Minäpystyvyys ja sen vahvistaminen 3 op

Aika

14.11, 28.11 ja 12.12 klo 13-16

Paikka

verkkokoulutus

Käsittelemättömät oppimisen ja itsetunnon ongelmat hankaloittavat nuoren koulutuspolulla etenemistä ja vaikuttavat koko elämänlaatua huonontavasti. Tukea tarvitsevan ohjaus tarkoittaa ennen kaikkea taitoa ottaa toinen huomioon, kohdata hänet arvostavasti ja tunnistaa hänen kehittymistarpeensa. Minäpystyvyys vaikuttaa paljon nuoren motivaatioon oppia uutta ja toimia tavoitteellisesti. Minäpystyvyyttä voidaan vahvistaa monella tavalla.

Sisältö

Koulutuksessa on 3 webinaaria. Jokaiseen webinaariin kuuluu aiheeseen perehdyttäviä ennakkotehtäviä, tehtävän purku, aihetta siltaava välitehtävä sekä paljon konkreettisia menetelmiä, työkaluja ja esimerkkejä. Koulutustapa on vuorovaikutteinen, ja koulutuksen aikana osallistujilla on yksi henkilökohtainen ohjauskeskustelu, jossa koulutuksen teemaa syvennetään yksilöllisesti kunkin osallistujan tarpeisiin.

Aikataulu ja teemat

I webinaari 14.11.2023 klo 13-16

 • Minäpystyvyys – miten se muodostuu ja miten se vaikuttaa opiskelijan valintoihin?
  • Mitä minäpystyvyys on?
  • Minäpystyvyyden lähteet
  • Miten minäpystyvyyttä voidaan vahvistaa?

II webinaari 28.11.2023 klo 13-16 

 • Minäpystyvyys ja laaja-alaiset tuen tarpeet
  • Inkluusio tasa-arvon mahdollistajana?
  • Minäpystyvyyden vahvistaminen ohjauksessa
  • Tärkeimpiä tuettavia osa-alueita koulutuksessa

III webinaari 12.12.2023 klo 13-16 

 • Hallintakäsitykset – miten voi vaikuttaa elämäntapahtumiin
  • Sisäiset ja ulkoiset tulkinnat
  • Negatiivisuusharha
  • Positiivisuuden hyödyt

Lisätietoa koulutuksesta

Minäpystyvyys ja sen vahvistaminen | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Jukka Kemppi
jukka.kemppi@tuni.fi
p. 050 448 9674

Areenalla erityistä tukea

Koulutus on maksuton, ja osa Opetushallituksen rahoittamaa Areenalla erityistä tukea -hanketta. Lisätietoa hankkeesta ja muista koulutuksista löydät hankkeen sivulta.

Opetushallituksen tunnus.