Etäyhteydessä helposti – Teams

Mikä Teams on?

Microsoft Teams on työväline reaaliaikaiseen yhteistyöhön ja viestintään. Teams sisältää useita mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseen, tällä sivulla kerrotaan etäyhteyden hyödyntämisestä. Teamsilla voit olla etäyhteydessä jutellen tai videoyhteydellä, ja samalla osallistujat voivat chatata kirjoittaen.

Mitä hyötyä etäyhteyden käyttämisestä on?

  • voit luoda yhteyden nopeasti, vaikka heti
  • osallistuminen ja yhteistyö voi mahdollistua vain etäyhteydellä välimatka tai psykososiaaliset tekijät huomioiden
  • jos aihe koskee esimerkiksi toimintaympäristöä, videokameran avaamalla voi näyttää ympäristöään

Esimerkit etäyhteyden käytöstä Teamsilla

Nuorille tarjottavaa ohjausta on tehostettu etäyhteydellä ja etäohjauksella. Nuorille on tarjottu opintoneuvojan etäpäivystysaikoja Teamsilla. Teamsia on käytetty erilaissa yksilö- ja ryhmäohjauksissa sekä myös tapahtumissa, kuten lemmikkipäivän toteutuksessa. Teamsin aikana vuorovaikutuksen lisäämistä on tuettu jakamalla osallistujat pienryhmiin.

Ohjeet

  1. Näin teet ja ajoitat kokouksen
  2. Näin liityt kokoukseen
  3. Videon käyttäminen lisää vuorovaikutusta ja läsnäoloa
  4. Haluatko jakaa useat osallistujat keskustelemaan pienryhmiin?
  5. Yleisiä Teams-kokous eli etäyhteys ohjeita

Virtuaalisesti vierellä -hanke