Paras vuosi TUVAssa 2 op

Aika

1.2.-31.5.2024

Paikka

verkkokoulutus

Kohderyhmä

TUVA- opetus- ja ohjaushenkilöstö, coachit, yhteisöohjaajat

Koulutuksen sisältöinä ovat:

 • TUVA-koulutuksen perusteet ja toteutussuunnitelma
 • Opinto-ohjaus, nivelvaiheohjaus, hakeutuminen, opiskelijaksi valinta, jatko-ohjaus
 • TUVA-koulutuksen järjestäminen
 • TUVA-perusteet ja polut tutkintokoulutukseen
 • Yhteistyöverkostot osana ja tukena TUVA-opinnoissa
 • Lisää koulutuksen sisällöistä sivun alareunassa.

Koulutus on osallistujalle maksutonta.

OPH: koulutushanketta koordinoi Spesia. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!

Sisältö ja tavoite

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa.

Koulutusosion keskeiset sisällöt

 • TUVA-koulutuksen perusteet ja toteutussuunnitelma
 • Opinto-ohjaus, nivelvaiheohjaus, hakeutuminen, opiskelijaksi valinta, jatko-ohjaus
 • TUVA-koulutuksen järjestäminen
 • TUVA-perusteet ja polut tutkintokoulutukseen
 • Yhteistyöverkostot osana ja tukena TUVA-opinnoissa
 • Opiskelijan osallisuus ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen TUVAssa
 • Opiskelijoiden kohtaaminen ja tuen tarpeiden huomioiminen TUVA-opetuksessa
 • TUVAn työelämäosaaminen, monipuoliset oppimisympäristöt
 • Moniammatilliset yhteistyöverkostot
 • Mukana kokemustoimijoita

Koulutuspäivien ajankohdat

 • to 1.2. klo 12–16 verkkoluento
 • to 15.2. klo 12–16 verkkoluento
 • to 7.3. klo 13–16 fasilitoitu pienryhmätapaaminen verkossa
 • to 21.3. klo 12–16 verkkoluento
 • to 11.4. klo 12–16 verkkoluento

Koulutukseen sisältyy viisi koulutustapaamista, oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä Teams verkko-oppimisalustalla.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.

Maksuton koulutus

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja

Taru Koivisto
p. 050 420 4144
taru.koivisto@kiipula.fi

Lisätietoja hankkeesta

Päivi Tanner
p. 050 308 1085
paivi.tanner@spesia.fi

ParasTuva- hanke

Koulutukset ovat maksuttomia, ja osa Opetushallituksen rahoittamaa ParasTUVA- hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja hankkeen koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia. Hanketta koordinoi Spesia. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Opetushallituksen tunnus.