Erityisen tuen virtuaaliset aamukahvit

Erityisen tuen virtuaaliset, osallistavat ja vuorovaikutteiset aamukahvit toteutuvat syyskuussa 2023 tiistaiaamuisin Teams-yhteydellä. Aamukahveilla asiantuntija alustaa aiheesta ja sen jälkeen käydään dialogista keskustelua aiheen tiimoilta. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan kahvikupin äärellä!

26.9.2023 8.00–9.30
Opetustyö muutoksessa – miten tuen muuttujaa?

Sisältö

5.9.2023 klo 8.00–9.30 Uraohjaus ja erityinen tuki

12.9.2023 klo 8.00–9.30 Työelämässä oppiminen ja erityinen tuki

19.9.2023 8.00–9.30 Mielen hyvinvoinnin tukeminen ja erityinen tuki

26.9.2023 8.00–9.30 Opetustyö muutoksessa – miten tuen muuttujaa?

Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut viime vuosina monenlaisia muutosvoimia. Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset, oppivelvollisuuden laajentuminen, koronapoikkeusolot ja tuen tarpeiden moninaistuminen ovat heittäneet opetus- ja ohjaushenkilöstön eteen uudenlaisia haasteita. Ei ihme, että opettajat ja ohjaajat kokevat työssään riittämättömyyttä, epävarmuutta ja jopa muutosvastarintaa.

Miten muutoksen yli voisi päästä vähemmällä hiellä ja kyyneleillä? Miten esihenkilö voisi toimia merkityksellisyyden ja selviytymisen tunteen vahvistajana?

Alustus Marika Mäkinen, työnohjaaja, erityisen tuen asiantuntija, erityisopettaja, KM sekä Petri Vanhalakka, koulutuspäällikkö, erityisopettaja, KM ja opinto-ohjaaja.

Asiantuntija

Asiantuntija

Marika Mäkinen, työnohjaaja, erityisen tuen asiantuntija, erityisopettaja, KM
Petri Vanhalakka, koulutuspäällikkö, erityisopettaja, KM ja opinto-ohjaaja

Areenalla erityistä tukea

Aamukahvitilaisuudet ovat maksuttomia, ja osa Opetushallituksen rahoittamaa Areenalla erityistä tukea -hanketta. Lisätietoa hankkeesta ja muista koulutuksista löydät hankkeen sivulta.

Opetushallituksen tunnus.