset

Kick off -tilaisuus: Psykologinen turvallisuus oppilaitoksissa 23.11.2021

Miten tukea psykologista turvallisuutta ja turvallisuuden tunteen lisääntymistä oppilaitoksessa? Hankkeen maksuton Kick off -tilaisuus verkossa opetus- ja ohjausalan ammattilaisille teemasta psykologinen turvallisuus oppilaitoksissa.

Koulutusosio 1: Turvallisen oppilaitoksen salkku 6 op

Koulutuksen aikana osallistuja kokoaa itselleen turvallisen opiskelun salkun, joka sisältää sekä tietoa että käytännön menetelmiä siihen, miten omaa organisaatiotaan voi kehittää nykyistä turvallisemmaksi oppimisympäristöksi. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa (Microsoft Teamsin välityksellä) marraskuun 2021 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana.

Koulutukset

Koulutusosio pitää sisällään toteutukset seuraavista teemoista:
– Kiusaaminen ja konfliktit
– Seksuaalinen turvallisuus
– Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja ihmisoikeudet
– Sovittelu
– Kehittämistehtävien esittely

Lisäksi osallistuja tekee yhdestä koulutusosion teemasta kehittämistehtävän, joka linkittyy hänen omaan työhönsä ja omaan organisaatioon.

Koulutusosio 2: Psyykkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen turvallisuus oppilaitoksissa

Sisältää neljä erillistä teemakoulutusta. Osallistuja suorittaa näistä joko yhden tai useamman kahden opintopisteen laajuisen koulutusteeman. Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa (Microsoft Teamsin välityksellä) joulukuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.

Koulutukset

Rakentava ja väkivallaton vuorovaikutus 2 op

Hyvinvoiva oppiminen yhteistä turvallisuutta luomassa 2 op
Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä

Mielenterveystaitojen tukeminen 2 op

Osallisuus ja yhteisöllisyys 2 op

Lisätietoa tulossa pian!

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Aseman lapset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Tarja Järvi
koulutuskoordinaattori
tarja.jarvi@luovi.fi
040 319 3062