TURO 3.0 Kick Off -tilaisuus:
Syrjimätön kieli opetus- ja ohjaustilanteissa

TURO 3.0 Turvallinen opiskelu toisella asteella -hankkeen Kick Off -tilaisuus.

Etätilaisuudessa saamme ajankohtaista tietoa syrjimättömän kielen käytöstä ohjaus- ja opetustilanteissa. Etätilaisuuden asiantuntijana on Syrjimätön kieli -oppaan kirjoittaja, YTM ja yhteisöpedagogi Elina Vainikainen. Etätilaisuuden vetäjinä toimivat Ammattiopisto Luovi Helsingin liiketoiminnan ryhmänohjaajat Kirsi Kunelius (sosionomi AMK) ja Katariina Tuominen (yhteisöpedagogi AMK), joilla on muun muassa kokemusta häirintäyhteyshenkilötoimesta sekä opiskelijoiden kouluttamisesta seksuaaliseen häirintään ja turvataitoihin liittyen.

Etätilaisuus koostuu Elina Vainikaisen puheenvuorosta, ennakkokysymysten läpikäynnistä sekä pienryhmätyöskentelystä. Tavoitteena on, että tilaisuuteen osallistuvat tulevat tietoisiksi omasta ammatillisesta kielenkäytöstään ja saavat oman työn tueksi tietoa syrjimättömän kielen käytöstä ja turvallisten tilojen luomisesta.

Tilaisuus on maksuton.

Tallenne on katsottavissa 31.12.2022 saakka.

Turo 3.0 Turvallinen opiskelu toisella asteella -hankkeen tunnus
Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus

Tilaisuus on osa Opetushallituksen Turo 3.0 -henkilöstökoulutushanketta. Koulutus on osallistujille maksuton.