TURO 3.0 Turvallinen opiskelu toisella asteella

Kehitämme ja lisäämme osallistujien osaamista turvallisen opiskelun luomiseen oppilaitoksessaan. Annamme osallistujille valmiuksia toimia omassa organisaatiossaan turvallisuuden osaajana. Hankkeessa yhdistetään tutkimusperäistä tietoa käytännönläheisiin menetelmiin. Turvallinen opiskelu nähdään laajasti sekä psyykkisenä, sosiaalisena että fyysisenä ympäristönä.

Hanke on suunnattu toisen asteen toimijoille.

Koulutukset

Koulutusosio 1: Turvallisen oppilaitoksen salkku 6 op

Koulutuksen aikana osallistuja kokoaa itselleen turvallisen opiskelun salkun, joka sisältää sekä tietoa että käytännön menetelmiä siihen, miten omaa organisaatiotaan voi kehittää nykyistä turvallisemmaksi oppimisympäristöksi.

Koulutusosio 1 (6 op) sisältää aiheet: kiusaaminen ja konfliktit, seksuaalinen turvallisuus, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja ihmisoikeudet sekä sovittelu. Lisäksi osallistuja tekee yhdestä koulutusosion teemasta kehittämistehtävän, joka linkittyy hänen omaan työhönsä ja omaan organisaatioon.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa (Microsoft Teamsin välityksellä) marraskuun 2021 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana.

Seuraa sivuamme! Päivitämme lisätietoa ja avaamme ilmoittautumisen syksyllä 2021.

Koulutusosio 2: Psyykkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen turvallisuus oppilaitoksissa

Sisältää neljä erillistä teemakoulutusta: rakentava ja väkivallaton vuorovaikutus 2 op, vahvuusajattelu ja positiivinen pedagogiikka 2 op, mielenterveystaitojen tukeminen 2 op ja osallisuus ja yhteisöllisyys 2 op. Osallistuja suorittaa näistä joko yhden tai useamman 2 opintopisteen laajuisen koulutusteeman.

Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa (Microsoft Teamsin välityksellä) joulukuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.

Seuraa sivuamme! Päivitämme lisätietoa ja avaamme ilmoittautumisen syksyllä 2021.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Aseman lapset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Tarja Järvi
koulutuskoordinaattori
tarja.jarvi@luovi.fi
040 319 3062