Turo 3.0

Kehitämme turvallisen opiskelun osaamista ja edistämme uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönottoa oppilaitoksissa. Hankkeen koulutusten avulla jaamme opetus- ja ohjaushenkilöstölle tietoa ja käytännön menetelmiä oman organisaation kehittämiseksi nykyistä turvallisemmaksi oppimisympäristöksi. Turvallinen opiskelu nähdään laajasti sekä psyykkisenä, sosiaalisena että fyysisenä ympäristönä.

Koulutukset

Koulutusosio 1: Turvallisen oppilaitoksen salkku 6 op

Kiusaaminen ja konfliktit

Seksuaalinen turvallisuus

Yhdenvertaisuus

Moninaisuus ja ihmisoikeudet

Sovittelu

Kehittämistehtävä

Koulutusosio 2: Psyykkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen turvallisuus oppilaitoksissa

Rakentava ja väkivallaton vuorovaikutus 2 op

Vahvuusajattelu ja positiivinen pedagogiikka 2 op

Mielenterveystaitojen tukeminen 2 op

Osallisuus ja yhteisöllisyys 2 op

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Aseman lapset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Tarja Järvi
koulutuskoordinaattori
tarja.jarvi@luovi.fi
040 319 3062